PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE

Authors

Authors

Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Г. І. Любінська, N. S. Dmitriieva, І. Я. Карпа, О. В. Колобич, М. О. Карпушин, Г. К. Тарасова, О. В. Боженко-Курило, Т. Г. Омельченко, Г. В. Григоренко, Д. П. Григоренко, Т. В. Грузевич, І. Я. Карпа, М. О. Карпушин, В. О. Лузанова, A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, A. A. Ohnysta, L. M. Pustolyakova, І. О. Середа, Г. З. Лаврін, Т. В. Кучер, Т. В. Сидорчук, О. О. Кошелева, З. В. Анастасьєва, О. В. Юденко, К. В. Вінніченко, Ю. М. Юденко, S. V. Babak, T. V. Karnaukh, І. В. Грузевич, Н. В. Вдовенко, А. М. Гусарова, Н. В. Вдовенко, Г. В. Россоха, Р. В. Кропта, Ie. O. Loshkarova, Є. Л. Михалюк, А. О. Новак, С. Г. Польський, Д. В. Седукін, Ю. К. Хмельницька, Л. Г. Станкевич, І. І. Земцова, Х. Є. Шавель, С. Я. Концовська, І. О. Горбенко, М. М. Шастало, В. Л. Лукіянчук

International scientific and practical conference «Physical culture and sports in the Еuropean educational space» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 108 pages.

Chapters

 • КООРДИНАЦІЙНА ПІДГОТОВКА У ФРИСТАЙЛІ ТА СНОУБОРДИНГУ
  Н. М. Грабик, І. Я. Грубар, Г. І. Любінська
 • TEST TO DETERMINE THE LEVEL OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF ATHLETES IN SHOOTING TO OVERCOME COMPETITIVE DIFFICULTIES
  N. S. Dmitriieva
 • МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ЗАХИСНИКІВ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ
  І. Я. Карпа, О. В. Колобич
 • КОРЕКТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ВПРАВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОГО ХАРАКТЕРУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАНННЯ ЗІ СПОРТСМЕНАМИ
  М. О. Карпушин
 • ВПЛИВ ХОРЕОРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ НА РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ РИТМУ У СПОРТСМЕНІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В АЕРОКІКБОКСІНГУ
  Г. К. Тарасова
 • ПРОФІЛАКТИКА НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА – ЯК ЧИННИК ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
  О. В. Боженко-Курило, Т. Г. Омельченко
 • ВАРІАТИВНИЙ МОДУЛЬ «СТЕП-АЕРОБІКА» В СТРУКТУРІ НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
  Г. В. Григоренко, Д. П. Григоренко
 • ТEAM BUILDING НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  Т. В. Грузевич
 • ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
  І. Я. Карпа, М. О. Карпушин
 • ФІТНЕС У ДОМАШНІХ УМОВАХ ОДНІЄЮ ВПРАВОЮ
  В. О. Лузанова
 • FORMATION OF SOFT SKILLS IN STUDENTS IN THE PROCESS OF THEIR PHYSICAL EDUCATION
  A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, A. A. Ohnysta
 • SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL APPROACH IN TRAINING OF MEDICAL SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF PANDS
  L. M. Pustolyakova
 • ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  І. О. Середа, Г. З. Лаврін, Т. В. Кучер
 • ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ОЗДОРОВЧОЇ ХОДЬБИ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ
  Т. В. Сидорчук, О. О. Кошелева, З. В. Анастасьєва
 • ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ІЗ НАСЛІДКАМИ БОЙОВОЇ ТРАВМИ ТА ЧЛЕНИ ЇХ РОДИН – СПОЖИВАЧІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ В РОЛІ КЛІЄНТІВ ЧИ ПАЦІЄНТІВ
  О. В. Юденко, К. В. Вінніченко, Ю. М. Юденко
 • ANXIETY AND DEPRESSION IN ATHLETES
  S. V. Babak, T. V. Karnaukh
 • ХАРЧОВА ПОВЕДІНКА ВИСОКВАЛІФІКОВАНИХ БАГАТОБОРОК ПІД ЧАС УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ
  І. В. Грузевич, Н. В. Вдовенко
 • ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ АМІНОКИСЛОТ В ПРАКТИЦІ ПІДГОТОВКИ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ ВИСОКОГО КЛАСУ
  А. М. Гусарова, Н. В. Вдовенко, Г. В. Россоха
 • ДЕТЕРМІНАНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
  Р. В. Кропта
 • METABOLIC EFFICIENCY IN SKILLED ATHLETES AT REST AND DURING INTENSE EXERCISE
  Ie. O. Loshkarova
 • СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ВОЛЕЙБОЛІСТОК ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ В ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
  Є. Л. Михалюк, А. О. Новак, С. Г. Польський
 • СКЛАД ТІЛА ТА МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ КИСНЮ У СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ В УДАРНИХ ВИДАХ ЄДИНОБОРСТВ
  Д. В. Седукін
 • МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛАКТАТУ КРОВІ В ПРОЦЕСІ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ВЕСЛЯРІВ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ ПІД ЧАС ЗАГАЛЬНОПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ
  Ю. К. Хмельницька, Л. Г. Станкевич, І. І. Земцова
 • ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 7-10 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ДАЙТО-РЮ АЙКІ-ДЗЮДЗЮЦУ, ВПРОДОВЖ ДОСЛІДЖЕННЯ
  Х. Є. Шавель, С. Я. Концовська
 • СУЧАСНА ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЬНИХ НОРМАТИВІВ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ 15-18 РОКІВ НА УРОЦІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
  І. О. Горбенко, М. М. Шастало
 • ВПЛИВ НЕПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
  В. Л. Лукіянчук
Author Biographies
Н. М. Грабик, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

