Public administration and management

17 Titles
Cover for BEST PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE BEST PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE
Н. Г. Єршова, Н. Г. Клименко, С. В. Корнієвський, О. С. Редчиць, М. В. Яковлєв, Ж. О. Бойко, С. М. Большаков…
September 3, 2021
Cover for DEVELOPMENT VECTORS IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION DEVELOPMENT VECTORS IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
V. S. Blikhar, Z. R. Kisil, O. O. Borovskiy, O. O. Tkachenko, I. O. Drahan, O. M. Koval, A. O. Zemliak…
July 6, 2021
Cover for SECURITY-ORIENTED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT MANUFACTURE SECURITY-ORIENTED DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT MANUFACTURE
V. I. Zakharchenko, S. V. Filyppova, M. M. Merkulov, L. V. Shyriaieva, D. O. Melnychenko
June 1, 2021
Cover for TRENDS IN DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference TRENDS IN DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference
Iryna Lazko, Irina Muravyova, Yanina Maryanko, Oksana Kuhta, Khrystyna Nykolaichuk, Natalia Khobotova, Tetiana Chorna…
May 28, 2021
Cover for PUBLIC ADMINISTRATION: EUROPEAN DEVELOPMENT STRATEGIES PUBLIC ADMINISTRATION: EUROPEAN DEVELOPMENT STRATEGIES
С. І. Богату, С. С. Волинець, Ю. А. Джурик, A. V. Kovalchuk, С. В. Корнієвський, О. М. Кривцова, D. Yu. Mostova…
April 20, 2021
Cover for INNOVATION IN SCIENCE: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: International Scientific Conference INNOVATION IN SCIENCE: GLOBAL TRENDS AND REGIONAL ASPECT: International Scientific Conference
Oleksandr Ohar, Hanna Shelekhan, Yuliya Krasyuk, Yuri Khudiyash, Andrii Potrokhov, Olga Ovcharenko, Mycola Prychepa…
March 31, 2021
Cover for PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE: monograph / edited by authors. – 1st ed. PRIORITY AREAS FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE: monograph / edited by authors. – 1st ed.
Olga Lebedinska, Olga Maleki, Yaroslav Pylypenko, Dmytro Nelipa, Olena Sudarenko, Dmytro Sydorenko, Ihor Shpektorenko…
February 26, 2021
Cover for PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT: MODERN SCIENTIFIC DISCUSSIONS PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT: MODERN SCIENTIFIC DISCUSSIONS
O. V. Bilash, M. M. Blikhar, O. V. Borovykov, V. I. Borshch, К. S. Wackowski, L. Yu. Gordiienko, M. O. Viakhiriev…
February 25, 2021
Cover for EFFECTIVE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. EU EXPERIENCE EFFECTIVE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE. EU EXPERIENCE
A. V. Kovalchuk, Л. В. Литвинова, Н. А. Тертична, Г. П. Ситник, Г. М. Буканов, В. М. Гурієвська, І. П. Динник…
December 14, 2020
Cover for THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION OF POWER
A. G. Bashtannyk, V. S. Gnatenko, А. А. Holovka, T. M. Derun, V. H. Mazur, R. V. Myroniuk, S. A. Myroniuk…
July 30, 2020
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 3rd ed. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN RESEARCH AREA: monograph / edited by authors. – 3rd ed.
Vladimir Shedyakov, Yulia Vizitiv, Serhii Koniukhov, Natalia Senchenko, Alina Petrushka, Olha Trishchuk, Nadiia Figol…
May 29, 2020
Cover for DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE UNDER GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE UNDER GLOBAL CHANGES: International Scientific Conference
He Xingyi, Viktoriia Budiak, Oksana Lahoda, Liu Peiwei, Zhana Antipova, Marina Fedirko, Alina Vynokurova…
May 29, 2020
Cover for PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE
S. H. Bohdanov, T. М. Bezverkhniuk, I. N. Gryshchenko, L. P. Gorbata, O. V. Hromova, M. І. Karpa, O. O. Akimov…
April 27, 2020
Cover for NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: Monograph / edited by authors. – 5th ed. NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES: Monograph / edited by authors. – 5th ed.
Viacheslav Blikhar, Mariia Blikhar, Yevheniia Duliba, Oleh Ilkiv, Rinata Kazak, Zhanna Kovalenko, Taras Gurzhiy…
November 29, 2019
Cover for RELEVANT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: International Scientific Conference RELEVANT ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES: International Scientific Conference
Semen Buriachenko, Borys Stegniy, Vitalii Ivchuk, Andrii Butenko, Olena Tykhonova, Alina Hrechykhina, Yana Yatsyshina…
September 27, 2019
Cover for DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 3rd ed. DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN COUNTRIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 3rd ed.
Kristina Вabich-Kasianienko, Liubov Kotova, Svitlana Karvatska, Oleksandra Karmaza, Olena Grinenko, Helena Andrushchenko , Yana Kachan (Melnyk)…
April 30, 2019
Cover for THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EUROPE AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 1st ed. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THE EXPERIENCE OF COUNTRIES OF EUROPE AND PROSPECTS FOR UKRAINE: Monograph / edited by authors. – 1st ed.
Volodymyr Sytnyk, Olena Georgalina, Oleksandr Miroshnyk, Volodymyr Paranjuk, Oleksii Krainiukov, Valeriia Timchenko, Anna Krasko…
October 30, 2018