MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. 428 p.

ISBN (Print): 978-9934-588-36-5

DOI: https://dx.doi.org/10.30525/978-9934-588-36-5


Table of Contents

Соціалізація особистості як проблема міждисциплінарних досліджень
Авраменко О. О., Кравчук Н. П.

Conception of linguistic and methodological competences formation of teachers: theoretical and technological aspects
Bozhok O. S.

Pedagogical conditions of formation future tutors’ readiness to professional activities in the inclusive educational environment
Volkova K. S., Tarasenko N. V.

Формування компонентів психологічної готовності кандидатів до служби в Збройних силах України
Гаркуша І. В., Кайко В. І.

Педагогічні умови формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкової школи в умовах реформування змісту освіти
Григорович О. П., Пахальчук Н. О.

Аксіологічний підхід до формування професійної компетентності в майбутніх фахівців
Гринюк С. П., Желуденко М. О.

Peculiarities of professional training of future biology teachers in Slovenia and Romania
Hrytsai N. B.

Стресостійкість та стратегії копінгу водіїв трамвая як фактор попередження професійного вигорання
Дідковська Л. І.

Media competence of a future psychologist as a condition of successful professional fulfilment
Zelenin V. V., Ponomarenko T. I.

Теорія і практика навчання усному перекладу
Ільчук Т. В.

Теоретико-методичні основи професійної спрямованості майбутніх соціальних працівників
Іонова І. М., Поляничко А. О.

Impact of humanities on the formation of a medical student as personality
Isayeva O. S.

Типи порушень засвоєння просторової знаково-символічної системи знань у дітей із помірною розумовою відсталістю
Каменщук Т. Д.

Psychological and pedagogical factors of gender socialization of the preschoolers in Ukraine
Kikinezhdi O. M., Vasylkevych Ya. Z.

Comparative analysis of sexual socialization of pupils in the EU countries and Ukraine
Kravets V. P., Kravets S. V.

Психологічний аналіз змісту внутрішньоособистісних стимулів професійної самореалізації в зарубіжній та вітчизняній наукових парадигмах
Мазай Л. Ю., Павлушенко О. А.

Rhetorical competence in school language education: methods of formation
Nyshcheta V. A.

Загальнопедагогічна підготовка вчителя як базова характеристика його професійної компетенції
Прокоф’єв Є. Г.

Аналіз розвитку рухових здібностей студенток закладів вищої освіти засобами спортивних ігор у процесі секційних занять
Рибалко П. Ф., Самохвалова І. Ю.

The bullying phenomenon among students as medical and psychological problems
Khliestova S. S., Chorna V. V.

Employees’ training as guidelines of society “narodna torhivlia”: historical review
Shayner H. I., Vilkhovchenko N. P.

Peculiarities of training of future teachers of inclusive education in higher education institutions of Ukraine
Shevtsiv Z. M., Filonenko M. M.

Psychological provision of activities of professionals in the conditions of metallurgical production
Sheviakov O. V., Shramko I. A.