MODERN EUROPEAN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION. THE DEVELOPMENT OF A CREATIVE LEARNING ENVIRONMENT

Authors

Authors

А. В. Галкин, А. Х. Дейнеко, І. Г. Біленька, М. К. Марченков, Н. І. Зайченко, Л. В. Богиня, С. А. Скальська, Т. В. Бушуєва, А. М. Авер’янова, Л. С. Зайченко, Л. А. Засипкіна, О. А. Гаврилюк, Н. В. Твердохліб, O. A. Drobot, О. О. Реброва, О. В. Кузнецова, А. С. Панасюк, І. М. Леонова, I. O. Bartienieva, O. P. Nozdrova, Ю. Г. Кондратенко, Н. М. Міненко, Г. В. Поліщук, О. М. Акімова, Н. С. Бурмакіна, Ю. В. Грищук, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, В. О. Лаврійчук, О. В. Кривенко, О. Д. Пилипчук, Н. Ю. Авдєєва, В. Д. Крикун, Р. О. Курок, Р. В. Невзоров, Т. С. Плачинда, П. М. Онипченко, О. О. Коник, С. І. Слободян, I. M. Tolmachova, V. O. Leshchenko, O. M. Zelenska, O. H. Marchenko, P. M. Onypchenko, Т. В. Лабуткіна, Л. В. Лаврова, В. А. Савченко, Т. Г. Андрющенко, Л. О. Нестеренко, І. Ю. Самохвалова, С. М. Харченко, С. В. Софіюк, O. A. Tishchenko, A. O. Temerbek, Л. В. Філіппова, Е. Н. Абільтарова, О. О. Бабакіна, Ю. О. Блудова, О. О. Ільїна, I. О. Zaitseva, Л. О. Петриченко, O. B. Bielova, Ю. Р. Мурліна, А. Р. Птуха, Г. Д. Гончар, Ю. В. Рібцун

International scientific conference «Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : “Baltija Publishing”, 2021. 162 pages.

Chapters

Author Biographies
А. В. Галкин

кандидат технических наук, независимый исследователь, Украина

А. Х. Дейнеко, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

І. Г. Біленька, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

старший викладач кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

М. К. Марченков, Харківська державна академія фізичної культури, Україна

доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

Н. І. Зайченко, ПВНЗ «Інститут екології економіки і права», Україна

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології

Л. В. Богиня, Полтавський державний медичний університет, Україна

директор навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян

С. А. Скальська, Полтавський державний медичний університет, Україна

викладач ЗВО навчально-наукового центру з підготовки іноземних громадян

Т. В. Бушуєва, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії

А. М. Авер’янова, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна

аспірант кафедри загальної і соціальної психології та психотерапії

Л. С. Зайченко, Сєвєродонецький інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Україна

старший викладач кафедри гуманітарно-фундаментальних дисциплін

Л. А. Засипкіна, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії, фахових методик та технологій дошкільної освіти

О. А. Гаврилюк, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики музичного виховання

Н. В. Твердохліб, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики музичного виховання

O. A. Drobot, Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy and Psychology, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Ukraine

Ph.D. in Pedagogy

О. В. Кузнецова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

А. С. Панасюк, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

здобувачка освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти

І. М. Леонова, Київський державний університет імені Тараса Шевченка, Україна

докторант кафедри психології

I. O. Bartienieva, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

O. P. Nozdrova, South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Pedagogy

Ю. Г. Кондратенко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

аспірантка кафедри педагогіки і педагогічної майстерності

Н. М. Міненко, Житомирська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна, Україна

учитель-методист, в. о. директора

Г. В. Поліщук, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

доцент кафедри германських мов та методики їхнього навчання

О. М. Акімова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Н. С. Бурмакіна, Поліський національний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Ю. В. Грищук, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

ад’юнкт наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов

Т. І. Кадлубович, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії та культурології

Д. С. Черняк, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та культурології

В. О. Лаврійчук, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

студентка І курсу факультету культурних та креативних індустрій

О. В. Кривенко, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій

О. Д. Пилипчук, Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну

Н. Ю. Авдєєва, Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна

кандидат архітектури, завідувачка кафедри архітектурно-проєктної справи

В. Д. Крикун, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник наукового центру мовного тестування навчально-наукового центру іноземних мов

Р. О. Курок, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, молодший науковий співробітник лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

Р. В. Невзоров, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

начальник кафедри тактики авіації

Т. С. Плачинда, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

П. М. Онипченко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри тактики авіації льотного факультету

О. О. Коник, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Україна

старший льотчик-інструктор в/ч А-4104

С. І. Слободян, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», Україна

завідувачка навчально-методичної лабораторії, викладачка дисциплін професійного циклу

I. M. Tolmachova, Primary Education and Management Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Ph.D. in Education, Professor of the Department of Pedagogy, Psychology

V. O. Leshchenko, Municipal Establishment «Kharkiv Humanitarian Pedagogical Academy» of Kharkiv Regional Council, Ukraine

Master`s student of the Faculty of Pedagogy and Psychology

O. M. Zelenska, Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Aviation English of the Faculty of Postgraduate Education

O. H. Marchenko, Кharkiv National University of Internal Affairs

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Sociology and Psychology of Faculty № 3

P. M. Onypchenko, Ivan Kozhedub Kharkiv National University of Air Forces, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Aviation Tactics of the Flight Faculty

Т. В. Лабуткіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління

Л. В. Лаврова, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, Україна

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри виховання та культури здоров’я

В. А. Савченко, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри виховання та культури здоров’я

Т. Г. Андрющенко, КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, Україна

старший викладач кафедри виховання та культури здоров’я

Л. О. Нестеренко, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри англійської мови факультету гуманітарних наук

І. Ю. Самохвалова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренко, Україна

аспірант

С. М. Харченко, Сумський національний аграрний університет, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання

С. В. Софіюк, Житомирська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна, Україна

учитель української мови та літератури

O. A. Tishchenko, Azov Maritime Institute of National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine

Senior Lecturer, Navigation and Ship Handling Chair

A. O. Temerbek, Azov Maritime Institute of National University «Odessa Maritime Academy», Ukraine

Senior Lecturer, Navigation and Ship Handling Chair

Л. В. Філіппова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат хімічний наук, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медичної та загальної хімії

Е. Н. Абільтарова, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Україна

доцент, докторант

О. О. Бабакіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Ю. О. Блудова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

О. О. Ільїна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

I. О. Zaitseva, Sumy State University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor at the Department of Foreign Languages

Л. О. Петриченко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту

O. B. Bielova, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University, Ukraine

PhD in of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Speech Therapy and Special Techniques

Ю. Р. Мурліна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

студентка спеціальності «Спеціальна освіта»

А. Р. Птуха, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

студентка спеціальності «Спеціальна освіта»

Г. Д. Гончар, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна

викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології

Ю. В. Рібцун, Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, Україна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу логопедії

Cover for MODERN EUROPEAN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION. THE DEVELOPMENT OF A CREATIVE LEARNING ENVIRONMENT
Published
November 15, 2021