TECHNICAL SCIENCES: THE ANALYSIS OF TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Authors

Authors

Г. І. Бедратюк, О. О. Лаврут, Т. В. Лаврут, В. О. Колесник, В. В. Тютюник, О. О. Тютюник, А. М. Харченко, С. М. Заворотний, В. М. Цибульський, Ye. V. Lypian, M. S. Prystash, A. S. Torpakov, Т. О. Макруха, М. М. Бобров, А. А. Карпеченко, I. М. Rybalko, T. S. Skoblo, I. G. Babanov, Yu. Yu. Dolomakin, O. I. Babanova, П. Г. Лузан, Д. І. Петренко, О. Р. Лузан, Л. Н. Проценко, О. В. Разумцева, Р. В. Климась, Я. В. Балло, Ye. A. Lenchevsky, O. I. Teslenko, Н. І. Смик, В. В. Самплавський, A. V. Soloviova, O. S. Kaliuzhnaia, N. V. Blazhennyi, Д. В. Мосьпан, В. О. Мосьпан, О. О. Юрко, О. В. Бендерська, O. B. Dromenko, M. O. Yancheva, O. O. Bogaditsa, V. I. Tischenko, N. V. Bozhko, Yе. A. Shubina, Л. М. Хомічак, І. В. Кузнєцова, С. І. Висоцька, Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко, G. М. Agieieva, І. П. Гамеляк, В. М. Цибульський, А. М. Харченко, O. V. Krivenko, Yu. О. Bukina, В. І. Савенко, О. В. Полосенко, С. С. Победа, А. М. Смірнов, І. С. Шуляк, О. С. Чечуга, А. В. Йовченко, Г. С. Прокудін, Я. В. Єрко, Ю. А. Редіч, О. А. Чупайленко, М. В. Білокур, Р. В. Поліщук, О. М. Дмітрієв, І. К. Келлєр, Л. М. Петров, І. В. Кішянус, В. А. Нікішин, М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій

Synopsis

International scientific and practical conference «Technical sciences: the analysis of trends and development prospects» : Conference proceedings, July 2–3, 2021. Prague: «Baltija Publishing», 2021. 143 pages.

