PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES: AN EXPERIENCE AND CHALLENGES

Authors

Authors

С. А. Бузько, Н. О. Ворона, Н. А. Пилипенко-Фріцак, О. М. Гандзюк, Ж. В. Колоїз, І. В. Масляєва, Н. Г. Майборода, О. Р. Микитюк, Т. О. Мороз, Т. А. Нестеренко, Ю. В. Осінчук, Н. І. Пашкова, О. М. Петрик, А. В. Руденко, Н. М. Попович, М. В. Філіпчук, І. І. Рогальська-Якубова, O. M. Semenog, M. V. Nadutenko, M. V. Nadutenko, Т. Г. Сербина, А. Н. Чеберяк, О. М. Томенко, О. Є. Хомік, Ю. А. Шепель, Д. В. Щербина, А. Г. Ярова, О. Н. Алисеенко, В. П. Атаманчук, О. І. Білічак, Б. П. Білоус, Н. В. Білоус, О. Є. Бондарева, Т. В. Веретюк, М. І. Гуцол, Я. О. Дудар, С. С. Журба, Ю. А. Ковальчук, А. В. Колесник, С. А. Міняйло, О. В. Мохначева, Л. М. Белых, М. М. Набок, Г. В. Немченко, І. В. Немченко, О. А. Пойда, N. I. Romanyshyn, I. V. Ruskykh, Д. С. Сластьонова, Л. К. Суворова, С. Ю. Храпчук, К. Р. Хачатурян, О. О. Шостак, Н. М. Бобер, L. I. Bobchynets, I. M. Bodnar, L. V. Solohub, R. I. Komar, О. М. Василенко, К. В. Гахарія, I. L. Humeniuk, I. А. Dyrda, V. V. Zhuhai, M. O. Zaitseva, Л. А. Закреницька, Л. І. Воротняк, А. В. Зінченко, О. А. Зубач, Т. В. Іванова, L. V. Kovalchuk, A. R. Kulish, О. С. Матвієнків, М. В. Матковська, Т. М. Ніколаєва, О. А. Охріменко, Т. В. Панькова, A. O. Pikalova, О. В. Поздняков, Л. Ф. Присяжнюк, O. O. Prykhodchenko, I. I. Rizhok, A. S. Serhiienko, А. О. Сивак, I. V. Ushchapovska, A. V. Cherniavska, D. O. Chystiak, Т. В. Чрділелі, М. С. Якимець, В. М. Юшак, Г. Б. Драпак, Л. В. Мацевко-Бекерська, О. Л. Глотов, О. П. Колінько, Н. І. Назаренко, К. С. Дацер, О. О. Оренчак, Т. В. Горанська, G. P. Syedova, Т. М. Скрипник, Ю. В. Бобир, В. В. Богатько, І. Я. Завальнюк, Н. І. Кухар, Л. П. Бойко, І. В. Чернова, А. В. Буранова, І. О. Волянюк, Т. С. Гарлицька, Н. Л. Іваницька, Н. Ю. Родюк, Г. І. Хіміч, П. В. Мельник, H. О. Moskalchuk, Л. М. Пелепейченко, A. I. Prihodko, В. І. Чубай, В. Г. Шкляревський, І. П. Вайноренє, В. В. Лемещенко-Лагода, О. С. Меньшикова, N. Р. Bidnenko, О. І. Бондаренко, В. Б. Гончарова, А. В. Пестушко, N. P. Izotova, І. Л. Кабаченко, D. V. Karachova, H. V. Prytychenko, О. В. Ковтун, О. С. Бойван, Н. В. Любчук, Т. С. Ляшенко, Л. В. Маркуляк, В. О. Мироненко, А. В. Саїк, В. В. Ситюк, І. В. Струк, В. М. Кривенко, І. М. Шама, О. О. Беззубова, М. В. Бойчук, В. М. Бойчук, У. В. Зьомко, Р. А. Кохан, V. V. Kuz, A. S. Nypadymka, A. D. Hudym, І. Л. Параскун, V. V. Revenko, N. S. Khoroshylova, L. H. Storozhenko, І. Д. Фаріон, И. А. Филатенко, Т. В. Чубань, Л. В. Кардаш, О. М. Шелюх, L. A. Bilokonenko, N. А. Berezovska-Savchuk, С. В. Варава, С. М. Івлєва, M. Ya. Velushchak, І. В. Демченко, Л. С. Харламова, Р. Є. Жаркова, Г. І. Крохмальна, S. S. Zaitseva, Ojo Olajide Joshua, Edward Eyram Denoo, M. H. Kashchuk, T. S. Lypchenko, Ю. М. Кобиліна, Г. В. Козаченко, І. Є. Процюк, А. В. Тарлева, Ю. О. Шепель, О. І. Панченко, С. Б. Бортник, Л. П. Боть, О. М. Красовська, В. М. Руденко, N. D. Dobrovolska, O. V. Kuzyk, Н. О. Ємець, N. A. Ivasiuk, I. М. Kalynovska, E. К. Koliada, V. V. Kyrykylytsia, I. A. Onyshchenko, O. P. Yatsyniak, K. O. Kryva, I. Yа. Glazkova, V. V. Lozenko, І. Ю. Підгородецька, О. В. Тихоненко, О. Д. Баласанян, В. В. Самаріна, А. А. Бадан, О. П. Сіліщенко, Ю. В. Лосєва, О. М. Соколовська, V. Р. Tatarin, О. І. Тернова, Н. В. Коротка, Л. А. Підколесна, H. F. Chava, Т. Є. Шпак, Т. А. Ясинская, В. И. Гриценко

