THE LATEST SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE MODERN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Authors

Authors

М. С. Бальвінська, І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна, М. В. Єрашова, С. І. Крилач, Г. Д. Лаврова, Е. Ш. Мурсакаєв, С. В. Коблай, П. В. Лиховид, В. І. Файт, А. Ф. Стельмах, І. А. Балашова, Я. С. Фанін, М. А. Литвиненко, О. О. Молодченкова, Tengfei Yan, Ye. O. Kremenetska, Л. О. Баранець, Г. О. Балан, О. О. Перепелиця, І.С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал, Ю. Д. Гончарук, Н. М. Зеленянська, М. О. Самофалов, А. С. Бондаренко, П. С. Юрко, О. М. Черненко, О. І. Черненко, В. М. Герасимчук, У. М. Карбівська, Я. Я. Григорів, В. М. Гудима, В. В. Лавний, Петер Шпатгельф, Р. В. Вицега, О. Ю. Турак, О. Д. Турак, Ю. В. Стасинець, Л. Г. Улько, О. Л. Нечипоренко, Ф. Г. Рошка

International scientific conference «The latest scientific achievements in the modern agro-industrial complex» : conference proceedings (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 84 pages.

Chapters

 • ДНК-ПОЛІМОРФІЗМ DHN5 ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОНУ І ЛОКУСУ VRN-H1 У СОРТІВ ЯЧМЕНЮ
  М. С. Бальвінська
 • ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ
  І. І. Гасанова, Н. Л. Ноздріна, М. В. Єрашова
 • РОЛЬ МУЛЬЧУВАННЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ ОПТИМАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОСІВНОГО ШАРУ ҐРУНТУ
  С. І. Крилач
 • НОВІ ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ЛІНІЇ СОЇ З ПОКРАЩЕНИМ БІОХІМІЧНИМ СКЛАДОМ НАСІННЯ
  Г. Д. Лаврова, Е. Ш. Мурсакаєв, С. В. Коблай
 • ЗРОШЕННЯ В УКРАЇНІ З ОГЛЯДУ НА СУЧАСНУ КЛІМАТИЧНУ СИТУАЦІЮ
  П. В. Лиховид
 • ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНОТИПІВ І ФЕНОТИПІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ЗА ФОТОЧУТЛИВІСТЮ
  В. І. Файт, А. Ф. Стельмах, І. А. Балашова
 • БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗЕРНА ІНТРОГРЕСИВНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ З ГЕНАМИ ВИСОКОЇ БІЛКОВОСТІ ВІД TRITICUM DICOCCOIDES ТА AEGILOPS TAUSCHII
  Я. С. Фанін, М. А. Литвиненко, О. О. Молодченкова
 • HOW DOES DAM CONSTRUCTION AFFECT CULTIVATED LAND? THE IMPLICATION FOR AGRICULTURAL PRODUCTION AND RIPARIAN ZONE MANAGEMENT
  Tengfei Yan, Ye. O. Kremenetska
 • ЧОТИРИНОГІ КЛІЩІ (ERIOPHYIDAE) НА ВИНОГРАДНИХ НАСАДЖЕННЯХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ
  Л. О. Баранець, Г. О. Балан, О. О. Перепелиця
 • СТВОРЕННЯ СТІЙКОГО ДО БУРОЇ ТА ЛИСТОВОЇ ІРЖІ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ШЛЯХОМ КУЛЬТУРИ ПИЛЯКІВ IN VITRO
  І.С. Замбріборщ, О. Л. Шестопал
 • ІМУННІ ДО ПАРШІ СОРТИ ЯБЛУНІ ДЛЯ ВЕДЕННЯ АДАПТИВНОГО САДІВНИЦТВА
  Ю. Д. Гончарук
 • РЕГЕНЕРАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РІЗНИХ СОРТІВ ВИНОГРАДУ В КУЛЬТУРІ ТКАНИН І ОРГАНІВ IN VITRO
  Н. М. Зеленянська, М. О. Самофалов
 • ЕТАПИ РОЗРОБКИ ДУПЛЕКСНОЇ ПЛР ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
  А. С. Бондаренко, П. С. Юрко
 • ВПЛИВ ПОРОДНИХ ПОЄДНАНЬ НА ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ
  О. М. Черненко, О. І. Черненко, В. М. Герасимчук
 • ФОРМУВАННЯ У ФАХІВЦІВ НАВИЧОК ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДП «СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
  У. М. Карбівська, Я. Я. Григорів, В. М. Гудима
 • СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУБОК ДОГЛЯДУ В СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ
  В. В. Лавний, Петер Шпатгельф, Р. В. Вицега
 • ФОРМУВАННЯ У ФАХІВЦІВ НАВИЧОК ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИСЛИВСЬКОЇ ФАУНИ НА ТЕРИТОРІЇ ДП «СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
  О. Ю. Турак, О. Д. Турак, Ю. В. Стасинець
 • ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ НОВОТІЛЬНИХ КОРІВ
  Л. Г. Улько, О. Л. Нечипоренко, Ф. Г. Рошка
Author Biographies
М. С. Бальвінська, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

