SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES: CURRENT ISSUES AND RESEARCH

Authors

Authors

М. В. Адаменко, А. М. Ліцман, Я. М. Грохольський, І. М. Бутко, Г. В. Худов, І. А. Хижняк, І. Д. Волков, С. А. Дяченко, О. Я. Сова, S. A. Zagorodnya, N. A. Sheviakina, I. V. Radchuk, Т. О. Івахненко, T. R. Kocharova, M. Yu. Popov, О. В. Криворучко, Ю. В. Костюк, Ю. О. Самойленко, М. Б. Кубявка, М. М. Охрамович, М. О. Коваль, О. О. Лаврут, Т. В. Лаврут, В. Б. Опалинський , С. А. Нагорний, О. С. Чалая, Ю. І. Криворучко, O. A. Nakonechnyi, O. L. Smirnov, V. V. Voinov, M. M. Nos, D. S. Revenko, L. O. Filipkovska, Я. Б. Сікора, О. О. Троцько, О. А. Симоненко, Р. Р. Лазута, О. В. Шевчук, О. Т. Азімов, Т. А. Кресан, С. Ф. Пилипака, А. М. Петрик, Є. В. Липян, М. С. Присташ, А. С. Торпаков, К. В. Янцевич, О. І. Алфьоров, В. Б. Савченко, В. В. Понаморенко, О. В. Блезнюк, В. І. Іванов, А. А. Головатюк, В. В. Кравченко, Є. А. Петриченко, T. A. Dovbush, R. B. Hevko, H. B. Tson, С. О. Карпушин, В. І. Пантелеєнко, А. Л. Червоноштан, N. O. Peretiaka, P. R. Tryshyn, N. V. Honchar, O. V. Lahovskyi, M. I. Boyko, A. V. Makogon, V. V. Mosharenkov, V. A. Velychko, O. V. Koval, S. M. Piskunov, D. S. Romenskyi, M. I. Budur, M. М. Iasechko, A. H. Kozyr, K. V. Bashynskyi, M. M. Iasechko, V. V. Mehelbei, A. Bologov, О. В. Сенецький, О. Л. Шубенко, Д. О. Сенецька, В. О. Головенко, М. В. Андріянова, К. В. Роєнко, V. O. Komakha, О. S. Komakha, Л. С. Голуб, Є. П. Левченко, Л. Б. Олійник, Т. О. Михайлик, В. О. Лелюх, М. І. Олійник, Н. А. Дзюба, Н. В. Олійник, Ю. Г. Наконечна, І. І. Гузевська, Л. Л. Руднєва, М. В. Андріянова, С. І. Бухкало, Т. Ю. Суткович, Г. І. Палвашова, Л. О. Положишникова, В. М. Шелудько, М. Фахурі, Д. В. Прибега, С. В. Смутко, В. І. Онофрійчук, С. Д. Довголап, О. І. Іваненко, Д. В. Кулікова, L. S. Sheludchenko, D. V. Polishchuk, V. L. Nosko, Л. В. Бондар, В. О. Бондар, Н. М. Попович, А. Ю. Зигун, Ю. О. Авраменко, Л. С. Іванова, Н. В. Трофимович, E. V. Biloshytskyi, K. V. Zhyzhko, Буреш Франтишек, М. В. Гернич, С. В. Ключник, Л. М. Петров, Ю. М. Петрик, Т. М. Борисенко, В. М. Слатвінська, О. В. Фомін, А. О. Ловська, А. В. Рибін, В. Я. Василишин, Ю. В. Чорна, O. V. Yevtushenko, А. О. Siryk, А. М. Okhmakevych, І. М. Кривулькін, І. А. Гребцова, Т. О. Кутковецька, В. В. Дідур

Synopsis

International scientific and practical conference «Science, engineering and technologies: current issues and research» : Conference proceedings, March 12–13, 2021. Prague: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2021. 240 pages.

