CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY: V International Scientific Conference

Authors

Authors

Г. Є. Богородицька, В. А. Язіна, О. П. Григор’єва, В. О. Корнивская, Д. О. Штейнгауз, O. V. Bulkot, І. Г. Павловська, Т. В. Стройко, В. О. Лазаренко, Т. О. Федоренко, О. І. Кліпкова, О. М. Фащевська, І. В. Чібісова, В. Е. Шедяков, В. М. Ковальов, О. А. Атаєва, Н. В. Можайкіна, К. І. Маврова, Н. В. Васюткіна, О. І. Кондратюк, О. В. Каштальян, В. В. Стадник, N. V. Рarkhaieva, В. В. Титок, L. G. Bogush, О. О. Цвірко, В. Д. Кубік, І. Л. Шерер, A. А. Makurin, Л. В. Нечипорук, І. В. Габрук, Н. В. Євдокимова

Corporate governance: strategies, processes, technology: V International scientific conference (October 22-23, 2021. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 116 pages.

Chapters

Author Biographies
Г. Є. Богородицька

Університет митної справи та фінансів, Україна

В. А. Язіна

Університет митної справи та фінансів, Україна

О. П. Григор’єва

Національний університет "Львівська політехніка", Україна

В. О. Корнивская

ГУ «Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины», Украина

Д. О. Штейнгауз

Університет банківської справи, Україна

O. V. Bulkot

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

І. Г. Павловська

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України, Україна

Т. В. Стройко

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

В. О. Лазаренко

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна

Т. О. Федоренко

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна

О. І. Кліпкова

Університет банківської справи, Україна

О. М. Фащевська

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

І. В. Чібісова

Національний авіаційний університет, Україна

В. Е. Шедяков

независимый исследователь, Украина

В. М. Ковальов

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, Україна

О. А. Атаєва

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, Україна

Н. В. Можайкіна

Харківський національний університет міського господарства імені. О. М. Бекетова, Україна

К. І. Маврова

Харківський національний університет міського господарства імені. О. М. Бекетова, Україна

Н. В. Васюткіна

ПЗВО «Міжнародний Європейський Університет», Україна

О. І. Кондратюк

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

О. В. Каштальян

Хмельницький національний університет, Україна

В. В. Стадник

Хмельницький національний університет, Україна

N. V. Рarkhaieva

Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

В. В. Титок

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

L. G. Bogush

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

О. О. Цвірко

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Україна

В. Д. Кубік

Одеський національний економічний університет, Україна

І. Л. Шерер

Одеський національний економічний університет, Україна

A. А. Makurin

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine

Л. В. Нечипорук

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

І. В. Габрук

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

Н. В. Євдокимова

Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж», Україна

Cover for CORPORATE GOVERNANCE: STRATEGIES, PROCESSES, TECHNOLOGY: V International Scientific Conference
Published
October 29, 2021