І. І. Гасанова, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур

Н. Л. Ноздріна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва

М. В. Єрашова, Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, молодший науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур

С. І. Крилач, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН В. В. Медведєва

Г. Д. Лаврова, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур

Е. Ш. Мурсакаєв, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

молодший науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур

С. В. Коблай, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур

П. В. Лиховид, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, докторант

В. І. Файт, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу загальної та молекулярної генетики

А. Ф. Стельмах, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

І. А. Балашова, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики

Я. С. Фанін, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Україна

аспірант, молодший науковий співробітник

М. А. Литвиненко, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці

О. О. Молодченкова, Селекційно-генетичний інститут Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Україна

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії

Tengfei Yan, Xinyang Agriculture and Forest University, Сhina

PhD student, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine, Henan Institute of Science and Technology

Ye. O. Kremenetska, Sumy National Agrarian University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the department of horticulture and forestry

Л. О. Баранець, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин

Г. О. Балан, Одеський державний аграрний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин

О. О. Перепелиця, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України, Україна

аспірантка

І.С. Замбріборщ, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, завідувачка лабораторії культури тканин

О. Л. Шестопал, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат біологічних наук, провідний наук. співробітник лабораторії культури тканин

Ю. Д. Гончарук, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар

Н. М. Зеленянська, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-інноваційної діяльності

М. О. Самофалов, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України, Україна

аспірант

А. С. Бондаренко, Державний біотехнологічний університет, Україна

здобувач вищої освіти другого рівня факультету технологій тваринництва

П. С. Юрко, Державний біотехнологічний університет, Україна

кандидат ветеринарних наук, старший дослідник, доцент кафедри біотехнологій в тваринництві

О. М. Черненко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології годівлі і розведення тварин

О. І. Черненко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології годівлі і розведення тварин

В. М. Герасимчук, ТОВ «АГРОІНД» Дніпровського району Дніпропетровської області, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з тваринництва

У. М. Карбівська, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук

Я. Я. Григорів, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук

В. М. Гудима, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар

В. В. Лавний, Національний лісотехнічний університет України, Україна

доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри лісівництва

Петер Шпатгельф, Університет сталого розвитку Еберсвальде, Німеччина

професор факультету лісу і довкілля

Р. В. Вицега, Національний лісотехнічний університет України, Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування

О. Ю. Турак, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук

О. Д. Турак, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна

викладач кафедри лісового і аграрного менеджменту, факультету природничих наук

Ю. В. Стасинець

заступник голови громадської ради при Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, магістр групи ЛГ(з) – 1 м

Л. Г. Улько, Сумський національний аграрний університет, Україна

доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

О. Л. Нечипоренко, Сумський національний аграрний університет, Україна

доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Ф. Г. Рошка, Сумський національний аграрний університет, Україна

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Cover for THE LATEST SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN THE MODERN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Published
January 24, 2022