PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A FACTOR OF PHYSICAL AND SPIRITUAL IMPROVEMENT OF THE NATION

Authors

Authors

Liubov Leonidivna Azarenkova, Zhanna Igorevna Antipova, Svitlana Vitaliivna Babak, Tatyana Alexandrovna Barsukova, Olena Mykolaivna Vorobiova, Elena Nikolaevna Gogoleva, Nadiya Mykhailivna Grabyk, Iryna Yaroslavivna Hrubar, Karina Oleksandrivna Koloniuk, Nadia Ivanivna Kotsur, Lidia Pavlivna Tovkun, Tetyana Oleksandrivna Loza, Tetiana Volodymyrivna Samolenko, Oleksandr Valentynovych Apaychev, Svetlana Ivanovna Karaulova, Svetlana Ivanivna Stepanyuk, Olha Kostyantynivna Serputko, Luidmyla Leonidivna Kharchenko-Baranetska, Тetiana Ivanivna Tkachenko, Oleksandr Vitaliyovych Hladkyi, Valentyna Grygorivna Zhuchenko, Valentyn Mykhailovych Savchenko, Jevgenija Оleksijvna Nevedomsjka, Iryna Dmytrivna Omeri, Halyna Dmytrivna Kharchenko, Olesia Volodymyrivna Tymchyk, Sergii Mykolayovych Ivashchenko, Olga Yuriyivna Buriak, Svitlana Petrivna Yatsenko, Romanna Evgenevna Rudenko, Anatoliy Vasyloviyh Mahlovanyy, Igor Mychajlovych Grygus, Olha Bogdanivna Kuninets, Yevhen Leonidovych Mykhaliuk

Physical education and sports as a factor of physical and spiritual improvement of the nation : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 458 p.

Chapters

Author Biographies
Liubov Leonidivna Azarenkova, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education

Zhanna Igorevna Antipova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education

Svitlana Vitaliivna Babak, National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Medical and Biological Disciplines

Tatyana Alexandrovna Barsukova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Head of the Department of Physical Education

Olena Mykolaivna Vorobiova, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education

Elena Nikolaevna Gogoleva, National University “Odesa Law Academy”, Ukraine

Senior Lecturer at the Department of Physical Education

Nadiya Mykhailivna Grabyk, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

Iryna Yaroslavivna Hrubar, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine

PhD in Physical Education and Sports, Associate Professor at the Department of Theoretical Foundations and Methodologies of Physical Education

Karina Oleksandrivna Koloniuk, National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Ukraine

Lecturer at the Department of Kinesiology and Physical Culture and Sports Rehabilitation

Nadia Ivanivna Kotsur, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of Department of Medical and Biological Disciplines and Valeology

Lidia Pavlivna Tovkun, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor at the Department of Medical and Bіologіcal Disciplіnes and Valeology

Tetyana Oleksandrivna Loza, Sumy State Pedagogical Makarenko University, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Theory and Methods of Physical Culture

Tetiana Volodymyrivna Samolenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Philosophy in Physical Training and Sport, Associate Professor at the Department of Physical Culture and Sport

Oleksandr Valentynovych Apaychev, Thai Athletic Association, Thailand

Honored Coach of Ukraine, Doctor of Philosophy in Physical Training and Sport, Head Coach by Combined Events

Svetlana Ivanovna Karaulova, Zaporizhzhya National University, Ukraine

Doctor of Science in Physical Education and Sports, Professor of the Department of Physical Culture and Sports

Svetlana Ivanivna Stepanyuk, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Physical Training and Sport Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and Methods of Physical Education

Olha Kostyantynivna Serputko, Public Organization “Aiwa Dojo”, Ukraine

Candidate of the Second (Master’s) level of Higher Education, Kherson State University, Aikido instructor at Eurasia Aikido Organization, Head

Luidmyla Leonidivna Kharchenko-Baranetska, Kherson State University, Ukraine

Candidate of Physical Training and Sport Sciences, Associate Professor at the Department of Olympic and Professional Sports

Тetiana Ivanivna Tkachenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

Dr. of Science (in Economics), Professor

Oleksandr Vitaliyovych Hladkyi, State University of Trade and Economics, Ukraine

Doctor of Science (in Geography), Professor

Valentyna Grygorivna Zhuchenko, State University of Trade and Economics, Ukraine

Dr. of Philosophy (in Economics), Senior Lecturer

Valentyn Mykhailovych Savchenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of science in medicine, Head of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Jevgenija Оleksijvna Nevedomsjka, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Аssociate Professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Iryna Dmytrivna Omeri, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Аssociate Professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Halyna Dmytrivna Kharchenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Аssociate professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Olesia Volodymyrivna Tymchyk, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of Philosophy, Аssociate professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Sergii Mykolayovych Ivashchenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Doctor of science in medicine, Professor of the Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Olga Yuriyivna Buriak, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Senior Lecturer of Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Svitlana Petrivna Yatsenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine

Senior Lecturer of Department of Physical Rehabilitation and Biokinesiology

Romanna Evgenevna Rudenko, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskij, Ukraine

Associate Professor, Candidate of Science in Physical Education and Sport, Department of Sports Medicine, Human Health

Anatoliy Vasyloviyh Mahlovanyy, Danylo Halytsky National Medical University, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor, Academician of the National Academy Sciences of Higher School of Ukraine, Vice-rector in charge of Scientific-research, Professor of department of physical training and sports medicine

Igor Mychajlovych Grygus, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

Doctor of Medical Sciences, Professor, Director of Institute of Health

Olha Bogdanivna Kuninets, Danylo Halytsky National Medical University, Ukraine

Associate Professor Ph (biology), Head of the Department of physical training and sports medicine

Yevhen Leonidovych Mykhaliuk

MD, PHD, DSC, Professor of the Higher Education Institution, Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine, Physical Education and Health

Cover for PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AS A FACTOR OF PHYSICAL AND SPIRITUAL IMPROVEMENT OF THE NATION
Published
May 9, 2022