LEGAL SCIENCES: RESEARCH AND EUROPEAN INNOVATIONS

Authors

Authors

Р. О. Басенко, Г. М. Аванесян, В. О. Голубєва, А. О. Голубєва, А. Я. Думанівська, Є. С. Дурнов, Ю. В. Сокур, В. М. Щербатюк, Т. М. Моісеєва, Г. В. Воробйова, В. В. Латишева, О. В. Пушкіна, Л. О. Махова, К. О. Сергєєв, Н. В. Бочарова, В. М. Шкабаро, І. І. Дахова, Ю. В. Камардіна, О. І. Омельчук, Н. В. Шелевер, О. В. Ананьєва, О. Л. Яценко, В. А. Яценко, Г. М. Ахмач, І. О. Гелецька, Ю. В. Кривенко, Н. С. Адаховська, К. І. Спасова, О. Д. Маричева, О. С. Можайкіна, О. В. Ліщук, В. В. Стрельник, Т. М. Чурилова, О. В. Улітіна, В. С. Міщенко, Н. І. Новікова, І. М. Феофанова, А. С. Абдель Фатах, Р. Я. Бутинська, С. Ф. Гуцу, Ю. Д. Древаль, О. В. Бригада, О. Д. Малько, Л. В. Андрущенко, О. М. Антонюк, М. М. Бліхар, O. O. Gerasimenko, С. І. Гнілуша, О. В. Ковальчук, О. І. Косілова, І. П. Федірко, I. A. Kravtsova, А. В. Логвин, В. І. Олефір, Л. А. Остафійчук, І. В. Романенко, М. С. Прогонюк, О. В. Ткаля, А.В. Климчук, А. Г. Халілова, М. М. Яремчук, І. П. Яфонкіна, А. О. Яфонкін, В. А. Шевчук, М. О. Акімов, A. V. Borovyk, М. О. Гладковський, Г. О. Денисов, О. В. Ільїна, О. С. Козерацька, О. В. Красноборов, В. Г. Кундеус, І. Г. Луценко, Т. М. Малиновська, Г. М. Шорохова, Ю. С. Митрофанова, О. В. Новіков, Н. О. Пустова, В. А. Ситник, В. І. Борисов, В. Б. Харченко, A. A. Khlopov, G. M. Getman, V. H. Drozd, L. V. Havryliuk, V. V. Havryliuk, О. Ю. Ільюшонок, Р. В. Климась, К. Г. Курнаєва, К. В. Латиш, М. Р. Мазур, М.В. Парасюк, А. В. Піддубна, О. М. Рибицька, М. А. Савчук, Т. О. Часова, Х. Р. Слюсарчук, О. О. Юхно, D. V. Abbakumova, W. A. Babina, M. S. Popazowa, Д. І. Вериженко, М. В. Гончаренко, Ю. В. Кот, V. O. Halan, I. I. Maryniv, Т. І. Гуменюк, Т. В. Казік, S. B. Karvatska, O. D. Chepel, В. Ю. Колесник, В. І. Уберман, Л. А. Васьковець, В. Ю. Щерба, Н. М. Ястремська

Synopsis

International scientific and practical conference «Legal sciences: research and European innovations» : conference proceedings, April 23–24, 2021. Czestochowa : «Baltija Publishing», 2021. 315 pages.

Chapters

Author Biographies
Р. О. Басенко, ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавський інститут економіки і права, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства та фінансів

Г. М. Аванесян, ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Полтавський інститут економіки і права, Україна

доцент кафедри правознавства та фінансів

В. О. Голубєва, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права

А. О. Голубєва

магістр правознавства, магістр міжнародного права, адвокат

А. Я. Думанівська, Львівський окружний адміністративний суд, Україна

судовий розпорядник

Є. С. Дурнов, Департамент персоналу Міністерства внутрішніх справ України, Україна

доктор юридичних наук, професор, начальник відділу

Ю. В. Сокур, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права

В. М. Щербатюк, Національна академія внутрішніх справ, Україна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії держави та права

