MODERN MEDICINE: THE USE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE HEALTHCARE SYSTEM

Authors

Authors

А. А. Авраменко, Р. Н. Короленко, С. Н. Смоляков, Р. А. Алиев, М. М. Груша, N. V. Altunina, Н. С. Богдан, М. О. Вацеба, Н. М. Галюк, І. М. Гавриш, Н. О. Габшидзе, К. В. Фуголь, О. О. Щудро, I. M. Horishnyi, O. V. Chernyshov, Н. В. Дрогомирецька, O. E. Dubenko, V. G. Marchenko, A. G. Chernenko, Т. О. Ілащук, С. С. Горевич, Н. Т. Скорейко, С. А. Лялькін, Д. В. Мінухін, В. В. Кріцак, Б. Д. Мінухін, Т. Т. Наритник, К. І. Остапенко, M. V. Patsera, A. V. Tovma, Yа. S. Skrypnykova, Н. С. Рафальська, О. Л. Товажнянська, О. В. Марковська, А. В. Рисєв, Н. М. Степанова, Т. І. Остапенко, О. І. Русин, О. Л. Компанієць, Л. М. Снісар, О. О. Рябова, В. Є. Кашута, O. L. Tovazhnyanska, O. К. Riznychenko, О. А. Удод, Г. С. Вороніна, О. А. Удод, А. С. Куліш, T. V. Tsapenko, Р. Ю. Грицко, І. І. Фуртак, О. М. Грицко, В. В. Єхалов, Н. В. Хоботова, Д. М. Станін, Ю. В. Коломійченко, І. А. Кузьменко, O. V. Fedosieieva, M. O. Boiko, Л. І. Вишневська, А. С. Камишан, Є. П. Делян, Л. Г. Улько, О. Л. Нечипоренко, A. В. Zimenkovsky, M. Ya. Sekh, Н. М. Косяченко, Н. П. Завадська, С. П. Кустова, Т. В. Матвєєва, І. В. Сенюк, Л. В. Ленчик, А. В. Черкашина, О. В. Варнавська, Н. А. Стоколос, T. O. Briukhanova, O. A. Nakonechna, S. O. Stetsenko, О. О. Городецька, Б. О. Куц, О. І. Романенко, Г. А. Зідрашко, В. М. Євтушенко, І. В. Пащенко, Н. І. Коцур, О. А. Красільнікова, Г. Б. Кравченко, Г. В. Стороженко, М. В. Литвиненко, Н. Н. Олейник, Е. Л. Кошельник, Л. Я. Нечитайло, О. С. Кривов’яз, Н. О. Нечитайло, О. С. Воронкова, Ю. С. Воронкова, В. П. Гнатушко, В. О. Зуб, С. О. Кіжаєв, А. В. Мазур, В. О. Петренко, V. V. Korolenko, V. V. Korolenko, Л. В. Лукашенко, І. В. Лихасенко, B. Т. Nykula, E. М. Omelchenko, O. Т. Yelizarova, L. Yu. Sakharuk, І. В. Ткаченко, А. М. Антоненко, М. М. Коршун

International scientific conference «Modern medicine: the use of creative industries in the healthcare system» : conference proceedings (December 28–29, 2021. Lublin, the Republic of Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 190 pages.

