TOPICAL ISSUES AND CHALLENGES OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES

Authors

Authors

A. M. Aliluiko, M. S. Aliluiko, М. Ю. Бортош, К. В. Долян, О. В. Панчук, В. Б. Медведська, Є. П. Коротков, O. O. Kubaychuk, Л. С. Дзина, Я. В. Топольник, В. В. Іванко, В. П. Сухомлин, В. С. Солодовник, К. С. Ільніцька, Ю. М. Краснобокий, І. А. Ткаченко, O. S. Kuzmenko, V. O. Kutovyi, D. G. Malykhin, D. G. Malykhin, K. V. Kovtun, A. A. Vasil’ev, О. В. Саєнко, А. М. Гетало, О. В. Хорольський, Д. В. Тарасевич, О. В. Богдан, М. В. Дудик, Ю. В. Решітник, А. Д. Черненко, І. В. Вакуленко, О. В. Фонарюк

International scientific and practical conference «Topical issues and challenges of physical and mathematical sciences» : conference proceedings, March 5–6, 2021. Wloclawek, Republic of Poland: «Baltija Publishing». 76 pages.

Chapters

Author Biographies
A. M. Aliluiko, West Ukrainian National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Applied Mathematics

M. S. Aliluiko, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Lecturer at the Service, Technology and Labor Protection Department

М. Ю. Бортош, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри алгебри

К. В. Долян, ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Україна

викладач математики

О. В. Панчук, ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Україна

викладач математики

В. Б. Медведська, ВСП «Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Україна

викладач математики

Є. П. Коротков, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки факультету № 2

O. O. Kubaychuk, Institute of Specialized Communication and Information Security of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Sciences in Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor at the Special Department № 1

Л. С. Дзина, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Бахмутської міської ради Донецької області, Україна

учитель фізики, астрономії та інформатики

Я. В. Топольник, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки вищої школи, завідувач кафедри педагогіки вищої школи

В. В. Іванко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики і математики

В. П. Сухомлин, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики і математики

В. С. Солодовник, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

студентка IV курсу фізико-математичного факультету

К. С. Ільніцька, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук

Ю. М. Краснобокий, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук

І. А. Ткаченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук

O. S. Kuzmenko, “Junior Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Physics and Mathematics
Flight Academy of the National Aviation University, Senior Researcher at the Department of Information and Didactic Modeling

V. O. Kutovyi, National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, (Senior Researcher) Leading Researcher

D. G. Malykhin, National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Ukraine

Candidate of Sciences in Physics and Mathematics, Senior Researcher

D. G. Malykhin, National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Ukraine

Candidate of Sciences in Physics and Mathematics, Senior Research Scientist

K. V. Kovtun, State Enterprise “Scientific and Technological Center “Beryllium” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences in Physics and Mathematics, Senior Research Scientist, Manager

A. A. Vasil’ev, National Scientific Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology”, Ukraine

Research Scientist

О. В. Саєнко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної фізики і математики

А. М. Гетало, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

старший викладач кафедри загальної фізики і математики

О. В. Хорольський, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри загальної фізики і математики

Д. В. Тарасевич, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики

О. В. Богдан, Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

асистент кафедри фізики

М. В. Дудик, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання

Ю. В. Решітник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та інтегративних технологій навчання

А. Д. Черненко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

кандидат військових наук, начальник науково-дослідного відділу наукового центру сухопутних військ

І. В. Вакуленко, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

аспірантка кафедри теоретичних основ інформатики

О. В. Фонарюк, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри алгебри та геометрії

Cover for TOPICAL ISSUES AND CHALLENGES OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
Published
April 13, 2021