Chapters

 • АЛГОРИТМ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ МОМЕНТНО-ІНВАРІАНТНОЇ МЕТРИКИ
  Г. І. Бедратюк
 • РОЗВИТОК КІБЕРЗАХИСТУ – ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  О. О. Лаврут, Т. В. Лаврут, В. О. Колесник
 • ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ СИСТЕМИ СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  В. В. Тютюник, О. О. Тютюник
 • ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ, ТРИВАЛІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ
  А. М. Харченко, С. М. Заворотний, В. М. Цибульський
 • PULSE DISCHARGE PREPARATION OF AL–TI–C SYSTEM GRAIN REFINER FOR MODIFICATION OF MELTS
  Ye. V. Lypian, M. S. Prystash, A. S. Torpakov
 • ВПЛИВ ПЕРЕДРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЩІЛЬНІСТЬ ДИСЛОКАЦІЙ СТАЛЕЙ
  Т. О. Макруха, М. М. Бобров, А. А. Карпеченко
 • MODIFICATION OF REPAIR COATINGS BY INPUTTING A NATURAL COMPONENT – CLAY
  I. М. Rybalko, T. S. Skoblo
 • IMPROVING THE RELIABILITY OF CUTTER KNIVES BY IMPROVING THE MANUFACTURING PROCESS
  I. G. Babanov, Yu. Yu. Dolomakin, O. I. Babanova
 • ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ
  П. Г. Лузан, Д. І. Петренко, О. Р. Лузан
 • СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩИХ КАЧЕСТВ МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА ПРИ ЗАКАЛКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  Л. Н. Проценко, О. В. Разумцева
 • ДО ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЖЕЖІ ПІД ЧАС ПОШКОДЖЕННЯ МАСЛОНАПОВНЕНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
  Р. В. Климась, Я. В. Балло
 • A PRINCIPALLY NEW CONTROL SYSTEM FOR OPERATING MODES OF THE INTEGRATED POWER SYSTEM OF UKRAINE USING AUTOMATICALLY CONTROLLED ELECTRIC POWER COMPLEXES
  Ye. A. Lenchevsky, O. I. Teslenko
 • ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ЧУТЛИВИЙ ДАТЧИК ДЛЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АНІОНІВ НА ОСНОВІ ВПЕ МОДИФІКОВАНОГО ЧЕТВЕРТИННОЮ АМОНІЙНОЮ СІЛЛЮ
  Н. І. Смик, В. В. Самплавський
 • DETERMINATION OF SOLUBILITY OF ACTIVE INGRЕDIENTS IN COMPLEX DERMATOLOGICAL MEDICINE WITH PROBIOTIC
  A. V. Soloviova, O. S. Kaliuzhnaia
 • STATEMENT OF THE PROBLEM OF STRUCTURAL SYNTHESIS OF ATMOSPHERIC-OPTICAL SYSTEM
  N. V. Blazhennyi
 • МЕТОДИ АПРОКСИМАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЙ ГАУСА
  Д. В. Мосьпан, В. О. Мосьпан, О. О. Юрко
 • ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТОМАТНОЇ СИРОВИНИ
  О. В. Бендерська
 • INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF PORK ON THERMOPHYSICAL CHARACTERISTICS IN THE PROCESS OF FREEZING-DEFROST
  O. B. Dromenko, M. O. Yancheva, O. O. Bogaditsa
 • RESEARCH AND ANALYSIS OF SEMI-FINISHED PRODUCTS MADE FROM PORK AND FRESHWATER FISH
  V. I. Tischenko, N. V. Bozhko, Yе. A. Shubina
 • КРОХМАЛЬ ПШЕНИЧНИЙ ТА ЙОГО ФІЗИЧНА МОДИФІКАЦІЯ
  Л. М. Хомічак, І. В. Кузнєцова, С. І. Висоцька
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКРАНУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИННИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
  Л. О. Левченко, О. В. Панова, О. М. Тихенко
 • AIRPORT CONSTRUCTION: CHANGING THE EMPHASIS OF DEVELOPING COMPETENCIES OF HIGHER EDUCATION STUDENTS
  G. М. Agieieva
 • РОЗВИТОК МЕТОДІВ ОЦІНКИ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ АРМОВАНОГО ЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
  І. П. Гамеляк, В. М. Цибульський, А. М. Харченко
 • TECTONIC FORMATION OF BIOCLIMATIC HIGH-RISE BUILDINGS
  O. V. Krivenko, Yu. О. Bukina
 • ДІЛОВА КУЛЬТУРА І ГЕНОМ ДІЛОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА – ОСНОВА КУЛЬТУРИ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН СУСПІЛЬСТВА
  В. І. Савенко, О. В. Полосенко, С. С. Победа
 • АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
  А. М. Смірнов
 • РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ ДОРОЖНІХ ПОКРИТТІВ «МК-ДЕС-НТУ»
  І. С. Шуляк, О. С. Чечуга
 • ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА АВТОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ САПР SOLIDWORKS
  А. В. Йовченко
 • РОЗВ’ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MICROSOFT OFFICE EXCEL
  Г. С. Прокудін, Я. В. Єрко, Ю. А. Редіч
 • ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
  О. А. Чупайленко, М. В. Білокур, Р. В. Поліщук
 • АНАЛІЗ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
  О. М. Дмітрієв, І. К. Келлєр
 • ІНТЕГРОВАНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЙОГО ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  Л. М. Петров, І. В. Кішянус, В. А. Нікішин
 • АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД
  М. О. Пілічева, Т. В. Анопрієнко, Л. О. Маслій
Author Biographies
Г. І. Бедратюк, Хмельницький національний університет, Україна

старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення

О. О. Лаврут, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри тактики

Т. В. Лаврут, Науковий центр Сухопутних військ, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

кандидат географічних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (систем управління військами)

В. О. Колесник, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Україна

старший науковий співробітник

В. В. Тютюник, Національний університет цивільного захисту України, Україна

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

О. О. Тютюник, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та комп’ютерної техніки

А. М. Харченко, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном

С. М. Заворотний, Приватне підприємство «ЕЛІТЗЕМ», Україна

інженер-землевпорядник

В. М. Цибульський, Національний транспортний університет, Україна

старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства

Ye. V. Lypian, Institute of Pulse Processes and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Senior Researcher

M. S. Prystash, Institute of Pulse Processes and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Senior Researcher

A. S. Torpakov, Institute of Pulse Processes and Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Senior Researcher

Т. О. Макруха, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

кандидат технічних наук, асистент кафедри матеріалознавства і технології металів

М. М. Бобров, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

кандидат технічних наук, викладач кафедри матеріалознавства і технології металів

А. А. Карпеченко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Україна

кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри матеріалознавства і технології металів

I. М. Rybalko, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of technological systems of repair production

T. S. Skoblo, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of technological systems of repair production

I. G. Babanov, Higher Education Institution «Open International University of Human Development ‘UKRAINE’», Ukraine

Ph.D, Associate Professor, Department of Catering Technology

Yu. Yu. Dolomakin, National University of Food Technologies, Ukraine

Ph.D, Associate Professor, Department of Machines and Apparatuses for Food and Pharmaceutical Productions