Chapters

Author Biographies
М. В. Адаменко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат військових наук, начальник науково-дослідної лабораторії кафедри розвідки

А. М. Ліцман, Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії, Україна

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу

Я. М. Грохольський, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованих систем управління

І. М. Бутко, Державне підприємство «Центр Державного земельного кадастру», Україна

кандидат технічних наук, доцент, заступник генерального директора

Г. В. Худов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

доктор технічних наук, професор, начальник кафедри тактики радіотехнічних військ

І. А. Хижняк, Харківський національний університет, Україна

кандидат технічних наук, викладач кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ

І. Д. Волков, Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії, Україна

кандидат військових наук, заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи

С. А. Дяченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

ад’юнкт

О. Я. Сова, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри автоматизованих систем управління

S. A. Zagorodnya, Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technological Sciences, Senior Research

N. A. Sheviakina, Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Senior Research

I. V. Radchuk, Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Senior Research

Т. О. Івахненко, Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу

T. R. Kocharova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Medical and Biological Physics and Medical Informatics

M. Yu. Popov, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Student at the III Medical Faculty

О. В. Криворучко, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Ю. В. Костюк, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

асистент кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Ю. О. Самойленко, Національний університет харчових технологій, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління

М. Б. Кубявка, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

М. М. Охрамович, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

М. О. Коваль, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

молодший науковий співробітник

О. О. Лаврут, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри тактики

Т. В. Лаврут, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

кандидат географічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами) Наукового центру Сухопутних військ

В. Б. Опалинський , Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

викладач кафедри тактики

С. А. Нагорний, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва

О. С. Чалая, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агротехнологій та екології

Ю. І. Криворучко, Харківська державна зооветеринарна академія, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології тваринництва та птахівництва

O. A. Nakonechnyi, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

O. L. Smirnov, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

V. V. Voinov, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

M. M. Nos, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

Postgraduate Student

D. S. Revenko, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

L. O. Filipkovska, National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

Ph.D. (Engineering Sciences), Associate Professor

Я. Б. Сікора, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій

О. О. Троцько, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

доцент кафедри автоматизованих систем управління

О. А. Симоненко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

старший викладач кафедри автоматизованих систем управління

Р. Р. Лазута, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Україна

старший науковий співробітник Наукового центру

О. В. Шевчук, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Україна

аспірант

О. Т. Азімов, Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України, Україна

доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Т. А. Кресан, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

кандидат технічних наук, докторантка кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну

С. Ф. Пилипака, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну

А. М. Петрик, ВСП «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Україна

викладач

Є. В. Липян, Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

М. С. Присташ, Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

А. С. Торпаков, Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

К. В. Янцевич, Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона Національної академії наук України, Україна

молодший науковий співробітник

О. І. Алфьоров, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича

В. Б. Савченко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича

В. В. Понаморенко, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

аспірант кафедри експлуатації, надійності, міцності та будівництва імені В. Я. Аніловича

О. В. Блезнюк, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат технічних наук, доцент

В. І. Іванов, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

кандидат технічних наук, доцент

А. А. Головатюк, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії

В. В. Кравченко, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Є. А. Петриченко, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри агроінженерії

T. A. Dovbush, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Technical Mechanics and Agricultural Machinery

R. B. Hevko, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Technical Mechanics and Agricultural Machinery

H. B. Tson, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Technical Mechanics and Agricultural Machinery

С. О. Карпушин, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва

В. І. Пантелеєнко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних та дорожніх машин

А. Л. Червоноштан, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

інженер

N. O. Peretiaka, Odesa State University of Intelligent Technologies and Communications, Ukraine

Ph. D. of Engineering Sciences, Associate Professor

P. R. Tryshyn, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Technologies of Mechanical Engineering

N. V. Honchar, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

Ph.D., Associate Professor at the Department of Technologies of Mechanical Engineering

O. V. Lahovskyi, National University «Zaporizhzhia Polytechnic», Ukraine

Student at the Department of Technologies of Mechanical Engineering

M. I. Boyko, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor at the Department of Engineering Electro-Physics

A. V. Makogon, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Engineering Electro-Physics

V. V. Mosharenkov, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technological Sciences, Senior Lecturer

V. A. Velychko, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Lecturer

O. V. Koval, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technological Sciences, Senior Lecturer

S. M. Piskunov, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of Department of Armament of the Air Defense Forces of the Land Forces

D. S. Romenskyi, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Cadet

M. I. Budur, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Cadet

M. М. Iasechko, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate professor at the Department of Air Defense Armaments of the Land Forces

A. H. Kozyr, State Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment Testing and Certification, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Chief of Research and Development Section of Armament and Military Equipment Testing and Certification

K. V. Bashynskyi, Ministry of Defense of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of the Group of the 1285 Military Representatives

M. M. Iasechko, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate professor at the Department of Air Defense Armaments of the Land Forces

V. V. Mehelbei, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Head of Research Laboratory

A. Bologov, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Department of Air Defense Armaments of the Land Forces

О. В. Сенецький, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

кандидат технічних наук, доцент

О. Л. Шубенко, Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України, Україна

