THE ROLE OF MEDICAL SCIENCE IN IMPLEMENTING INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE

Authors

Authors

Artemii Volodymyrovych Bernatskyi, Iryna Viktorivna Siora, Oleksandr Vasylovych Siora, Volodymyr Andriiovych Lukashenko, Nataliia Oleksandrivna Shamsutdinova, Olga Ivanivna Bilogortseva, Yaroslava Igorivna Dotsenko, Nazarii Mykolaiovych Venhryn, Aelita Myronivna Krychkovska, Dmytro Kostiantynovych Gushcha, Andrii Andriovych Mykhailov, Dmytro Fedorovych Tyshko, Olga Anatoliivna Gushcha, Roksolana Tarasivna Konechna, Viktor Serhiiovych Konoplitskyi, Oleh Oleksandrovych Lukiianets, Anatolii Ivanovych Sasiuk, Ivan Vadymovych Sapryha, Roman Yuriiovych Kravchenko, Yuriy Volodymyrovych Avdosiev, Aelita Myronivna Krychkovska, Zhanna Dmytrivna Parashchyn, Liliia Dmytrivna Bolibrukh, Nataliia Leonidivna Zayarnyuk, Milena Oleksandrivna Kuznetsova, Victoria Oleksandrivna Bibichenko, Inna Oleksandrivna Sulchdost, Irina Kostiantynivna Kuznetsova, Svitlana Mykolayivna Lukyanchuk, Violeta Borysivna Demchuk, Tetyana Vasylivna Tomchuk, Valentyna Petrivna Liashenko, Tetiana Hryhorivna Turytska, Zoryana Bogdanivna Popovych, Vadym Myhailovych Ratchyk, Tetiana Hryhorivna Turytska, Olena Serhiivna Snisar, Igor Valeriiovych Seniuk, Vira Mykolaivna Kravchenko, Oksana Volodymyrivna Tkachenko, Maryna Volodymyrivna Stasevych, Viktor Ihorovych Zvarych, Oleh Volodymyrovych Chernyshov, Vadim Ivanovych Bagriy, Bogdan Mykhailovych Mytskan, Yurii Oleksandrovych Lysenko, Tetiana Stepanivna Mytskan, Serhii Liubomyrovych Popel

The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the EU countries and Ukraine : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 335 p.

Chapters

Author Biographies
Artemii Volodymyrovych Bernatskyi, E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher at the Department of Specialized High-Voltage Technique and Laser Welding

Iryna Viktorivna Siora, Chuiko Institute of Surface Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Researcher at the Department of Surface Biomedical Problems

Oleksandr Vasylovych Siora, E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Researcher at the Department of Specialized High-Voltage Technique and Laser Welding

Volodymyr Andriiovych Lukashenko, E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Researcher at the Department of Specialized High-Voltage Technique and Laser Welding

Nataliia Oleksandrivna Shamsutdinova, E. O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Student at the Department of Specialized High-Voltage Technique and Laser Welding

Olga Ivanivna Bilogortseva, SO “National institution of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Children Phthisiology

Yaroslava Igorivna Dotsenko, SO “National institution of phthisiology and pulmonology named after F. G. Yanovsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Researcher at the Department of Children Phthisiology

Nazarii Mykolaiovych Venhryn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Aelita Myronivna Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Dmytro Kostiantynovych Gushcha, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Prosthetic Stomatology

Andrii Andriovych Mykhailov, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Prosthetic Stomatology

Dmytro Fedorovych Tyshko, Bogomolets National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Prosthetic Stomatology

Olga Anatoliivna Gushcha, “Ami Dental” Medical center, Ukraine

Dantist, Medical Director

Roksolana Tarasivna Konechna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Viktor Serhiiovych Konoplitskyi, Vinnitsa National Pirogov Medical Memorial University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Pediatric Surgery Department

Oleh Oleksandrovych Lukiianets, Vinnitsa National Pirogov Medical Memorial University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Pediatric Surgery Department,

Anatolii Ivanovych Sasiuk, Vinnitsa National Pirogov Medical Memorial University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Pediatric Surgery department

Ivan Vadymovych Sapryha, Vinnitsa National Pirogov Medical Memorial University, Ukraine

