LEGAL EDUCATION AND SCIENCE AS THE NEED OF THE HOUR: NEW EUROPEAN CHALLENGES

Authors

Authors

О. Г. Ганжа, Т. І. Гуменюк, А. А. Друга, О. І. Зінсу, О. Д. Калкатиніч, Н. В. Мірошкіна, В. О. Карпічков, М. О. Кравцова, А. А. Приходько, Б. Д. Леонов, А. И. Исмайлова, Т. П. Попович, С. О. Ільченко, В. Г. Савчук, Ю. В. Сокур, С. Б. Цебенко, О. В. Ананьєва, О. Л. Яценко, В. А. Яценко, В. Л. Галкін, O. I. Zozulia, I. V. Zozulia, О. Ф. Калініченко, О. О. Кармаза, А. А. Кириченко, К. С. Садовская, Ю. А. Ланцедова, Р. Ю. Тимченко, А. В. Левченко, А. С. Тунтула, М. Д. Белякова, V. V. Dmytrenko, С. О. Короєд, Л. Р. Майданик, Г. Є. Сівіцька, І. О. Гелецька, А. А. Хоперія, В. Я. Репалюк, Г. М. Буканов, І. В. Арістова, С. В. Калюжна, І. М. Доронін, Б. С. Косохатько, А. В. Логвин, Н. В. Лях, М. Б. Майка, А. О. Глива, Д. С. Мельник, О. С. Петрова, О. Я. Мирончук, Н. Г. Плахотнюк, Л. Т. Рябовол, В. С. Крушеніцький, М. О. Акімов, І. О. Томчук, В. І. Хлипавка, М. Д. Денисовський, М. І. Бумба, В. П. Кушпіт, Ю. М. Мирошниченко, І. І. Цилюрик, О. М. Григоров, О. В. Костиря, А. В. Іванова

International scientific conference «Legal education and science as the need of the hour: new European challenges» : conference proceedings, October 8–9, 2021. Łódź, the Republic of Poland : "Baltija Publishing", 2021. 178 pages.

Chapters

Author Biographies
О. Г. Ганжа, Запорізький національний університет, Україна

головний консультант Апарату Верховної Ради України, аспірант

Т. І. Гуменюк, ЗВО Університет Короля Данила, Україна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри права

А. А. Друга, Міжнародний гуманітарний університет, Україна

аспірантка кафедри державно-правових дисциплін

О. І. Зінсу, Національна академія внутрішніх справ, Україна

аспірантка відділу докторантури та ад’юнктури

О. Д. Калкатиніч, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

Н. В. Мірошкіна, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри права

В. О. Карпічков, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії права та держави

М. О. Кравцова, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри загальноправових дисциплін

А. А. Приходько, Донецький державний університет внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, капітан поліції, старший викладач кафедри організації досудового розслідування Факультету № 1 Криворізького навчально-наукового інституту

Б. Д. Леонов, Международный классический университет имени Пилипа Орлика, Украина

доктор юридических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры права

А. И. Исмайлова, Международный классический университет имени Пилипа Орлика, Украина

соискатель высшего образования ІІ курса обучения специальности 081 Право

Т. П. Попович, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права

С. О. Ільченко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна

аспірант кафедри теорії та історії держави і права

В. Г. Савчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

аспірантка кафедри теорії права та прав людини

Ю. В. Сокур, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри історії держави та права

С. Б. Цебенко, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та філософії права, конституційного та міжнародного права

О. В. Ананьєва, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін Миколаївського юридичного фахового коледжу

О. Л. Яценко, Національний університет «Одеська юридична академія», Україна

викладач циклової комісії правових дисциплін Миколаївського юридичного фахового коледжу

В. А. Яценко, Миколаївська обласна прокуратура, Україна

прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству

В. Л. Галкін, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Україна

аспірант кафедри державно-правових дисциплін

O. I. Zozulia, Scientific Research Institute of State Building and Local Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor, Head of Scientific Sector of Comparative Constitutional and Municipal Law

I. V. Zozulia, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor at Department of Law Enforcement and Police

О. Ф. Калініченко, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права

О. О. Кармаза, Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, професор

А. А. Кириченко, Международный классический университет имени Филиппа Орлика, Украина

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права факультета экономики и права

К. С. Садовская, Международный классический университет имени Филиппа Орлика, Украина

соискатель высшего образования по специальности 081 Право квалификационного уровня младший бакалавр факультета экономики и права

Ю. А. Ланцедова, Национальный авиационный университет, Украина

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминального права и процесса юридического факультета

Р. Ю. Тимченко, Международный классический университет имени Филиппа Орлика, Украина

соискатель высшего образования по специальности 081 Право квалификационного уровня бакалавр факультета экономики и права

А. В. Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

аспірантка кафедри конституційного та кримінального права

А. С. Тунтула, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Украина

кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского и криминального права и процесса юридического факультета

М. Д. Белякова, Международный классический университет имени Пилипа Орлика, Украина

соискатель высшего образования по специальности 081 Право квалификации магистра факультета экономики и права

V. V. Dmytrenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Candidate of Science of Law, Senior Lecturer at the Department of Intellectual Property and Private Law

С. О. Короєд, ЗВО «Університет Короля Данила», Україна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права

Л. Р. Майданик, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права

Г. Є. Сівіцька, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

здобувач вищої освіти юридичного відділення

І. О. Гелецька, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

А. А. Хоперія, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

аспірант кафедри цивільного процесу

В. Я. Репалюк, Киевский университет права Национальной академии наук Украины, Украина

аспирант кафедры государственно-правовых и отраслевых правовых дисциплин

Г. М. Буканов, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна

доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

І. В. Арістова, Сумський національний аграрний університет, Україна

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права

С. В. Калюжна, Сумський національний аграрний університет, Україна

аспірант кафедри адміністративного та інформаційного права

І. М. Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Україна

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії

Б. С. Косохатько, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

магістр Інституту права

А. В. Логвин

доктор філософії з права

Н. В. Лях, Національна академія внутрішніх справ, Україна

старший викладач кафедри поліцейського права

М. Б. Майка, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

А. О. Глива, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

студентка

Д. С. Мельник, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

О. С. Петрова, ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика», Україна

здобувач вищої освіти 2 курсу спеціальності 081 Право

О. Я. Мирончук, Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом, Україна

кандидат наук із богослів’я, кандидат філологічних наук, доцент, член Національної комісії зі стандартів державної мови, професор кафедри Священного Писання Київської православної богословської академії, здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні

Н. Г. Плахотнюк, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічної політики

Л. Т. Рябовол, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності

В. С. Крушеніцький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

М. О. Акімов, Національна академія внутрішніх справ, Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

І. О. Томчук, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права

В. І. Хлипавка, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

здобувач вищої освіти юридичного відділення

М. Д. Денисовський, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права, декан юридичного відділення (бакалаврату)

М. І. Бумба, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола, Україна

здобувач вищої освіти юридичного відділення

В. П. Кушпіт, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу

Ю. М. Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області, Україна

кандидат юридичних наук, суддя

І. І. Цилюрик, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу

О. М. Григоров, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права

О. В. Костиря, Національний університет «Одеська морська академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права

А. В. Іванова, Національний університет «Одеська морська академія», Україна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права

Cover for LEGAL EDUCATION AND SCIENCE AS THE NEED OF THE HOUR: NEW EUROPEAN CHALLENGES
Published
November 17, 2021