O. I. Babanova, National University of Food Technologies, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Machines and Apparatuses for Food and Pharmaceutical Productions

П. Г. Лузан, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування

Д. І. Петренко, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри сільськогосподарського машинобудування

О. Р. Лузан, Центральноукраїнський національний технічний університет, Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри сільськогосподарського машинобудування

Л. Н. Проценко, Институт теплофизики Национальной академии наук Украины, Украина

научный сотрудник

О. В. Разумцева, Институт теплофизики Национальной академии наук Украины, Украина

младший научный сотрудник

Р. В. Климась, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна

начальник відділу

Я. В. Балло, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту, Україна

кандидат технічних наук, заступник начальника відділу

Ye. A. Lenchevsky, Institute of General Energy of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Senior Scientific Researcher at the Department of Forecasting the Development and Management of the Electric Power Industry

O. I. Teslenko, Institute of General Energy of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Scientific Researcher at the Department of Energy Efficiency and Optimization of Energy Consumption

Н. І. Смик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри аналітичної хімії

В. В. Самплавський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

студент

A. V. Soloviova, National University of Pharmacy, Ukraine

PhD student

O. S. Kaliuzhnaia, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the department of Biotechnology

N. V. Blazhennyi, State University of Telecommunications, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Mobile and Video Information Technologies

Д. В. Мосьпан, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних апаратів

В. О. Мосьпан, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних апаратів, декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії

О. О. Юрко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних апаратів

О. В. Бендерська, Національний університет харчових технології, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології консервування

O. B. Dromenko, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Meat Technology

M. O. Yancheva, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Meat Technology

O. O. Bogaditsa, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

Master’s Degree Student of the Department of Meat Technology

V. I. Tischenko, Sumy National Agrarian University, Ukraine

PhD, Associate Professor, Food technology and Safety Department

N. V. Bozhko, Sumy State University, Ukraine

PhD, Associate Professor, Medical institute

Yе. A. Shubina, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Master

Л. М. Хомічак, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заступник директора з науково-організаційної роботи

І. В. Кузнєцова, Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу технології цукру, цукропродуктів та інгредієнтів

С. І. Висоцька, Національна академія аграрних наук України, Україна

аспірант, молодший науковий співробітник відділу аграрної економіки і продовольства

Л. О. Левченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

О. В. Панова, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент, завідуюча кафедри фізики

О. М. Тихенко, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології

G. М. Agieieva, National Aviation University, Ukraine

Candidate of Science (Engineering), Senior Research Associate, Full member of the Academy of Civil Engineering of Ukraine, Associate Professor

І. П. Гамеляк, Національний транспортний університет, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри аеропортів

В. М. Цибульський, Національний транспортний університет, Україна

старший викладач кафедри опору матеріалів та машинознавства

А. М. Харченко, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном

O. V. Krivenko, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Architectural Constructions

Yu. О. Bukina, Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Language Communication and Training

В. І. Савенко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

доктор технічних наук, професор, доктор будівництва АБУ, професор кафедри організації і управління будівництвом

О. В. Полосенко, ТОВ НВО «Інтерцептор», Україна

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, член-корреспондент АБУ

С. С. Победа, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

аспірант

А. М. Смірнов, Національний транспортний університет, Україна

аспірант кафедри транспортного будівництва та управління майном

І. С. Шуляк, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою

О. С. Чечуга, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном

А. В. Йовченко, Черкаський державний технологічний університет, Україна

старший викладач

Г. С. Прокудін, Національний транспортний університет, Україна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Я. В. Єрко, Національний транспортний університет, Україна

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Ю. А. Редіч, Національний транспортний університет, Україна

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

О. А. Чупайленко, Національний транспортний університет, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

М. В. Білокур, Національний транспортний університет, Україна

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

Р. В. Поліщук, Національний транспортний університет, Україна

аспірант кафедри міжнародних перевезень та митного контролю

О. М. Дмітрієв, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту

І. К. Келлєр, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

аспірант

Л. М. Петров, Військова академія (м. Одеса), Україна

кандидат технічних наук, доцент, викладач кафедри автомобільної техніки

І. В. Кішянус, Військова академія (м. Одеса), Україна

старший викладач кафедри автомобільної техніки

В. А. Нікішин, Військова академія (м. Одеса), Україна

викладач кафедри автомобільної техніки

М. О. Пілічева, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Т. В. Анопрієнко, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна

кандидат економічних наук

Cover for TECHNICAL SCIENCES: THE ANALYSIS OF TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Published
August 10, 2021