PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Authors

Authors

Л. Г. Боярова, Г. Г. Дяченко, О. С. Клак, В. В. Корольова, В. В. Самойленко, Т. В. Шевченко, Т. О. Лещенко, М. М. Жовнір, Н. Г. Майборода, Ю. О. Мартиновська, Т. І. Матвієнко, Л. І. Могильна, Т. І. Ніколашина, О. М. Новак, О. М. Петрик, Н. В. Бюкерт, Н. І. Скрипник, І. М. Хом’як, Х. М. Стецик, Л. А. Добровольська, В. Р. Товстенко, Л. В. Умрихіна, Н. В. Швидка, A. V. Bezrukov, Н. А. Дудников, О. В. Мохначева, Х. Б. Исаев, А. А. Демьянюк, О. В. Ільїна, А. О. Катюжинська, І. В. Коваленко, А. Г. Козлова, Є. Д. Козлов, Н. Г. Лисецька, В. Б. Мусій, І. В. Нечиталюк, Ya. S. Oprisnyk, I. A. Senchuk, А. К. Павлова, О. П. Калита, Л. О. Печерських, Д. В. Присівок, Л. М. Сипа, В. О. Співачук, А. D. Cholakova, L. V. Babaievska, А. Р. Арнаутова, А. Ш. Арнаутов, І. А. Блинова, А. А. Зернецька, L. I. Bobchynets, М. І. Бойчук, T. O. Borovenska, Афізе Емірамзаєва, D. S. Yenikeyev, T. V. Zhelobytska, Т. В. Кібальнікова, О. О. Лемешко, В. Д. Cліпецька, О. В. Мазепова, М. В. Матковська, Л. А. Пасик, Л. Ф. Рись, Д. В. Стеценко, Л. В. Терехова, О. О. Драгомирецький, Y. Y. Terniievska, О. Є. Ткачук-Мірошниченко, N. V. Chendey, A. V. Shotova-Nikolenko, А. В. Шугаєв, G. Yu. Iarmolovych, Л. О. Ярова, Г. В. Поліщук, Е. С. Карпина, О. З. Перенчук, І. Л. Погребенник, О. Б. Семенюк, О. Г. Гуль, Л. І. Дузь, A. D. Malitska, І. Я. Микитин, О. В. Арделян, M. Yu. Rudenko, О. М. Сидоренко, Л. В. Юрса, О. Б. Негер, С. В. Вятчаніна, Н. Г. Назаренко, Ю. В. Іваницька, I. V. Hotsuliak, Є. М. Гриценко, І. Л. Кабаченко, Т. В. Кучма, Т. В. Нікіфорова, К. В. Палій, О. С. Воробйова, С. А. Астахова, О. М. Пуш, Т. О. Цепенюк, Ю. Б. Головацька, О. О. Черненька, Г. В. Чумак, Г. С. Деркач, Т. Р. Шевчук, О. В. Ясінська, O. A. Kravtsova, В. В. Красавіна, E. O. Paliichuk, Ю. С. Полтавець, Ю. О. Сазонова, Н. М. Шульська, Н. Ю. Римар, Л. Т. Назаревич, Н. Р. Денисюк, Т. І. Котовська, I. I. Sokolets, N. V. Khanykina, Т. М. Алексєєнко, І. М. Кушнір, O. V. Babiuk, Н. В. Бондар, І. В. Власюк, R. O. Koliesnikov, Г. А. Колосова, T. H. Korol, Yu. I. Laptinova, M. O. Goncharova, S. S. Nykyporets, О. В. Парфимович, А. В. Шолохов, Н. П. Плахотнюк, В. В. Самаріна, О. В. Шахматова, Л. Ф. Сорочан, Ю. О. Швечкова, В. А. Шепітчак

Synopsis

International scientific and practical conference «Philological sciences, intercultural communication and translation studies: theoretical and practical aspects» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Venice : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. 400 pages.