член-кореспондент Національної академії наук України, професор, завідувач відділу

Д. О. Сенецька, Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України, Україна

провідний інженер відділу

В. О. Головенко, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

М. В. Андріянова, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції

К. В. Роєнко, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій палив, полімерних та поліграфічних матеріалів

V. O. Komakha, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Commodity Science and Customs Affairs

О. S. Komakha, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Commodity Science and Customs Affairs

Л. С. Голуб, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції

Є. П. Левченко, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

аспірант кафедри технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції

Л. Б. Олійник, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв та ресторанного господарства

Т. О. Михайлик, ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Україна

спеціаліст вищої категорії циклової комісії технологічних дисциплін

В. О. Лелюх, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

магістр спеціальності 181 Харчові технології освітньої програми «Технології в ресторанному господарстві»

М. І. Олійник, Одеська національна академія харчових технологій, Україна

аспірантка першого року навчання

Н. А. Дзюба, Одеська національна академія харчових технологій, Україна

кандидат технічних наук, доцент

Н. В. Олійник, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Ю. Г. Наконечна, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

І. І. Гузевська, ВСП «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій», Україна

спеціаліст вищої категорії, викладач фахових дисциплін, голова циклової комісії спеціальності «Харчові технології»

Л. Л. Руднєва, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

викладач кафедри технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції

М. В. Андріянова, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри технології природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції

С. І. Бухкало, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів

Т. Ю. Суткович, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

Г. І. Палвашова, Одеська національна академія харчових технологій, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри біоінженерії і води

Л. О. Положишникова, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

В. М. Шелудько, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

М. Фахурі, Навчально-науковий інститут харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна

студент денної форми навчання

Д. В. Прибега, Хмельницький національний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

С. В. Смутко, Хмельницький національний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

В. І. Онофрійчук, Хмельницький національний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

С. Д. Довголап, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

аспірант

О. І. Іваненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

кандидат технічних наук, доцент

Д. В. Кулікова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища

L. S. Sheludchenko, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Transport Technologies

D. V. Polishchuk, Filial of Classic Private University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences,Associate Professor at the Department of Automobile Transport and Transport Technology

V. L. Nosko, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute», Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Machine Usage and Technologies in Agriculture

Л. В. Бондар, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

В. О. Бондар, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

доктор технічних наук, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії

Н. М. Попович, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії

А. Ю. Зигун, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедра будівництва та цивільної інженерії

Ю. О. Авраменко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедра будівництва та цивільної інженерії

Л. С. Іванова, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Н. В. Трофимович, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Україна

член-кореспондент Академії будівництва України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри архітектурних конструкцій

E. V. Biloshytskyi

Ph. D., Engineer

K. V. Zhyzhko, Škoda Transportation Ukraine, Ukraine

Ph. D., Director

Буреш Франтишек, АО «Украинские железные дороги», Украина

член правления

М. В. Гернич, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна, Україна

викладач кафедри військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту

С. В. Ключник, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна, Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри транспортної інфраструктури

Л. М. Петров, Військова академія (м. Одеса), Україна

кандидат технічних наук, доцент

Ю. М. Петрик, Військова академія (м. Одеса), Україна

старший викладач

Т. М. Борисенко, ТОВ «Телекарт-Прилад», Україна

магістр, ведучий інженер-конструктор, механік

В. М. Слатвінська, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

аспірантка кафедри господарського права і процесу

О. В. Фомін, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри вагонів та вагонного господарства

А. О. Ловська, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції

А. В. Рибін, Український державний університет залізничного транспорту, Україна

старший викладач кафедри інженерії вагонів та якості продукції

В. Я. Василишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки

Ю. В. Чорна, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Україна

студент

O. V. Yevtushenko, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Environmental Safety and Labor Protection

А. О. Siryk, National University of Food Technologies, Ukraine

Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor at the Department of Environmental Safety and Labor Protection

А. М. Okhmakevych, National University of Food Technologies, Ukraine

Student

І. М. Кривулькін, Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Україна

кандидат фізико-математичних наук, директор

І. А. Гребцова, Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії, Україна

заступник завідувача відділу

Т. О. Кутковецька, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри агроінженерії

В. В. Дідур, Уманський національний університет садівництва, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії

Cover for SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGIES: CURRENT ISSUES AND RESEARCH
Published
April 26, 2021