INNOVATIVE PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PHYSICAL-MATHEMATICAL SCIENCES

Authors

Authors

Larysa Petrivna Vakal, Yevhen Serhiiovych Vakal, Maryna Oleksandrivna Grechneva, Polina Georgiivna Stegantseva, Mykhailo Volodymyrovych Dudyk, Yuliia Volodymyrivna Reshitnyk, Nataliia Pavlivna Kolun, Yaroslav Volodymyrovych Krupskyi, Liliia Stepanіvna Rozhok, Olena Mykolaivna Soia, Oksana Ivanivna Tiutyunnik, Iryna Anatoliivna Klіeopa, Victor Khomyuk, Nataliia Oleksandrivna Yaretska

Innovative paradigm of the development of modern physical-mathematical sciences : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 295 p.

Chapters

Author Biographies
Larysa Petrivna Vakal, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow

Yevhen Serhiiovych Vakal, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Mathematical Phisics

Maryna Oleksandrivna Grechneva, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of General Mathematics

Polina Georgiivna Stegantseva, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor at the Department of General Mathematics

Mykhailo Volodymyrovych Dudyk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Professor at Department of Physics and Integrative Technologies of Natural Sciences

Yuliia Volodymyrivna Reshitnyk, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at Department of Physics and Integrative Technologies of Natural Sciences

Nataliia Pavlivna Kolun, Odesa Military Academy, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Fundamental Sciences

Yaroslav Volodymyrovych Krupskyi, Vinnytsia Mykhailo Kotsyubynsky State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at Mathematics and Informatics Department

Liliia Stepanіvna Rozhok, National Transport University, Ukraine

Ph.D. in Phys. and Math., Associate Professor, Professor at the Department of Theoretical and Applied Mechanics

Olena Mykolaivna Soia, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer at Mathematics and Computer Science Department

Oksana Ivanivna Tiutyunnik, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor at the Department of Higher Mathematics

Iryna Anatoliivna Klіeopa, Vinnytsa National Technical University, Ukraine

Assistant at Department of Higher Mathematics

Victor Khomyuk, Vinnytsia National Technical University, Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Higher Mathematics

Nataliia Oleksandrivna Yaretska, Khmelnytskyi National University, Ukraine

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of Higher Mathematics and Computer Applications

Cover for INNOVATIVE PARADIGM OF THE DEVELOPMENT OF MODERN PHYSICAL-MATHEMATICAL SCIENCES
Published
May 2, 2022