Chapters

Author Biographies
Л. Г. Боярова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови

Г. Г. Дяченко, Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Україна

магістрантка

О. С. Клак, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення

В. В. Корольова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови

В. В. Самойленко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

асистент кафедри української мови

Т. В. Шевченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови

Т. О. Лещенко, Українська медична стоматологічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

М. М. Жовнір, Українська медична стоматологічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри українознавства та гуманітарної підготовки

Н. Г. Майборода, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови

Ю. О. Мартиновська, Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Україна

магістрантка

Т. І. Матвієнко, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Україна

кандидат філологічних наук, доцент

Л. І. Могильна, Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Україна

магістрантка

Т. І. Ніколашина, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови

О. М. Новак, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов’янського мовознавства

О. М. Петрик, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу

Н. В. Бюкерт, Інститут філології, перекладу та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна

магістрантка І курсу спеціальності 035 Філологія (035.03 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська))

Н. І. Скрипник, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології

І. М. Хом’як, Національний університет «Острозька академія», Україна

доктор педагогічних наук, академік Академії наук вищої школи України, професор кафедри української мови і літератури

Х. М. Стецик, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та культури

Л. А. Добровольська, Національний авіаційний університет, Україна

старший викладач кафедри української мови та культури

В. Р. Товстенко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-лінгвістики

Л. В. Умрихіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і лінгводидактики, докторант кафедри української мови

Н. В. Швидка, Донбаський державний педагогічний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури

A. V. Bezrukov, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at Philology and Translation Department

Н. А. Дудников, Криворожский государственный педагогический университет, Украина

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедри перевода и славянской филологии

О. В. Мохначева, Криворожский государственный педагогический университет, Украина

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедри перевода и славянской филологии

Х. Б. Исаев, Кавказский университет, Турция

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы

А. А. Демьянюк, Кавказский университет, Турция

доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы

О. В. Ільїна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови

А. О. Катюжинська, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка IV курсу

І. В. Коваленко, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

студентка першого року навчання магістратури

А. Г. Козлова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов

Є. Д. Козлов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

Н. Г. Лисецька, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології

В. Б. Мусій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

доктор філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри загального та слов’янського літературознавства

І. В. Нечиталюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури

Ya. S. Oprisnyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

MA, Postgraduate Student at the World Literature Department

I. A. Senchuk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Ph. D. in Philology, Associate Professor, Associate Professor at the World Literature Department

А. К. Павлова, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури

О. П. Калита, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, української словесності та культури

Л. О. Печерських, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури та журналістики імені професора Л. В. Ушкалова

Д. В. Присівок, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна

аспірант кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики

Л. М. Сипа, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та компаративістики

В. О. Співачук, Хмельницький національний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

А. D. Cholakova, Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ukraine

Ph. D. in Philology, Professor at the Department of Foreign Languages

L. V. Babaievska, Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

А. Р. Арнаутова, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Україна

старший викладач кафедри східної філології

А. Ш. Арнаутов, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Україна

магістр кафедри східної філології

І. А. Блинова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням

А. А. Зернецька, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології

L. I. Bobchynets, Kyiv National Linguistic University

Ph. D. in Romance Languages, Associate Professor at Department of Romance and New Greek Philology and Translation

М. І. Бойчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

здобувач кафедри англійської філології

T. O. Borovenska, Università Nazionale delle Arti di Kharkiv Kotliarevskiy, Ucraina

prof. del Dipartimento delle lingue straniere

Афізе Емірамзаєва, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Україна

старший викладач кафедри східної філології

D. S. Yenikeyev, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student

T. V. Zhelobytska, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Senior Lecturer at Applied Linguistics, Comparative Philology and Translation Studies Department, Postgraduate Student at Applied Linguistics, Comparative Philology and Translation Studies Department

Т. В. Кібальнікова, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

О. О. Лемешко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

аспірант кафедри германських мов і перекладознавства

В. Д. Cліпецька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германських мов і перекладознавства

О. В. Мазепова, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу

М. В. Матковська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

доцент кафедри англійської мови

Л. А. Пасик, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології

Л. Ф. Рись, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології

Д. В. Стеценко, Київський національний лінгвістичний університет, Україна

аспірантка

Л. В. Терехова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри лексикології та стилістики англійської мови

О. О. Драгомирецький, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри французької філології

Y. Y. Terniievska, Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Lecturer at the Department of Theory and Practice of Translation

О. Є. Ткачук-Мірошниченко, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики

N. V. Chendey, Uzhhorod National University, Ukraine

Ph. D. in Philology, Associate Professor at the English Philology Department

A. V. Shotova-Nikolenko, Odesa State Environmental University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages

А. В. Шугаєв, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та перекладу

G. Yu. Iarmolovych, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Ph.D. Student at the Department of German Philology of the Faculty of Romance and Germanic Philology

Л. О. Ярова, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Г. В. Поліщук, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Е. С. Карпина, Горловский институт иностранных языков ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический университет», Украина

кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы

О. З. Перенчук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

І. Л. Погребенник, Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

кандидат філологічних наук, викладач української мови і літератури

О. Б. Семенюк, Національна академія Служби безпеки України, Україна

старший викладач кафедри романо-германських мов

О. Г. Гуль, Національна академія Служби безпеки України, Україна

старший викладач кафедри східних мов

Л. І. Дузь, Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

A. D. Malitska, Odesa I. I. Mechnikov National University

Graduate Student at the Faculty of Philology

І. Я. Микитин, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства

О. В. Арделян, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

M. Yu. Rudenko, Donbas State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Assistant Professor at the Department of German and Slavonic Philology

О. М. Сидоренко, Донецький національний медичний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 3

Л. В. Юрса, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

О. Б. Негер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

С. В. Вятчаніна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Н. Г. Назаренко, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

старший викладач кафедри української та іноземних мов

Ю. В. Іваницька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької філології факультету романо-германської філології

I. V. Hotsuliak, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Student

Є. М. Гриценко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

магістрант кафедри англійської та німецької філології

І. Л. Кабаченко, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Україна

доцент кафедри перекладу

Т. В. Кучма, Рівненський державний гуманітарний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології

Т. В. Нікіфорова, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

магістрантка спеціальності «Філологія»

К. В. Палій, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології та перекладу

О. С. Воробйова, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу

С. А. Астахова, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

викладач кафедри германської філології та перекладу

О. М. Пуш, ЗВО «Університет Короля Данила», Україна

старший викладач кафедри перекладу та філології

Т. О. Цепенюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу

Ю. Б. Головацька, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу

О. О. Черненька, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

студентка IV курсу

Г. В. Чумак, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу

Г. С. Деркач, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов

Т. Р. Шевчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

асистент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

О. В. Ясінська, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей

O. A. Kravtsova, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Candidate of Historical Science, Associate Professor at the Department of Theory and Practice of Translation from the English language

В. В. Красавіна, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

E. O. Paliichuk, Institute of Philology of the Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Ph. D. in Philology, Assistant Professor at the Chair of English Philology and Translation

Ю. С. Полтавець, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

Ю. О. Сазонова, Навчально-науковий центр «Школа журналістики» Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Н. М. Шульська, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій

Н. Ю. Римар, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Л. Т. Назаревич, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української та іноземних мов

Н. Р. Денисюк, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української та іноземних мов

Т. І. Котовська, Західноукраїнський національний університет, Україна

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

I. I. Sokolets, Kyiv National Linguistic University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Germanic and Finno-Ugric Philology named after Professor G. G. Pocheptsov

N. V. Khanykina, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences, Senior Researcher at the Scientific Research Laboratory of Education

Т. М. Алексєєнко, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Харківського національного інституту імені В. Н. Каразіна, Україна

старший викладач кафедри мовної підготовки 1

І. М. Кушнір, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Харківського національного інституту імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки 1

O. V. Babiuk, Halytskyi College named after Viacheslav Chornovil, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, English Teacher

Н. В. Бондар, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

старша викладачка кафедри мовознавства

І. В. Власюк, Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» Тернопільської міської ради Тернопільської області, Україна

аспірант кафедри англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, вчитель англійської та німецької мов

R. O. Koliesnikov, Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy» of the Kharkiv Regional Council, Ukraine

Teacher of the English Language, Municipal Establishment «Kharkiv special school No. 7» of the Kharkiv Regional Council, Postgraduate Student

Г. А. Колосова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови гуманітарного спрямування № 3

T. H. Korol, Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Ukraine

Ph. D. in Pedagogical Studies, Associate professor, Associate professor at the Department of Ukrainian, Foreign Languages and Translation

Yu. I. Laptinova, Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ukraine

Candidate of Sciences in Philosophy, Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

M. O. Goncharova, Kharkiv National I. P. Kotlyarevsky University of Arts, Ukraine

Senior Teacher at the Department of Foreign Languages

S. S. Nykyporets, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Lecturer at the Department of Foreign Languages

О. В. Парфимович, Донецкий институт социального образования, Украина

магистр, преподаватель кафедры перевода

А. В. Шолохов, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладных информационных систем

Н. П. Плахотнюк, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики

В. В. Самаріна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології і перекладу

О. В. Шахматова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови

Л. Ф. Сорочан, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

викладач кафедри англійської мови з методикою викладання

Ю. О. Швечкова, Національна академія Національної гвардії України, Україна

викладач служби мовної підготовки мовного відділу

В. А. Шепітчак, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

Cover for PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATION STUDIES: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
Published
April 8, 2021