Т. М. Моісеєва, Державний університет «Одеська політехніка», Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права

Г. В. Воробйова, Державний університет «Одеська політехніка», Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права

В. В. Латишева, Державний університет «Одеська політехніка», Україна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародних відносин та права

О. В. Пушкіна, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри цивільного, господарського та екологічного права

Л. О. Махова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

адвокат, старший викладач кафедри цивільного, господарського та екологічного права

К. О. Сергєєв, Інститут політології та права Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Україна

здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук кафедри теорії та історії держави і права

Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри права, політології та міжнародних відносин

В. М. Шкабаро, Університет імені Альфреда Нобеля, Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри права, політології та міжнародних відносин

І. І. Дахова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри конституційного права України

Ю. В. Камардіна, Маріупольський державний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного адміністрування

О. І. Омельчук, Національна академія державного управління при Президентові України, Україна

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби

Н. В. Шелевер, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

О. В. Ананьєва, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін

О. Л. Яценко, Миколаївський юридичний фаховий коледж Національного університету «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін

В. А. Яценко, Миколаївська обласна прокуратура, Україна

прокурор відділу

Г. М. Ахмач, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, асистент кафедри цивільного процесу

І. О. Гелецька, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, заступник директора з навчальної, наукової роботи та міжнародного співробітництва

Ю. В. Кривенко, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Н. С. Адаховська, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

К. І. Спасова, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

асистент кафедри цивільного права

О. Д. Маричева, Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

адвокат, заступник директора юридичного департаменту ТзОВ «ПЛГ «Міст Груп», аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін

О. С. Можайкіна, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права,
адвокат

О. В. Ліщук, Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, адвокат

В. В. Стрельник, Сумський національний аграрний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного та публічного права

Т. М. Чурилова, Сумський державний університет, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

О. В. Улітіна, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, вчений секретар

В. С. Міщенко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», Україна

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства

Н. І. Новікова, Гуманітарно-педагогічна академія КФУ імені В. І. Вернадського, Україна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та туристичного бізнесу

І. М. Феофанова, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

аспірантка кафедри господарського права і процесу

А. С. Абдель Фатах, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Україна

викладач кафедри цивільного та господарського права

Р. Я. Бутинська, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри господарсько-правових дисциплін

С. Ф. Гуцу, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права гуманітарно-правового факультету

Ю. Д. Древаль, Національний університет цивільного захисту України, Україна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

О. В. Бригада, Національний університет цивільного захисту України, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

О. Д. Малько, Національний університет цивільного захисту України, Україна

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Л. В. Андрущенко, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін

О. М. Антонюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

аспірантка кафедри господарського та адміністративного права факультету соціології і права

М. М. Бліхар, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права

O. O. Gerasimenko, Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

Postgraduate Student at the Administrative, Financial and Information Law Department

С. І. Гнілуша, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Україна

аспірант другого року навчання за науковою спеціальністю «081-Право»

О. В. Ковальчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

аспірантка другого року навчання кафедри адміністративного права і процесу

О. І. Косілова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник

І. П. Федірко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри політології філософського факультету

I. A. Kravtsova, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of International Law and Comparative Law

А. В. Логвин

доктор філософії з права

В. І. Олефір, Інститут управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного права

Л. А. Остафійчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права

І. В. Романенко, Національна академія Служби безпеки України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін

М. С. Прогонюк, Національна академія Служби безпеки України, Україна

курсант

О. В. Ткаля, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу

А.В. Климчук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

студентка II курсу юридичного факультету

А. Г. Халілова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірантка кафедри адміністративного права

М. М. Яремчук, Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, методист відділення забезпечення якості освіти відділу забезпечення якості освіти та методичної роботи

І. П. Яфонкіна, Ірпінський державний коледж економіки та права, Україна

кандидат політичних наук, викладач

А. О. Яфонкін, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри військової підготовки

