MATHEMATICS, PHYSICS, MECHANICS, ASTRONOMY, COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS: ISSUES OF PRODUCTIVE INTERACTION

Authors

Authors

Л. П. Вакал, Є. С. Вакал, Б. П. Довгий, O. О. Kubaychuk, В. Ф. Соловйова, O. B. Kurylko, В. М. Слатвінська, О. В. Кривенко, Н. Ю. Авдєєва, М. С. Авдєєва, О. М. Федишин, С. В. Мохун, Г. С. Юзбашева, О. В. Бойко, І. М. Іванченко, І. Ю. Слободянюк, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька, О. О. Черненко, Т. В. Чілікіна, О. В. Ольховська

International scientific and practical conference «Mathematics, physics, mechanics, astronomy, computer science and cybernetics: issues of produc- tive interaction» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 59 pages.

Chapters

 • ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ФРЕДГОЛЬМА
  Л. П. Вакал, Є. С. Вакал, Б. П. Довгий
 • CORRECTION ALGORITHM FOR WEIGHTED EMPIRICAL DISTRIBUTION FUNCTION
  O. О. Kubaychuk
 • АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ МАТЕМАТИКИ
  В. Ф. Соловйова
 • MODELLING OF MIXING SCENARIO OF A VISCOUS FLUID INSIDE A RECTANGULAR CAVITY UNDER A COMPLEX VELOCITY DISTRIBUTION
  O. B. Kurylko
 • ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ (IOT) В КОНТЕКСТІ КРИПТОГРАФІЇ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ШИФРУВАННЯ
  В. М. Слатвінська
 • СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ ФОРМУВАННІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ З КОМПЛЕКСНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІОДИЗАЙНУ
  О. В. Кривенко, Н. Ю. Авдєєва, М. С. Авдєєва
 • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В КЛАСАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ
  О. М. Федишин, С. В. Мохун
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Г. С. Юзбашева
 • ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ QA ENGINEER
  О. В. Бойко, І. М. Іванченко
 • ІНТЕРАКТИВНІ СИМУЛЯЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  І. Ю. Слободянюк, В. Ф. Заболотний, Н. А. Мисліцька
 • РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
  О. О. Черненко, Т. В. Чілікіна, О. В. Ольховська
Author Biographies
Л. П. Вакал, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова, Україна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Є. С. Вакал, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичної фізики

Б. П. Довгий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичної фізики

O. О. Kubaychuk, Institute of Specialized Communication and Information Security of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

Candidate of Sciences in Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor at the Special Department № 1

В. Ф. Соловйова, Херсонський морський фаховий коледж рибної промисловості, Україна

викладач математики

O. B. Kurylko, Kyiv National University named by Taras Shevchenko, Ukraine

PhD (physics and mathematics), Assistant professor of the department of theoretical and applied mechanics of mechanics and mathematics faculty

В. М. Слатвінська, Міжнародний гуманітарний університет, Україна

лаборант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

О. В. Кривенко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій

Н. Ю. Авдєєва, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна

кандидат архітектури, доцент, завідувачка кафедри архітектурно-проєктної справи

М. С. Авдєєва, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та просторового планування факультету архітектури, будівництва та дизайну

О. М. Федишин, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання

С. В. Мохун, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики та методики її навчання

Г. С. Юзбашева, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін

О. В. Бойко, Сумський державний університет, Україна

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри комп’ютерних наук

І. М. Іванченко, Сумський державний університет, Україна

студент

І. Ю. Слободянюк, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», Україна

кандидат педагогічних наук, викладач фізики та інформатики

В. Ф. Заболотний, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

Н. А. Мисліцька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії

О. О. Черненко, Полтавський університет економіки та торгівлі, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики

Т. В. Чілікіна, Полтавський університет економіки та торгівлі, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики

О. В. Ольховська, Полтавський університет економіки та торгівлі, Україна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики

Cover for MATHEMATICS, PHYSICS, MECHANICS, ASTRONOMY, COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS: ISSUES OF PRODUCTIVE INTERACTION
Published
August 30, 2021