PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE MODERN WORLD: INTERACTION VECTORS

Authors

Authors

А. В. Вознюк, Т. О. Разводова, Н. В. Цумарєва, І. С. Артемьєва, Т. В. Нікітіна, О. М. Лук’янченко, Т. М. Васютіна, О. М. Кондратюк, Н. В. Тарасова, Т. М. Дзюба, М. С. Омельченко, Т. Г. Кузнецова, T. G. Romenska, К. М. Васюк, Л. М. Марчук, Д. С. Подолянчук, Л. В. Балла, I. O. Bartienieva, O. P. Nozdrova, М. М. Груша, С. Є. Шепелєв, Н. І. Зайченко, Л. О. Мільто, Я. В. Приступа, Д. С. Федун, Г. П. Барсуковська, О. М. Парна, А. А. Калантай, Л. В. Лісунова, Р. В. Невзоров, Н. Є. Огородник, Н. С. Полудьонна, З. П. Ткемаладзе, О. І. Золотарьова, Л. В. Богиня, Є. В. Горбенко, Л. В.-В. Вєйландє, І. М. Кощавець, V. I. Osiodlo, V. O. Skrypnikova, О. В. Старостенко, О. Ю. Руда, Н. М. Димар, С. С. Доброскок, L. O. Kalmykova, N. V. Kharchenko, I. N. Mysan, О. О. Сусська, О. М. Слободянюк, О. П. Мілевська, Г. Б. Соколова, М. В. Повелько

International scientific and practical conference «Pedagogy and psychology in the modern world: interaction vectors» : conference proceedings, May 28–29, 2021. Wloclawek: «Baltija Publishing». 151 pages.

Chapters

Author Biographies
А. В. Вознюк, Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Україна

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології

Т. О. Разводова, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», Україна

методист Центр практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя

Н. В. Цумарєва, Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань», Україна

старший викладач кафедри психології та педагогіки

І. С. Артемьєва, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри технологічної та професійної освіти

Т. В. Нікітіна, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

магістрантка кафедри технологічної та професійної освіти

О. М. Лук’янченко, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Т. М. Васютіна, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання

О. М. Кондратюк, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання

Н. В. Тарасова, Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна

аспірантка другого року навчання кафедри психології та педагогічної освіти

Т. М. Дзюба, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

М. С. Омельченко, Донбаський державний педагогічний університет, Україна

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії

Т. Г. Кузнецова, Донбаський державний педагогічний університет, Україна

доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії

T. G. Romenska, MRIIA Complex Rehabilitation Centre for Handicapped Children State Rehabilitation Institution, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Educational Department Chief of Social Rehabilitation (Abilitation) Service

К. М. Васюк, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Л. М. Марчук, Ужгородський національний університет, Україна

доцент кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Д. С. Подолянчук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи

Л. В. Балла, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

аспірантка кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти

I. O. Bartienieva, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

O. P. Nozdrova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

М. М. Груша, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

С. Є. Шепелєв, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

Н. І. Зайченко, ПВНЗ «Інститут екології економіки і права», Україна

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології

Л. О. Мільто, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології вищої школи

Я. В. Приступа, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

аспірантка ІІ року кафедри педагогіки

Д. С. Федун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

аспірант кафедри психології, педагогіки та філософії

Г. П. Барсуковська, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна

старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології

О. М. Парна, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна

магістрантка

А. А. Калантай, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Україна

магістрантка

Л. В. Лісунова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

доцент кафедри образотворчого мистецтва

Р. В. Невзоров, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики авіації

Н. Є. Огородник, Херсонська державна морська академія, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови в судновій енергетиці

Н. С. Полудьонна, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри філософії права та юридичної логіки

З. П. Ткемаладзе, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

викладач-методист кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

О. І. Золотарьова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

старший викладач-методист кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

Л. В. Богиня, Полтавський державний медичний університет, Україна

директор навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян

Є. В. Горбенко, Полтавський державний медичний університет, Україна

викладач навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян

Л. В.-В. Вєйландє, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

доцент кафедри педагогіки

І. М. Кощавець, Комунальний заклад культури «Муніципальний центр культури та аматорського мистецтва», Україна

заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, керівник зразкового художнього колективу України Ансамблю танцю «Джерельце»

V. I. Osiodlo, Ivan Cherniakhovskyi National Defence University of Ukraine, Ukraine

PhD in Psychology, Professor, Head of Humanitarian Institute

V. O. Skrypnikova, Ivan Cherniakhovskyi National Defence University of Ukraine, Ukraine

PhD student of the Department of social science

О. В. Старостенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

О. Ю. Руда, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології

Н. М. Димар, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

асистент кафедри біології

С. С. Доброскок, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

здобувач

L. O. Kalmykova, Hrygorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor

N. V. Kharchenko, Hrygorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor

I. N. Mysan, Hrygorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor

О. О. Сусська, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

доктор соціологічних наук, доцент, доцент кафедри зв’язків з громадськістю

О. М. Слободянюк, Інститут вищої освіти НАПН України, Україна

кандидат педагогічних наук, докторант

О. П. Мілевська, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик

Г. Б. Соколова, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

доцент кафедри дефектології та фізичної реабілітації

М. В. Повелько, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Україна

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 016 Спеціальна освіта

Cover for PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY IN THE MODERN WORLD: INTERACTION VECTORS
Published
June 24, 2021