Chapters

 • ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА АКТИВНЫМИ ФОРМАМИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗЕ
  А. А. Авраменко, Р. Н. Короленко, С. Н. Смоляков
 • МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ РАЗРЫВОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
  Р. А. Алиев, М. М. Груша
 • AUTOANTIBODIES TO OXIDIZED LDL LEVEL ACCORDING TO INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS AND CHRONIC CORONARY SYNDROME
  N. V. Altunina
 • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДІАГНОСТИКА ВІРУСА ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ
  Н. С. Богдан
 • ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ЧОЛОВІКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
  М. О. Вацеба, Н. М. Галюк, І. М. Гавриш
 • ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ПРИ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ COVID-19
  Н. О. Габшидзе, К. В. Фуголь, О. О. Щудро
 • LOW-GRADE INFLAMMATION IN PATIENTS WITH ASTHMA AND RISKS OF SARS-COV-2 INFECTION
  I. M. Horishnyi, O. V. Chernyshov
 • СТАН МІКРОБІОЦЕНОЗУ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ У ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ НА ТЛІ ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН МАЛОГО ТАЗА
  Н. В. Дрогомирецька
 • EXPERIENCE OF THE USE OF CALCITONIN GENE-RELATED PEPTIDE DEFINITION IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MIGRAINE AND CERVICOGENIC HEADACHE
  O. E. Dubenko, V. G. Marchenko, A. G. Chernenko
 • ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ОМЕГА-3-ПНЖК У ХВОРИХ ІЗ КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ (ІХС + ЦД 2-ГО ТИПУ)
  Т. О. Ілащук, С. С. Горевич, Н. Т. Скорейко
 • ЗНАЧЕННЯ РЕЦЕПТОРІВ АНДРОГЕНІВ В ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ У ПАЦІЄНТОК З ТРИЧІ НЕГАТИВНИМ РАКОМ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ
  С. А. Лялькін
 • ОПЕРАТИВНІ МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ СИНДРОМУ ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ У ХВОРИХ ІЗ МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНИМИ ПУХЛИНАМИ ТИМУСА
  Д. В. Мінухін, В. В. Кріцак, Б. Д. Мінухін
 • СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ІНДУКУВАННЯ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Т. Т. Наритник
 • МОНІТОРИНГ ВУГЛЕВОДНОГО І ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ТЛІ ГІПОТИРЕОЗУ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКА
  К. І. Остапенко
 • ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE ACCORDING OF THE SF-36 QUESTIONNAIRE IN ADOLESCENTS WITH PRIMARY HYPERTENSION
  M. V. Patsera, A. V. Tovma, Yа. S. Skrypnykova
 • ПОШКОДЖЕННЯ НЕЙРОНІВ ПРИ ПЕЧІНКОВІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ
  Н. С. Рафальська, О. Л. Товажнянська, О. В. Марковська
 • ФАКТОРИ РИЗИКУ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ЛІКУЮТЬСЯ МЕТОДОМ ГЕМОДІАЛІЗУ
  А. В. Рисєв, Н. М. Степанова, Т. І. Остапенко, О. І. Русин, О. Л. Компанієць, Л. М. Снісар
 • РАЦІОНАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ТОПІЧНИХ КОРТИКОСТЕРОЇДІВ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕРАПІЇ ПСОРІАЗУ
  О. О. Рябова, В. Є. Кашута
 • EVALUATION OF THE ANXIETY LEVEL IN YOUNG PEOPLE WITH POST-CONCUSSION SYNDROME
  O. L. Tovazhnyanska, O. К. Riznychenko
 • КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ КАРІЄСУ ЗУБІВ
  О. А. Удод, Г. С. Вороніна
 • БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД РОТОВОЇ РІДИНИ ТА СИРОВАТКИ КРОВІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  О. А. Удод, А. С. Куліш
 • MARKERS OF AMNIOTIC MEMBRANES INFLAMMATION DURING PREGNANCY
  T. V. Tsapenko
 • ІНТЕГРАЦІЯ МЕРЕЖІ КНП В МЕДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ РЕСУРСІВ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ
  Р. Ю. Грицко, І. І. Фуртак, О. М. Грицко
 • ФЕНОМЕН ПРОКРАСТИНАЦІЇ У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА ФАХОМ «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ»