В. А. Шевчук, Університет державної фіскальної служби України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри військової підготовки

М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

A. V. Borovyk, Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Docent, Professor at the Department of Criminal-Legal and Administrative-Legal Disciplines

М. О. Гладковський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри кримінального права

Г. О. Денисов, Національний авіаційний університет, Україна

студент І курсу юридичного факультету

О. В. Ільїна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права

О. С. Козерацька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

О. В. Красноборов, Академія адвокатури України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального та адміністративного права, адвокат

В. Г. Кундеус, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6

І. Г. Луценко, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6

Т. М. Малиновська, Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник

Г. М. Шорохова, Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна

науковий співробітник

Ю. С. Митрофанова, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6

О. В. Новіков, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Україна

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

Н. О. Пустова, Інститут з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, Україна

аспірантка кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1

В. А. Ситник, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

аспірант кафедри кримінального права № 1

В. І. Борисов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права № 1

В. Б. Харченко, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6

A. A. Khlopov, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Postgraduate Student

G. M. Getman, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD in Law, Assistant at the Department of Criminal Procedure

V. H. Drozd, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine, Head of the 3rd Research Department of Research Laboratory of Problems of Legal and Organizational Support of the Ministry Activities

L. V. Havryliuk, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Juridical Sciences, Senior Researcher at Research Laboratory of Problems of Legal and Organizational Support of the Ministry Activities

V. V. Havryliuk, National Academy of Internal Affairs, Ukraine

Bachelor’s Degree Student

О. Ю. Ільюшонок, Харківська обласна прокуратура, Україна

прокурор першого відділу процесуального керівництва

Р. В. Климась, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна

начальник відділу досліджень, статистики пожеж та надзвичайних ситуацій

К. Г. Курнаєва, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

ад’юнкт аспірантури кафедри кримінального процесу та криміналістики

К. В. Латиш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

кандидат юридичних наук, асистент кафедри криміналістики

М. Р. Мазур, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету

М.В. Парасюк, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу

А. В. Піддубна, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

О. М. Рибицька, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету

М. А. Савчук, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького юридичного інституту Мінстерства внутрішніх справ України, Україна

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін, адвокат

Т. О. Часова, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики, адвокат

Х. Р. Слюсарчук, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики

О. О. Юхно, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства

D. V. Abbakumova, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the International Law Department

W. A. Babina, Politechniki Odeskiej, Ukraina

Kandydat nauk politycznych, doktor habilitowany w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Prawa

M. S. Popazowa, Politechniki Odeskiej, Ukraina

Studentka II roku Wydziału Humanistycznego

Д. І. Вериженко, Університет державної фіскальної служби України, Україна

студентка ІІІ курсу

М. В. Гончаренко, Університет державної фіскальної служби України, Україна

студентка ІІІ курсу

Ю. В. Кот, Університет державної фіскальної служби України, Україна

студентка ІІ курсу

V. O. Halan, Yaroslav Mudriy National Law University, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor at the International Law Department

I. I. Maryniv, Yaroslav Mudriy National Law University,

Ph.D. in Law, Associate Professor at European Union Law Department

Т. І. Гуменюк, Університет Короля Данила, Україна

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри права

Т. В. Казік, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Україна

аспірантка другого року навчання за науковою спеціальністю «081-Право»

S. B. Karvatska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Doctor of Sciences in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Еuropean Law and Comparative Law Studies

O. D. Chepel, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Еuropean Law and Comparative Law Studies

В. Ю. Колесник, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного та митного права

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Україна

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії формування та регулювання якості вод

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри безпеки праці і навколишнього середовища

В. Ю. Щерба, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Вінницькій області», Україна

магістр права, уповноважена з антикорупційної діяльності

Н. М. Ястремська, Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Cover for LEGAL SCIENCES: RESEARCH AND EUROPEAN INNOVATIONS
Published
June 1, 2021