MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: V International scientific-practical conference

Authors

Authors

І. В. Каргапольцева, O. O. Kalinichenko, O. I. Vikarchuk, В. О. Корнівська, А. M. Коstenkо, О. М. Кузьменко, В. М. Муленко, В. І. Павлюк, S. O. Parubets, Л. О. Гончар, Д. М. Павлюк, І. Т. Зварич, О. І. Зварич, С. И. Коваленко, В. С. Стойка, Т. В. Стройко, В. О. Лазаренко, О. В. Хитра, О. В. Комчатних, О. О. Красноруцький, І. О. Романашенко, М. О. Романашенко, N. V. Trusova, I. O. Chkan, A. S. Chkan, L. Cisko, M. V. Kichurchak, О. Ф. Новікова, Н. А. Азьмук, А. Д. Шастун, І. М. Сочинська-Сибірцева, М. O. Bahorka, N. I. Yurchenko, S. O. Zaika, S. V. Kuskova, О. V. Zaika, Л. В. Михальська, V. O. Tkachenko, Л. С. Шевченко, Е. М. Маляр, О. О. Салюк-Кравченко, М. Я. Височанська, О. М. Кобзар, M. V. Melnykova, Ye. S. Gradoboieva, О. П. Яремко, І. М. Кравець, О. В. Сидорук, K. M. Kudak, K. S. Mashiko, H. M. Shevchenko, M. M. Petrushenko, О. М. Старенька, O. B. Zharikova, O. V. Pashchenko, M. M. Mursalov, С. В. Коломієць, Р. О. Дініц, М. М. Скопень, Л. Ю. Красавцева, O. Ye. Kanash

Modern transformations in economics and management: V International scientific-practical conference (March 26-27, 2021. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 184 pages.

Chapters

Author Biographies
І. В. Каргапольцева

Одеський національний економічний університет, Україна

O. O. Kalinichenko

Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine

O. I. Vikarchuk

Zhytomyr Ivan Franko State University Zhytomyr, Ukraine

В. О. Корнівська

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

А. M. Коstenkо

National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

О. М. Кузьменко

Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

В. М. Муленко

Національний транспортний університет, Україна

В. І. Павлюк

Національний транспортний університет, Україна

S. O. Parubets

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Л. О. Гончар

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Д. М. Павлюк

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

І. Т. Зварич

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

О. І. Зварич

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

С. И. Коваленко

Дунайский институт Национального университета «Одесская морская академия», Одесская область, Украина

В. С. Стойка

Університет технологічно-природничий імені Я. Є. Снядецьких в Бидгощі, Польща

Т. В. Стройко

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

В. О. Лазаренко

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

О. В. Хитра

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

О. В. Комчатних

Національний транспортний університет, Україна

О. О. Красноруцький

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

І. О. Романашенко

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

М. О. Романашенко

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, Україна

N. V. Trusova

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

I. O. Chkan

Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Ukraine

A. S. Chkan

Zaporizhzhia National University, Ukraine

L. Cisko

SITÁR & SALOKA, Attorneys at Law, Slovak Republic

M. V. Kichurchak

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

О. Ф. Новікова

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Україна

Н. А. Азьмук

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Україна

А. Д. Шастун

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, Україна

І. М. Сочинська-Сибірцева

Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

М. O. Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

N. I. Yurchenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

S. O. Zaika

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

S. V. Kuskova

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

О. V. Zaika

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Л. В. Михальська

Клінічна лікарня «Феофанія», Україна

V. O. Tkachenko

Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine, Ukraine

Л. С. Шевченко

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

Е. М. Маляр

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Україна

О. О. Салюк-Кравченко

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, Україна

М. Я. Височанська

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

О. М. Кобзар

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Україна

M. V. Melnykova

State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Ye. S. Gradoboieva

State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

О. П. Яремко

Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства, Україна

І. М. Кравець

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

О. В. Сидорук

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

K. M. Kudak

Zakarpattya Regional Center for Socio-Economic and Humanitarian Research of the National Academy of Sciences of Ukraine Uzhhorod, Ukraine

K. S. Mashiko

Zakarpattya Regional Center for Socio-Economic and Humanitarian Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

H. M. Shevchenko

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

M. M. Petrushenko

Institute of Market Problems and Economic-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

О. М. Старенька

Одеський національний економічний університет, Україна

O. B. Zharikova

National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine

O. V. Pashchenko

National University of Life and Environmental Science of Ukraine, Ukraine

M. M. Mursalov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Azerbaijan

Р. О. Дініц

Сумський державний університет, Україна

М. М. Скопень

Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Україна

Л. Ю. Красавцева

Київський державний коледж туризму та готельного господарства, Україна

O. Ye. Kanash

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Ukraine

Cover for MODERN TRANSFORMATIONS IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: V International scientific-practical conference
Published
March 26, 2021