THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY: V International Scientific Conference

Authors

Authors

V. Yu. Shevchenko, В. С. Канцір, І. Є. Старко, І. А. Канцір, В. О. Корнівська, М. В. Котова, О. В. Фреюк, Д. М. Миков, К. О. Хоха, В. Е. Шедяков, Л. В. Батченко, Л. О. Гончар, О. В. Євтушенко, Т. М. Артюх, А. А. Устінов, Т. А. Фонарьова, В. О. Петренко, Л. А. Пархоменко, В. С. Титикало, Г. О. Краєвська, Я. В. Дербеньова, А. О. Дубровник-Рохова, В. В. Тітов, О. І. Дребот, М. Я. Височанська, В. Ю. Білотіл, О. П. Павліщук, П. В. Кравець, Г. С. Домашовець, О. В. Буткевич, З. П. Халецька, А. В. Гора, Т. Ю. Горват, Н. В. Писаренко, Я. О. Довгенко, О. В. Базарна, Yu. D. Radionov, Л. П. Тичковська, С. А. Фрунза, І. Б. Стенічева, O. M. Liashenko, I. V. Turski, L. Р. Kondratska

Synopsis

The modern trends in the development of business social responsibility: V International scientific conference (June 25-26, 2021. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 116 pages.

Chapters

 • CURRENT INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS IN SOCIAL RESPONSIBILITY CONTEXT
 • SOCIAL IMPACT OF THE DIGITALIZATION OF RETAIL PAYMENTS
  V. Yu. Shevchenko
 • ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY, THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF NATIONAL MODELS OF ECONOMIC SYSTEMS
 • ВЕКТОРИ АПҐРЕЙДУ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: УПРАВЛІНСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  В. С. Канцір, І. Є. Старко, І. А. Канцір
 • СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ПРИМУСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БОРГІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ
  В. О. Корнівська
 • ФАРМ-БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ
  М. В. Котова, О. В. Фреюк
 • СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЦІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КОРОСТЕНЬ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
  Д. М. Миков
 • ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ ТА ОРГАНІВ ВЛАДИ – ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
  К. О. Хоха
 • ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И НАСЕЛЕНИЯ: АКЦЕНТЫ ПЕРИОДА ПОСТКОРОНАВИРУСНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
  В. Е. Шедяков
 • BUSINESS, TRADE AND BUSINESS CULTURE IN SOCIAL RESPONSIBILITY CONTEXT
 • КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФОКУС
  Л. В. Батченко, Л. О. Гончар
 • ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТОВАРІВ ПОБУТОВОЇ ХІМІЇ В УКРАЇНІ
  О. В. Євтушенко, Т. М. Артюх
 • СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  А. А. Устінов, Т. А. Фонарьова, В. О. Петренко
 • BUSINESS ECONOMICS AND CORPORATE GOVERNANCE: ISSUES COMPETITIVENESS IN THE SOCIAL RESPONSIBILITY CONDITIONS
 • ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ВИТРАТ
  Л. А. Пархоменко
 • КАЗУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
  В. С. Титикало
 • SOCIAL AND RESPONSIBLE MANAGEMENT OF HUMAN CAPITAL FORMATION
 • НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
  Г. О. Краєвська
 • CROSS-BORDER COOPERATION AND REGIONAL COMPETITIVENESS
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
  Я. В. Дербеньова, А. О. Дубровник-Рохова, В. В. Тітов
 • ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND CURRENT ENVIRONMENTAL ISSUES: SOCIAL RESPONSIBILITY CONTEXT
 • ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА
  О. І. Дребот, М. Я. Височанська, В. Ю. Білотіл
 • ПЛАНУВАННЯ ЛІСОГОСПОДАРЮВАННЯ: СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА
  О. П. Павліщук, П. В. Кравець, Г. С. Домашовець
 • FINANCE, INSURANCE AND STOCK EXCHANGES
 • ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  О. В. Буткевич, З. П. Халецька, А. В. Гора
 • ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
  Т. Ю. Горват
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО ПРОЦЕСАМИ
  Н. В. Писаренко, Я. О. Довгенко, О. В. Базарна
 • DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE
  Yu. D. Radionov
 • ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТУ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
  Л. П. Тичковська, С. А. Фрунза, І. Б. Стенічева
 • MODERN MATHEMATICAL METHODS, MODELS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN THE ECONOMY
 • THE PRINCIPLE OF UNCERTAINTY MAXIMUM IN RISKY DECISIONS MAKING IN PROJECT MANAGEMENT
  O. M. Liashenko, I. V. Turski, L. Р. Kondratska
Author Biographies
V. Yu. Shevchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

В. С. Канцір

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

І. Є. Старко

Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна

І. А. Канцір

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

В. О. Корнівська

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

М. В. Котова

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

О. В. Фреюк

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

Д. М. Миков

Управління праці та соціального захисту населення м. Коростеня, Україна

К. О. Хоха

ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», Україна

В. Е. Шедяков

независимый исследователь, Украина

Л. В. Батченко

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

Л. О. Гончар

Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

О. В. Євтушенко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Т. М. Артюх

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

А. А. Устінов

Національна металургійна академія України, Україна

Т. А. Фонарьова

Національна металургійна академія України, Україна

В. О. Петренко

Національна металургійна академія України, Україна

Л. А. Пархоменко

Уманський національний університет садівництва, Україна

В. С. Титикало

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

Г. О. Краєвська

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук, України

Я. В. Дербеньова

Київський національний університет, Україна

А. О. Дубровник-Рохова

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

В. В. Тітов

ТОВ «ТЕХНОЕКСПОРТ», Україна

О. І. Дребот

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

М. Я. Височанська

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

В. Ю. Білотіл

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Україна

О. П. Павліщук

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

П. В. Кравець

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

Г. С. Домашовець

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

О. В. Буткевич

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Україна

З. П. Халецька

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

А. В. Гора

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Україна

Т. Ю. Горват

Західноукраїнський національний університет, Україна

Н. В. Писаренко

Capital Union School, Україна

Я. О. Довгенко

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

О. В. Базарна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Yu. D. Radionov

Accounting Chamber of Ukraine, Ukraine

Л. П. Тичковська

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

С. А. Фрунза

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, Україна

І. Б. Стенічева

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна

O. M. Liashenko

Lutsk National Technical University, Ukraine

I. V. Turski

Lutsk National Technical University, Ukraine

L. Р. Kondratska

West Ukrainian National University, Ukraine

Cover for THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY: V International Scientific Conference
Published
July 30, 2021