  В. В. Єхалов, Н. В. Хоботова, Д. М. Станін
 • АНОСМІЯ ТА ПАРОСМІЯ У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН НЮХУ
  Ю. В. Коломійченко, І. А. Кузьменко
 • PRENATAL ANTIGENIC INFLUENCE OF STAPHYLOCOCCAL TOXOID INTO THE THYROID GLAND MORPHOGENESIS
  O. V. Fedosieieva
 • DEVELOPMENT OF NEW RECTAL GEL FOR PROSTATITIS TREATMENT
  M. O. Boiko
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ НОВОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ЗА УМОВ ВАГІТНОСТІ
  Л. І. Вишневська, А. С. Камишан
 • СУЧАСНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
  Є. П. Делян, Л. Г. Улько, О. Л. Нечипоренко
 • CONCEPT OF DRUG PSYCHOLOGY AS A NEW DIRECTION OF CLINICAL PHARMACY
  A. В. Zimenkovsky, M. Ya. Sekh
 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ТА ЗНИЩЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
  Н. М. Косяченко, Н. П. Завадська
 • ВИБІР ДОПОМІЖНИХ КОМПОНЕНТІВ НОВОЇ КОМБІНОВАНОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ПОХІДНОГО КАМФОРНОЇ КИСЛОТИ
  С. П. Кустова, Т. В. Матвєєва
 • ВПЛИВ ОЛІЇ НАСІННЯ ВИНОГРАДУ ТА ОБЛІПИХОВОЇ ОЛІЇ НА ДИНАМІКУ ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ЩУРІВ ТА ТЛІ ВИДАВЛЕНИХ ТРАФАРЕТНИХ РАН
  І. В. Сенюк, Л. В. Ленчик
 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКИ РОЗЛАДІВ ОПОРНО-РУХОВОЇ СИСТЕМИ
  А. В. Черкашина, О. В. Варнавська, Н. А. Стоколос
 • THE IMPACT OF EDUCATION GAMIFICATION METHODS ON BIOLOGICAL CHEMISTRY LEARNING BY MEDICAL STUDENTS
  T. O. Briukhanova, O. A. Nakonechna, S. O. Stetsenko
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ
  О. О. Городецька, Б. О. Куц, О. І. Романенко
 • МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ НЕОКОРТЕКСУ ЩУРЯТ ПІСЛЯ АНТЕНАТАЛЬНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ
  Г. А. Зідрашко, В. М. Євтушенко, І. В. Пащенко
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
  Н. І. Коцур
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНГІБІТОРІВ JNK У КОРЕКЦІЇ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНІВ
  О. А. Красільнікова, Г. Б. Кравченко, Г. В. Стороженко
 • МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЯИЧНИКАХ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН
  М. В. Литвиненко, Н. Н. Олейник, Е. Л. Кошельник
 • ЗМІНИ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ПЕЧІНКИ ТА НИРКОВОЇ ТКАНИНИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН ЗА УМОВ НІТРАТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ
  Л. Я. Нечитайло, О. С. Кривов’яз, Н. О. Нечитайло
 • ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ЗОРУ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ
  О. С. Воронкова, Ю. С. Воронкова
 • НУТРИЦІОЛОГІЯ – СКЛАДОВА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
  В. П. Гнатушко
 • СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ
  В. О. Зуб
 • ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА «КМE ANTI-АGE», ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ АКТИВНИМ ДОВГОЛІТТЯМ
  С. О. Кіжаєв, А. В. Мазур, В. О. Петренко
 • CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SPECIFICITY OF THE OMICRON VARIANT AND THE PROSPECTS FOR ITS SPREAD
  V. V. Korolenko
 • THE ROLE OF HUMAN POTENTIAL AS A SOCIO-MEDICAL CATEGORY FOR THE DEVELOPMENT OF A POWERFUL STATE
  V. V. Korolenko
 • РОЛЬ ВИВЧЕННЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ У ПРОФІЛАКТИЦІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
  Л. В. Лукашенко, І. В. Лихасенко
 • REPRODUCTIVE HEALTH IN THE CONTEXT OF PANDEMIC COVID-19
  B. Т. Nykula, E. М. Omelchenko, O. Т. Yelizarova
 • LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS IN THE RESIDUAL PERIOD OF THE DISEASE
  L. Yu. Sakharuk
 • ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ СПІРОМЕЗІФЕНУ В ҐРУНТОВІ ВОДИ ТА ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВʼЯ ЛЮДИНИ ПРИ ВЖИВАННІ ТАКОЇ ВОДИ ДЛЯ ПИТНИХ ПОТРЕБ
  І. В. Ткаченко, А. М. Антоненко, М. М. Коршун
Author Biographies
А. А. Авраменко, Международный классический университет имени Пилипа Орлика, Украина

доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры охраны здоровья

Р. Н. Короленко, 4-я городская больница, г. Николаев, Украина

врач УЗ-диагностики высшей категории, заведующая отделением функциональной диагностики

С. Н. Смоляков, Областной онкологический диспансер, г. Николаев, Украина

врач-патологоанатом высшей категории, заведующий гистологической лабораторией

Р. А. Алиев, Клиника «Зеферан», Азербайджан

кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии

М. М. Груша, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Украина

кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии

N. V. Altunina, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of the internal medicine № 4

Н. С. Богдан, ТОВ «Медичний центр здоров’я», Україна

лікар-лаборант

М. О. Вацеба, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

Н. М. Галюк, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства

І. М. Гавриш, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії і сімейної медицини ПО

Н. О. Габшидзе, Дніпровський державний медичний університет, Україна

аспірант кафедри внутрішньої медицини 1

К. В. Фуголь, Дніпровський державний медичний університет, Україна

аспірант кафедри внутрішньої медицини 1

О. О. Щудро, Дніпровський державний медичний університет, Україна

аспірант кафедри внутрішньої медицини 1

I. M. Horishnyi, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Student at the Medical Institute

O. V. Chernyshov, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Pediatrics

Н. В. Дрогомирецька, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового

O. E. Dubenko, Kharkiv Medical Academy of the Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Neurosurgery, Neurology and Reflexotherapy

V. G. Marchenko, Kharkiv Medical Academy of the Postgraduate Education, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of Neurosurgery, Neurology and Reflexotherapy

A. G. Chernenko, Kharkiv Medical Academy of the Postgraduate Education, Ukraine

Applicant of phD at the Department of Neurosurgery, Neurology and Reflexotherapy, Assistant at the Department of Clinical Informatics and Information Technologies in Health Care Management

Т. О. Ілащук, Буковинський державний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

С. С. Горевич, Буковинський державний медичний університет, Україна

аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Н. Т. Скорейко, КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради, Україна

лікар-кардіолог вищої категорії

С. А. Лялькін, Національний інститут раку, Україна

доктор медичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник

Д. В. Мінухін, Харківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1

В. В. Кріцак, Навчально-науковий медичний інститут Національний технічний університет «Харківський політехнічний iнститут», Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, нормальної та топографічної анатомії

Б. Д. Мінухін, Харківський національний медичний університет, Україна

студент II курса

Т. Т. Наритник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології № 1

К. І. Остапенко, Національний фармацевтичний університет, Україна

здобувач вищої освіти 2 курсу групи 1 спеціальності 224 – Технології медичної діагностики та лікування освітньої програми: «Лабораторна діагностика»

M. V. Patsera, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Propaedeutics of Children’s Diseases, Propaedeutics of children’s diseases

A. V. Tovma, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of Propaedeutics of Children’s Diseases, Propaedeutics of children’s diseases

Yа. S. Skrypnykova, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Assistant at the Department of Propaedeutics of Children’s Diseases, Propaedeutics of children’s diseases

Н. С. Рафальська, Харківський національний медичний університет, Україна

заочний аспірант кафедри неврології

О. Л. Товажнянська, Харківський національний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології

О. В. Марковська, Харківський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології

А. В. Рисєв, Медичний центр ТОВ «Лінк-Медітал», Україна

медичний директор

Н. М. Степанова, Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України», Україна

доктор медичних наук, професор, завідувач відділу нефрології та діалізу

Т. І. Остапенко, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр», Україна

кандидат медичних наук, заступник медичного директора

О. І. Русин, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр», Україна

заступник медичного директора

О. Л. Компанієць, Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України», Україна

молодший науковий співробітник, лікар-нефролог

Л. М. Снісар, Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України», Україна

кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр»

О. О. Рябова, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри фармакології та фармакотерапії

В. Є. Кашута, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри фармакології та фармакотерапії

O. L. Tovazhnyanska, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of neurology

O. К. Riznychenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of neurology

О. А. Удод, Донецький національний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології № 1

Г. С. Вороніна, Донецький національний медичний університет, Україна

доктор філософії, асистент кафедри стоматології № 1

О. А. Удод, Донецький національний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології № 1

А. С. Куліш, Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», Україна

кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології

T. V. Tsapenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

PhD, Bogomolets National Medical University, Obstetrics and gynecology department, Assistant Professor, Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Obstetrics and Gynecology № 1

Р. Ю. Грицко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

доктор наук державного управління, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб

І. І. Фуртак, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я

О. М. Грицко, КНП «1-а міська поліклініка м. Львова», Україна

магістр управління проектами, магістр публічного управління та адміністрування, бакалавр медицини, заступник головного лікаря з медсестринства

В. В. Єхалов, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти

Н. В. Хоботова, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри оториноларингології

Д. М. Станін, Дніпровський державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти

Ю. В. Коломійченко, Одеський національний медичний університет, Україна

студентка 3 курсу медичного факультету

І. А. Кузьменко, Одеський національний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри Загальної та клінічної патологічної фізіології імені В. В. Підвисоцького

O. V. Fedosieieva, Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Histology, Cytology and Embryology Department

M. O. Boiko, State Institution "V. Danilevsky Institute For Endocrine Patology Problems National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Senior Research Scientist at the pharmaceutical technology department

Л. І. Вишневська, Національний фармацевтичний університет, Україна

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка лабораторії аптечної технології ліків

