THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION

Authors

Authors

В. О. Андрійченко, Ж. З. Денисюк, К. Г. Сардарян, Д. А. Сардарян, Г. С. Сібріна, Ю. А. Федоренко, О. П. Хруль, В. Е. Шедяков, Л. М. Вежель, А. В. Демуцька, Н. В. Ляшук, О. М. Парубець, Г. З. Юксель, І. Є. Богданова, А. С. Промська, О. О. Старова, Н. Л. Дащенко, В. А. Стєкольщикова, О. В. Волошенюк, V. V. Kotsiuba, О. М. Куликова, В. П. Михайлюта, Л. М. Писаренко, О. П. Просяник, С. Г. Головня, М. І. Свалова, Н. Р. Барабанова, Ю. А. Грушевська, О. М. Вовчанська, Л. О. Іванова, Н. Р. Балук, O. V. Harmatiy, М. М. Малиш, О. О. Михайлюта, Т. М. Шальман, М. Р. Яблонський, Т. Д. Булах, Г. І. Гецко, В. М. Каленич, Л. Й. Піскозуб, В. Ю. Пітцик, L. V. Chernii, О. О. Бабенко, T. O. Gordiienko, О. В. Одаренко, О. С. Петрик, Л. В. Плукчи, Т. О. Приступенко, І. М. Євдокименко, Т. І. Сащук, І. А. Широкова, Н. В. Шотурма, О. В. Шотурма, О. М. Ятчук, Н. О. Кодацька, О. В. Лесюк

International scientific and practical conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication» : conference proceedings, February 26–27, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing». 179 pages.

Chapters

Author Biographies
В. О. Андрійченко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

студентка І курсу Інститут журналістики

Ж. З. Денисюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва, Україна

доктор культурології, доцент кафедри гуманітарних дисциплін

К. Г. Сардарян, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доцент кафедри видавничої справи та редагування

Д. А. Сардарян, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

студент

Г. С. Сібріна, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності журналістики

Ю. А. Федоренко, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності журналістики

О. П. Хруль, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна академія управління персоналом, Україна

студентка IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності журналістики

В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

Л. М. Вежель, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю

А. В. Демуцька, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Н. В. Ляшук, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

доцент кафедри інформаційної діяльності та туризму

О. М. Парубець, Інстутут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Г. З. Юксель, Інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, докторант, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики

І. Є. Богданова, Національний університет цивільного захисту України, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки

А. С. Промська, Національний університет цивільного захисту України, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри мовної підготовки

О. О. Старова, Національний університет цивільного захисту України, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки

Н. Л. Дащенко, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

В. А. Стєкольщикова, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології

О. В. Волошенюк, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії Національної академії наук України, Україна

молодший науковий співробітник відділу екранних мистецтв та культурології

V. V. Kotsiuba, Wołyńskiego Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki, Ukraina

Doktorantka Wydziału Stosunków Międzynarodowych

О. М. Куликова, Харківська державна академія культури, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики

В. П. Михайлюта, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії журналістики

Л. М. Писаренко, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

старший викладач кафедри журналістики

О. П. Просяник, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

доктор філологічних наук, професор кафедри управління соціальними комунікаціями

С. Г. Головня, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

студентка IV курсу факультету міжнародних відносин і журналістики

М. І. Свалова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

доцент кафедри журналістики

Н. Р. Барабанова, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри журналістики

Ю. А. Грушевська, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики

О. М. Вовчанська, Львівський торговельно-економічний університет, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Л. О. Іванова, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент економіки та менеджменту

Н. Р. Балук, Львівський торговельно-економічний університет, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

O. V. Harmatiy, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Associate Professor at the Department of Journalism and Mass Communication

М. М. Малиш, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Україна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та міжкультурних комунікацій

О. О. Михайлюта

кандидат наук із соціальних комунікацій

Т. М. Шальман, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

М. Р. Яблонський, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Т. Д. Булах, Харківська державна академія культури, Україна

доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики

Г. І. Гецко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

доцент кафедри журналістики

В. М. Каленич, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

Л. Й. Піскозуб, Українська академія друкарства, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри медіакомунікацій

В. Ю. Пітцик, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

аспірантка кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Науковий керівник: Гурбанська А. І., доктор філологічних наук, професор, викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

L. V. Chernii, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Sociology and Public Communications

О. О. Бабенко, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

аспірант кафедри української преси

T. O. Gordiienko, Kyiv-Mohyla Academy Doctoral School, Ukraine

Postgraduate student

О. В. Одаренко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна

старший викладач кафедри журналістики та нових медіа

О. С. Петрик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри історії журналістики

Л. В. Плукчи, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

асистент кафедри журналістики

Т. О. Приступенко, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри періодичної преси

І. М. Євдокименко, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

асистент кафедри історії журналістики

Т. І. Сащук, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри соціальних комунікацій

І. А. Широкова, Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

студентка магістратури

Н. В. Шотурма, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

старший викладач кафедри журналістики

О. В. Шотурма, Український Католицький Університет, Україна

студенка І курсу програми «Історія та археологія» гуманітарного факультету

О. М. Ятчук, Університет митної справи та фінансів, Україна

кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики

Н. О. Кодацька, Університет митної справи та фінансів, Україна

кандидат соціальних наук, доцент кафедри журналістики

О. В. Лесюк, Університет митної справи та фінансів, Україна

кандидат наук з соціальних комунікацій, старший викладач кафедри журналістики

Cover for THE EUROPEAN DEVELOPMENT TRENDS IN JOURNALISM, PR, MEDIA AND COMMUNICATION
Published
April 9, 2021