LEGAL SUPPORT OF PUBLIC SAFETY OF COMMUNITIES: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND COUNTIES OF THE EUROPEAN UNION

Authors

Authors

O.V. Batiuk, Ye.M. Bilousov, A.H. Bobkova, V.V. Vasylevych, S.S. Vitvitskyi, M.A. Volkivskyi, D.A. Demchyshyn, O.M. Dzhuzha, A.M. Zakharchenko, A.V. Levchenko, Ye.S. Nazymko, A.Iu. Oliinyk, M.M. Pototskyi, D.M. Tychyna, T.I. Titochka, O.V. Udovychenko

Synopsis

Legal support of public safety of communities: the experience of Ukraine and counties of the European Union: a collective monograph / Under the general editorship of A.H. Bobkova, A.M. Zakharchenko. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. – 171 pp.

Chapters

  • PREFACE
    S.S. Vitvitskyi
  • SECTION 1. GENERAL PRINCIPLES OF ENSURING PUBLIC SAFETY OF COMMUNITIES
    Ye.M. Bilousov, A.H. Bobkova, S.S. Vitvitskyi, M.A. Volkivskyi, A.M. Zakharchenko, A.V. Levchenko, A.Iu. Oliinyk
  • SECTION 2. CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGICAL SUPPORT OF PUBLIC SECURITY OF COMMUNITIES
    O.V. Batiuk, V.V. Vasylevych, D.A. Demchyshyn, O.M. Dzhuzha, Ye.S. Nazymko, M.M. Pototskyi, D.M. Tychyna, T.I. Titochka, O.V. Udovychenko
Author Biographies
O.V. Batiuk, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри політології, управління та національної безпеки – розділ 2 (підрозділ 2.2)

Ye.M. Bilousov, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права Європейського Союзу – розділ 1 (підрозділ 1.2 (у співавторстві з А.Г. Бобковою)

A.H. Bobkova, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад – розділ 1 (підрозділ 1.2 (у співавторстві з Є.М. Білоусовим)

V.V. Vasylevych, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, професор, вчений секретар секретаріату Вченої ради – розділ 2 (підрозділ 2.1 (у співавторстві з О.М. Джужею, Д.М. Тичиною)

S.S. Vitvitskyi, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, ректор – передмова, розділ 1 (підрозділ 1.3 (у співавторстві з А.М. Захарченком)

M.A. Volkivskyi, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри політології – розділ 1 (підрозділ 1.1 (у співавторстві з А.Ю. Олійником)

D.A. Demchyshyn, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

викладач кафедри кримінального права та кримінології – розділ 2 (підрозділ 2.5)

O.M. Dzhuzha, Національна академія внутрішніх справ, Україна

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності – розділ 2 (підрозділ 2.1 (у співавторстві з В.В. Василевичем, Д.М. Тичиною)

A.M. Zakharchenko, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад – розділ 1 (підрозділ 1.3 (у співавторстві з С.С. Вітвіцьким)

A.V. Levchenko, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

аспірантка кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права – розділ 1 (підрозділ 1.4)

Ye.S. Nazymko, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, капітан поліції, перший проректор – розділ 2 (підрозділ 2.3 (у співавторстві з Т.І. Тіточкою)

A.Iu. Oliinyk, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

студент філософського факультету – розділ 1 (підрозділ 1.1 (у співавторстві з М.А. Волківським)

M.M. Pototskyi, Донецький юридичний інститут МВС України, Україна

лейтенант поліції, ад’юнкт – розділ 2 (підрозділ 2.6)

D.M. Tychyna, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності – розділ 2 (підрозділ 2.1 (у співавторстві з В.В. Василевичем, О.М. Джужею)

T.I. Titochka, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидатка юридичних наук, докторантка – розділ 2 (підрозділ 2.3 (у співавторстві з Є.С. Назимком)

O.V. Udovychenko, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

ад’юнкт – розділ 2 (підрозділ 2.4)

Cover for LEGAL SUPPORT OF PUBLIC SAFETY OF COMMUNITIES: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND COUNTIES OF THE EUROPEAN UNION
Published
April 13, 2021