А. С. Камишан, Національний фармацевтичний університет, Україна

здобувач вищої освіти, 5 курс спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»

Є. П. Делян, Сумський національний аграрний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

Л. Г. Улько, Сумський національний аграрний університет, Україна

доктор ветеринарних наук, професор, завідувачка кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

О. Л. Нечипоренко, Сумський національний аграрний університет, Україна

доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії

A. В. Zimenkovsky, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Health Care Management, Pharmacotherapy and Clinical Pharmacy

M. Ya. Sekh, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Assistant professor at the Department of Health Care Management, Pharmacotherapy and Clinical Pharmacy

Н. М. Косяченко, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, Україна

кандидат фармацевтичних наук, викладач фармацевтичних дисциплін

Н. П. Завадська, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж, Україна

викладач фармацевтичних дисциплін

С. П. Кустова, Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», Україна

кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка сектору технології лікарських форм

Т. В. Матвєєва, Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», Україна

молодший науковий співробітник сектору технології лікарських форм

І. В. Сенюк, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри біологічної хімії

Л. В. Ленчик, Національний фармацевтичний університет, Україна

докторка фармацевтичних наук, професорка, завідувачка кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

А. В. Черкашина, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри соціальної фармації

О. В. Варнавська, Національний фармацевтичний університет, Україна

здобувач вищої освіти спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація

Н. А. Стоколос, Національний фармацевтичний університет, Україна

здобувач вищої освіти спеціальності 226 – Фармація, промислова фармація

T. O. Briukhanova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Teaching Assistant at the Biological Chemistry Department

O. A. Nakonechna, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Biological Chemistry Department

S. O. Stetsenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Biological Chemistry Department

О. О. Городецька, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури

Б. О. Куц, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна

аспірант кафедри біології

О. І. Романенко, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна

старший викладач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури

Г. А. Зідрашко, Запорізький державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології, ембріології

В. М. Євтушенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, в/о завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології

І. В. Пащенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб

Н. І. Коцур, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології

О. А. Красільнікова, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії

Г. Б. Кравченко, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії

Г. В. Стороженко, Національний фармацевтичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної хімії

М. В. Литвиненко, Одесский национальный медицинский университет, Украина

кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической клинической анатомии

Н. Н. Олейник, Одесский национальный медицинский университет, Украина

кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической клинической анатомии

Е. Л. Кошельник, Одесский национальный медицинский университет, Украина

кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической клинической анатомии

Л. Я. Нечитайло, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка

О. С. Кривов’яз, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

здобувач PhD, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г. О. Бабенка

Н. О. Нечитайло, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

студентка кафедри біохімії та біотехнології

О. С. Воронкова, Дніпровський національний університет, Україна

доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії

Ю. С. Воронкова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії

В. П. Гнатушко, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

В. О. Зуб, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, Україна

кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

С. О. Кіжаєв, Міжнародна академія біоенерготехнологій при ЮНЕСКО, Україна

кандидат технічних наук, доцент кафедри інноваційної інженерії ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

А. В. Мазур, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомосковської районної ради», Україна

головний лікар

В. О. Петренко, Український державний університет науки і технологій, Україна

доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами

V. V. Korolenko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

assistant professor

V. V. Korolenko, State Service of Ukraine for Medicines and Drugs Control, Ukraine

MD, DSc, Deputy Head

Л. В. Лукашенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

І. В. Лихасенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

B. Т. Nykula, Health Centre of JSC "Ukrainian railways", Ukraine

MD, Kyiv Clinical Hospital on Railways Transport № 2

E. М. Omelchenko, State Institution «O.M. MarzeIev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Ukraine

PhD, Head of the Laboratory of genetic epidemiology

O. Т. Yelizarova, State Institution «O.M. MarzeIev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Science of Ukraine», Ukraine

MD, PhD, Leading researcher at the Department of Public Health

L. Yu. Sakharuk, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Graduate Student at the Department of Physical Therapy and Occupational Therapy

І. В. Ткаченко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

аспірант кафедри гігієни та екології № 1

А. М. Антоненко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

доктор медичних наук, професор кафедри гігієни та екології № 1

М. М. Коршун, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Україна

доктор медичних наук, професор кафедри гігієни та екології № 3

Cover for MODERN MEDICINE: THE USE OF CREATIVE INDUSTRIES IN THE HEALTHCARE SYSTEM
Published
February 3, 2022