Synopsis

International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: an experience and challenges» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 586 pages.

Chapters

Author Biographies
С. А. Бузько, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Н. О. Ворона, Сумський державний університет, Україна

викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян

Н. А. Пилипенко-Фріцак, Сумський державний університет, Україна

викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян

О. М. Гандзюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Ж. В. Колоїз, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови

І. В. Масляєва, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

здобувач вищої освіти PhD 035 Філологія

Н. Г. Майборода, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

О. Р. Микитюк, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

кандидат філологічних наук, доцент катедри української мови

Т. О. Мороз, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України, Україна

аспірантка

Т. А. Нестеренко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

Ю. В. Осінчук, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України, Україна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови

Н. І. Пашкова, Київський національний лінгвістичний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та славістики

О. М. Петрик, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу

А. В. Руденко, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

магістрантка 1 курсу ННІ філології, перекладу та журналістики

Н. М. Попович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови

М. В. Філіпчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови

І. І. Рогальська-Якубова, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри лінгвістичних підготовки

O. M. Semenog, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Ukrainian Language and Literature Department of the Faculty of Foreign and Slavic Philology

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior researcher at the Linguistics Department

M. V. Nadutenko, Ukrainian Lingua-Information Fund of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Information Department

Т. Г. Сербина, Ровенский государственный гуманитарный университет, Украина

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории мировой литературы

А. Н. Чеберяк, Ровенский государственный гуманитарный университет, Украина

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры романно-германской филологии

О. М. Томенко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін

О. Є. Хомік, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови

Ю. А. Шепель, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии наук высшего образования Украины, профессор кафедры перевода и лингвистической подготовки иностранцев

Д. В. Щербина, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

аспірант кафедри української мови

А. Г. Ярова, Сумський державний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян

О. Н. Алисеенко, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Украина

кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка для нефилологических специальностей

В. П. Атаманчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор філологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень

О. І. Білічак, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри мовознавства

Б. П. Білоус, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики

Н. В. Білоус, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, Україна

старший викладач кафедри іноземних мов

О. Є. Бондарева, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник

Т. В. Веретюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат філологіних наук, доцент кафедри української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова

М. І. Гуцол, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовознавства

Я. О. Дудар, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

аспірантка кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

С. С. Журба, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур

Ю. А. Ковальчук, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

аспірантка ІІІ року навчання кафедри української та зарубіжної літератур

А. В. Колесник, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства та іноземних мов

С. А. Міняйло, Харківський ліцей № 141, Україна

учитель української мови та літератури

О. В. Мохначева, Криворожский государственный педагогический университет, Украина

кандидат филологических наук, доцент кафедры перевода и славянской филологии

Л. М. Белых, Криворожский государственный педагогический университет, Украина

студентка магистратуры

М. М. Набок, Сумський державний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян

Г. В. Немченко, Наукова лабораторія «Українська література в англомовному світі» при Херсонському державному університеті, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, співробітниця наукової лабораторії

І. В. Немченко, Херсонський державний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та журналістики

О. А. Пойда, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

старший викладач кафедри української літератури

N. I. Romanyshyn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Applied Linguistics Department

I. V. Ruskykh, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Senior Lecturer at the Social and Humanities Department

Д. С. Сластьонова, Бердянський державний педагогічний університет, Україна

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Л. К. Суворова, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради, Україна

кандидат філологічних наук, викладач української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії

С. Ю. Храпчук

професійний музикант, письменник

К. Р. Хачатурян, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна

старший викладач кафедри мовної підготовки 1

О. О. Шостак, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

кандидат філологічних наук, методист навчально-методичного відділу

Н. М. Бобер, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології Інституту філології

L. I. Bobchynets, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Romance Philology and Modern Greek and Translation

I. M. Bodnar,