Postgraduate Student at the Pediatric Surgery department

Roman Yuriiovych Kravchenko, Commercial non-profit enterprise “Chernihiv Regional Hospital” of Chernihiv Regional Council, Ukraine

Post-graduate Student at the Department of Oncology and Pediatric Oncology
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Doctor of thoracic surgery, surgical thoracic department

Yuriy Volodymyrovych Avdosiev, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine

MD, Ph.D., Vice-President of the International Association of Endovascular Surgeons and Interventional Radiologists of Ukraine, Head of the X-ray Surgical Department, State Institution “Institute of General and Emergency Surgery named after V. T. Zaitsev of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Professor at the Department of Surgical Diseases, Operative Surgery and Topographic Anatomy Professor of the Department of Oncology and Pediatric Oncology

Aelita Myronivna Krychkovska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Zhanna Dmytrivna Parashchyn, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Liliia Dmytrivna Bolibrukh, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Nataliia Leonidivna Zayarnyuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Milena Oleksandrivna Kuznetsova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of General and Clinical Phathophysiology named D. O. Alpern

Victoria Oleksandrivna Bibichenko, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of General and Clinical Phathophysiology named D. O. Alpern

Inna Oleksandrivna Sulchdost, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of General and Clinical Phathophysiology named D. O. Alpern

Irina Kostiantynivna Kuznetsova, Kharkiv National Medical University, Ukraine

Assistant of the Medical Biology Department

Svitlana Mykolayivna Lukyanchuk, Municipal Institution of Higher Education “Volyn Medical Institute” of Volyn Oblast Council, Ukraine

Head of the Department of Postgraduate Education of Junior Medical and Pharmaceutical Specialists

Violeta Borysivna Demchuk, Municipal Institution of Higher Education “Volyn Medical Institute” of Volyn Oblast Council, Ukraine

Methodist at the Department of Postgraduate Education of Junior Medical and Pharmaceutical Specialists

Tetyana Vasylivna Tomchuk, Municipal Institution of Higher Education “Volyn Medical Institute” of Volyn Oblast Council, Ukraine

Methodist at the Department of Postgraduate Education of Junior Medical and Pharmaceutical Specialists

Valentyna Petrivna Liashenko, Scientific-consultative diagnostic medical center “Headache”, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor

Tetiana Hryhorivna Turytska, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of General Medicine with a Сourse of Рhysical Therapy

Zoryana Bogdanivna Popovych, Institute of Postgraduate Education Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Dentistry Department at the Educational and Scientific

Vadym Myhailovych Ratchyk, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor at the Department of General Medicine with a Сourse of Рhysical Therapy

Tetiana Hryhorivna Turytska, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences. Associate Professor at the Department of General Medicine with a Сourse of Рhysical Therapy

Olena Serhiivna Snisar, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of General Medicine with a Сourse of Рhysical Therapy

Igor Valeriiovych Seniuk, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Associate Professor at the Department of Biological Chemistry

Vira Mykolaivna Kravchenko, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Doctor of Biological Sciences, Professor, Head of the Department of Biological Chemistry

Oksana Volodymyrivna Tkachenko, National University of Pharmacy, Ukraine

Candidate of Pharmaceutical Sciences, Assistant at the Department of Biological Chemistry

Maryna Volodymyrivna Stasevych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Chemical Sciences, Professor at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Viktor Ihorovych Zvarych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Candidate of Chemical Sciences, Assistant at the Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy and Biotechnology

Oleh Volodymyrovych Chernyshov, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Pediatrics

Vadim Ivanovych Bagriy, Petro Mohyla Black Sea National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Pediatrics

Bogdan Mykhailovych Mytskan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture

Yurii Oleksandrovych Lysenko, Szprotow County Hospital, Poland

Doctor of Philosophy in Physical Therapy, Occupational Therapy, Rehabilitation doctor

Tetiana Stepanivna Mytskan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture

Serhii Liubomyrovych Popel, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Doctor of Philosophy in Medicine, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Culture

Cover for THE ROLE OF MEDICAL SCIENCE IN IMPLEMENTING INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES IN THE EU COUNTRIES AND UKRAINE
Published
May 2, 2022