MECHANISM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: INTERNATIONAL EXPERIENCE: International Scientific Conference

Authors

Authors

Antonina Djakona, Iryna Uninets, Kaspars Kikste, Л. С. Головко, Ю. В. Федотова, Л. В. Батченко, Л. О. Гончар, Н. П. Пиптик, С. С. Бірбіренко, Ю. О. Жаданова, А. Я. Паулик, О. В. Комчатних, Olha Shulha, О.Е. Лубенченко, В.П. Рященко, Stanislav Perminov, Mursalov Muslim Mursal, Yurii Radionov, Т. І. Євенко, Д. І. Симонов, О. В. Хитра, Valentyn Vlasenko, М. В. Тимошенко, І. В. Попко, А. М. Єсаян

Synopsis

International scientific and practical conference “Mechanism for economic development in the context of global changes: international experience” : conference proceedings, June 4-5, 2021. Riga : “Baltija Publishing”, 2021. 96 pages.

Chapters

Author Biographies
Antonina Djakona, PhD, Vice-rector for Innovations and Development

ISMA University, Republic of Latvia

Iryna Uninets, PhD, Doctoral student

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Kaspars Kikste, Postgraduate student

ISMA University of Applied Sciences, Republic of Latvia

Л. С. Головко, викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

Дніпровський національнийуніверситет імені Олеся Гончара, Україна

Ю. В. Федотова, кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна

Л. В. Батченко, доктор економічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Л. О. Гончар, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Н. П. Пиптик, студентка

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

С. С. Бірбіренко, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Україна

Ю. О. Жаданова, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та корпоративного управління

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Україна

А. Я. Паулик, аспірант

Мукачівського державного університету, Україна

О. В. Комчатних, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки

Національний транспортний університет, Україна

Olha Shulha, Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Marketing

State University of Intelligent Technologies and Telecommunications, Ukraine

О.Е. Лубенченко, доктор економічних наук, професор, завідувач Національного центру обліку та аудиту

Національна академія статистики, обліку та аудиту, Україна

В.П. Рященко, доктор економічних наук, професор, директор учбової програми «Business Administrator»

ISMA, Латвія

Stanislav Perminov, Postgraduate student

ISMA University of Applied Sciences, Republic of Latvia

Mursalov Muslim Mursal, Ph.D. in Economics, Senior Lecturer at the Department of Economic Regulation

Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Azerbaijan

Yurii Radionov, Doctor of Economic Sciences, Head of the International Standards Adaptation and Іmplementation Department

Accounting Chamber of Ukraine, Ukraine

Т. І. Євенко, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Д. І. Симонов, аспірант

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Україна

О. В. Хитра, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

Valentyn Vlasenko, Candidate of Economic Sciences (Ph.D. in Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Management Department

Higher Educational Institution of Ukoopspilkа «Poltava University of Economics and Trade», Ukraine

М. В. Тимошенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри підприємництва та економіки підприємства

Університет митної справи та фінансів, Україна

І. В. Попко, студент

Університет митної справи та фінансів, Україна

А. М. Єсаян, студент

Університет митної справи та фінансів, Україна

Cover for MECHANISM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBAL CHANGES: INTERNATIONAL EXPERIENCE: International Scientific Conference
Published
June 25, 2021