LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT: TRADITIONS AND NEW EUROPEAN APPROACHES

Authors

Authors

Є. С. Дурнов, І. В. Міма, І. А. Полонка, Ю. В. Сокур, Л. Т. Рябовол, В. М. Саркісян, С. О. Халюк, В. М. Бабійчук, М. М. Гудима, В. В. Десятерик, V. V. Dmytrenko, К. Ю. Леонов, Н. М. Павлюк, А. С. Щербина, T. І. Yurkevich, О. І. Баїк, О. О. Іванов, В. С. Міщенко, В. П. Кохан, В. І. Уберман, Л. А. Васьковець, І. В. Бойченюк, Ю. В. Георгієвський, І. М. Доронін, M. S. Kliapets, М. В. Колеснікова, Т. О. Коломоєць, А. В. Логвин, V. S. Lukianets, Ю. В. Мех, О. Б. Червякова, А. В. Погорілецька, М. В. Грищенко, Л. А. Коростельова, Г. С. Резніченко, М. В. Сийплокі, О. В. Ус, A. A. Khlopov, І. В. Якименко, Ю. П. Аленін, І. В. Гловюк, В. А. Завтур, І. Г. Каланча, Є. М. Компанець, Г. Р. Крет, В. О. Криворучко, V. O. Babina, I. V. Kudlay, O. O. Myrhorodska, А. А. Величко, С. О. Вовк, І. В. Камінська, Л. С. Криворучко, І. В. Кудлай, Т. М. Моісеєва, В. В. Гайтан, A. A. Lytvynenko, Н. М. Науменко, О. Р. Вайцеховська, О. Д. Чепель

Synopsis

International scientific and practical conference «Legal science, legislation and law enforcement: traditions and new European approaches» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2021. 210 pages.

Chapters

Author Biographies
Є. С. Дурнов, Департамент персоналу Міністерства внутрішніх справ України

доктор юридичних наук, професор, заступник начальника управління

І. В. Міма, Державний університет економіки і технологій

кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувачки кафедри права і публічного управління та адміністрування

І. А. Полонка, ПВНЗ «Буковинський університет»

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Ю. В. Сокур, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права

Л. Т. Рябовол, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права

В. М. Саркісян, Луганський державний університет внутрішніх страв імені Е. О. Дідоренка

аспірант кафедри державно-правових дисциплін

С. О. Халюк, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та прав людини

В. М. Бабійчук, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри цивільного права та процесу

М. М. Гудима, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри цивільного права навчально-наукового юридичного інституту

В. В. Десятерик, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

аспірантка

V. V. Dmytrenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Candidate of Science of Law, Senior Lecturer at the Department of Information and Intellectual Property Law

К. Ю. Леонов, Національна академія наук України

здобувач відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького

Н. М. Павлюк, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти

А. С. Щербина, Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого

студентка міжнародно-правового факультету

T. І. Yurkevich, Baltic International Academy

Dr.iur. (Doctor of Laws, LLD), Associate Professor at Baltic International Academy, Director of the doctoral study program «Law»

О. І. Баїк, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти

О. О. Іванов, Академія Адвокатури України

аспірант

В. С. Міщенко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства

В. П. Кохан, Національна академія правових наук України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку

В. І. Уберман, Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»

кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник

Л. А. Васьковець, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат біологічних наук, доцент, професор

І. В. Бойченюк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Ю. В. Георгієвський, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукового відділу правового забезпечення галузевого інноваційного розвитку Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, доцент кафедри адміністративного права

І. М. Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії

M. S. Kliapets, Legal Operations Manager at Legal Nodes

Master of Laws

М. В. Колеснікова, Сумський державний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права

Т. О. Коломоєць, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету

А. В. Логвин

доктор філософії з права

V. S. Lukianets, The National Academy of Internal Affairs

PhD in Law, Associate Professor, Professor of the Department of Constitutional Law and Human Rights

Ю. В. Мех, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

О. Б. Червякова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права

А. В. Погорілецька, Національний університет «Одеська юридична академія»

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету

М. В. Грищенко, Харківський національний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, здобувач

Л. А. Коростельова, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

ад’юнкт 

Г. С. Резніченко, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології

М. В. Сийплокі, Ужгородський національний університет

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу

О. В. Ус, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права № 1

A. A. Khlopov, Kharkiv National University of Internal Affairs

Postgraduate Student

І. В. Якименко, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

ад’юнтка

Ю. П. Аленін, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

І. В. Гловюк, Львівський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права

В. А. Завтур, Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

І. Г. Каланча, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, прокурор Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області, асистент кафедри процесуального права

Є. М. Компанець, Національна академія правових наук України

аспірант Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності

Г. Р. Крет, Велика Палата Верховного Суду

доктор юридичних наук, доцент, суддя

В. О. Криворучко, Одеська державна академія будівництва та архітектури

доцент кафедри філософії, політології, психології та права

V. O. Babina, Odessa Polytechnic State University

Ph.D. of Political Sciences, Associate Professor at the Department of International Relations and Law

I. V. Kudlay, Odessa Polytechnic State University

Assistant Professor at the Department of International Relations and Law

O. O. Myrhorodska, Odessa Polytechnic State University

Third-year student at the Department of International Relations and Law

А. А. Величко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права

С. О. Вовк, ДЗ «Луганський національний університету імені Тараса Шевченка»

доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та правознавства

І. В. Камінська, Національна академія наук України

докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького

Л. С. Криворучко

доктор юридичних наук, адвокат

І. В. Кудлай, Державний університет «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри міжнародних відносин та права

Т. М. Моісеєва, Державний університет «Одеська політехніка»

кандидат історичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин та права

В. В. Гайтан, Державний університет «Одеська політехніка»

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин та права

A. A. Lytvynenko, Ivan Franko National University of Lviv, Department of International Law

Doctoral student at Baltic International Academy, Department of Legal Sciences
Riga, Latvia, Doctoral student at Robert Gordon University (School of Law), Aberdeen, Scotland, Doctoral candidate 

Н. М. Науменко, Державна міграційна служба України

перший заступник Голови

О. Р. Вайцеховська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства

О. Д. Чепель, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри європейського права та порівняльного правознавства

Cover for LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT: TRADITIONS AND NEW EUROPEAN APPROACHES
Published
September 2, 2021