І. Я. Грубар, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

Г. І. Любінська, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

магістрантка факультету фізичного виховання

N. S. Dmitriieva, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine

Master’s student

І. Я. Карпа, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

О. В. Колобич, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

старший викладач кафедри футболу

М. О. Карпушин, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

бакалавр

Г. К. Тарасова, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту

О. В. Боженко-Курило, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

викладач, здобувач кафедри здоров’я, фітнесу та рекреації

Т. Г. Омельченко, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Г. В. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Д. П. Григоренко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна

асистент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін

Т. В. Грузевич, Комунальний заклад «Якушинецький ліцей» Вінницької області, Україна

вчитель фізичної культури

І. Я. Карпа, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

М. О. Карпушин, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

магістр

В. О. Лузанова, ВСП «Маріупольський політехнічний фаховий коледж ДВНЗ "ПДТУ"», Україна

викладачка вищої категорії, викладачка фізичної культури та виховання

A. V. Ohnystyi, Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor, Head of the Department of Physical Education

K. M. Ohnysta, Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, Ukraine

Ph. D. in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Physical Education

A. A. Ohnysta, Bogomolets National Medical University, Ukraine

student of medical faculty

L. M. Pustolyakova, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Physical Education and Health

І. О. Середа, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра фізичного виховання

Г. З. Лаврін, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, кафедра фізичного виховання

Т. В. Кучер, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання

Т. В. Сидорчук, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

О. О. Кошелева, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

З. В. Анастасьєва, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна

старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

О. В. Юденко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту

Ю. М. Юденко, Центр навчання, здоров’я та розвитку «Мальва», Україна

директор

S. V. Babak, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the department of medical and biological disciplines

T. V. Karnaukh, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Lecturer at the department of medical and biological disciplines

І. В. Грузевич, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних дисциплін

Н. В. Вдовенко, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник

А. М. Гусарова, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, науковий співробітник

Н. В. Вдовенко, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Г. В. Россоха, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

науковий співробітник

Р. В. Кропта, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

кандидат наук з фізичної культури і спорту, доцент, завідувач лабораторії функціональних, фізичних та технічних резервів спортсменів

Ie. O. Loshkarova, State Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports, Ukraine

Chief scientific officer

Є. Л. Михалюк, Запорізький державний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

А. О. Новак, Запорізький державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

С. Г. Польський, Запорізький державний медичний університет, Україна

старший викладач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я

Д. В. Седукін, Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту, Україна

молодший науковий співробітник

Ю. К. Хмельницька, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін

Л. Г. Станкевич, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін

І. І. Земцова, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Україна

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін

Х. Є. Шавель, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри біохімії та гігієни

С. Я. Концовська, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

магістр зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

І. О. Горбенко, Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 4, Україна

вчитель фізичної культури

М. М. Шастало, Державний навчальний заклад «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», Україна

викладач фізичної культури

В. Л. Лукіянчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання

Cover for PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE
Published
August 12, 2021