THE EUROPEAN DIMENSION OF MODERN LEGAL SCIENCE

Authors

Authors

Serhii Volodymyrovych Albul, Maksym Viktorovych Korniienko, Mykhailo Oleksandrovich Baymuratov, Natalya Vasylivna Bocharova, Boris Yakovych Kofman, Olha Olehivna Barabash, Victor Mykolayovych Beschastnyy, Oksana Brusakova, Viacheslav Krykun, Liudmyla Vasylivna Vakariuk, Ivan Ivanovych Vashchynets, Olena Ivanivna Harasymiv, Dmytro Mykhailovych Miskiv, Olena Vasylivna Riashko, Natalia Oleksandrivna Gutorova, Yuliia Yuriivna Zabuha, Tetiana Oleksandrivna Mykhailichenko, Rinata Alimivna Kazak, Vitaliy Oleksandrovich Karpichkov, Oleksandr Hryhorovych Kolb, Roksolana Olehivna Kolb, Viktor Yaroslavovych Konopelskyi, Iryna Ivanovna Komarnytska, Ihor Fedorovych Korzh, Larysa Ivanivna Biriuk, Tetiana Igorivna Korzh, Viktoriia Valentynivna Nadon, Anatolii Anatoliivych Nikitin, Elvira Ihorivna Orzhynska, Viktoriia Fedorivna Piddubna, Maksym Yuriiovych Romanov, Vira Oleksandrivna Tokareva, Volodymyr Illich Uberman, Liudmyla Antonivna Vaskovets, Kostiantyn Oleksandrovich Chaplynskyi, Veronika Oleksandrivna Chukaeva, Dmytro Volodymyrovych Shvets, Oleh Olehovych Shkuta, Khrystofor Petrovich Yarmaki, Volodymyr Krystoforovich Yarmaki, Iryna Oleksandrivna Geletska, Mariia Petrivna Babiuk, Iryna Anatoliivna Zaplitna

The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. 568 p.

Chapters

Author Biographies
Serhii Volodymyrovych Albul, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Ph.D, Professor,
Professor at the Department of Operatively-Search Activities

Maksym Viktorovych Korniienko, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Vice-rector

Mykhailo Oleksandrovich Baymuratov, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.F. Ushinskyi, Ukraine

Doctor of Law, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,
Professor at the Department of Political Sciences and Law

Natalya Vasylivna Bocharova, Political Science and International Relations University named after Alfred Nobel, Ukraine

Doctor of Law, Associate Professor,
Professor at the Department of Law

Boris Yakovych Kofman, Political Science and International Relations University named after Alfred Nobel, Ukraine

Doctor of Law, Senior Researcher,
Honored Lawyer of Ukraine,
Professor at the Department of Law

Olha Olehivna Barabash, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Science of Law, Associate Professor,
Professor at the Department of General Law Disciplines
Institute of Law

Victor Mykolayovych Beschastnyy, The Constitutional Court of Ukraine, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Head of Secretariat

Oksana Brusakova, Kharkiv National University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Dean of the Faculty 6

Viacheslav Krykun, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor in Law, Associate Professor,
Vice-rector

Liudmyla Vasylivna Vakariuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

LL.D, Associate Professor of the Department of Private Law

Ivan Ivanovych Vashchynets, Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Law Sciences,
Associate Professor at the Department of State and Branch Legal Disciplines

Olena Ivanivna Harasymiv, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Scienses, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Dmytro Mykhailovych Miskiv, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Philosophy,
Professor at the Department of Criminal Procedure and Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Olena Vasylivna Riashko, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Law Scienses, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminalistics

Natalia Oleksandrivna Gutorova, Poltava Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Professor at the Department of Criminal Law and
Criminal Law Disciplines

Yuliia Yuriivna Zabuha, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph.D. (Law), Assistant Professor at the Department of Criminal Law № 1

Tetiana Oleksandrivna Mykhailichenko, Poltava Law Institute of the Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Ph.D. (Law), Associated Professor at the Department of Criminal Law and
Criminal Law Disciplines

Rinata Alimivna Kazak, Legal and State History of Ukraine and Foreign Countries Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

PhD in Legal History,
Visiting Researcher of TEMA-M Department, Linköping University, Sweden
Assistant Professor at the Department

Vitaliy Oleksandrovich Karpichkov, Taras Shevchenko Kyiv National University, Ukraine

Сandidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of Theory and History of Law and the State of the Institute of Law

Oleksandr Hryhorovych Kolb, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Honored Lawyer of Ukraine,
Professor at the Department of Criminal Law and Procedure

Roksolana Olehivna Kolb, CB «Privatbank», Ukraine

Candidate of Law,
Specialist JSC

Viktor Yaroslavovych Konopelskyi, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Legal Sciences, Professor,
Head of the Department of Criminal Law and Criminology

Iryna Ivanovna Komarnytska, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Doctor of Legal Sciences,
Associate Professor at the Department of Civil Law and Procedure,
Educational and Scientific Institute of Law and Psychology
and Innovative Education

Ihor Fedorovych Korzh, State Scientific Institution «Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine», Ukraine

Doctor of Laws, Senior Research Fellow Employee, Deputy Head of the Research Center Electronic Parliament and Legal Information

Larysa Ivanivna Biriuk, The Constitutional Court of Ukraine, Ukraine

First Deputy Head of the Secretariat

Tetiana Igorivna Korzh, State Scientific Institution «Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine», Ukraine

Postgraduate

Viktoriia Valentynivna Nadon, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Doctor of Law, Professor at the Department of Civil Law No. 2

Anatolii Anatoliivych Nikitin, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences. Associate Professor,
Vice-rector

Elvira Ihorivna Orzhynska, Kherson Faculty Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Sciences of Law,
Associate Professor at the Department of Professional and Special Disciplines

Viktoriia Fedorivna Piddubna, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine

Candidate of Legal Sciences (Ph.D),
Associate Professor at the Department of Civil Law No. 2

Maksym Yuriiovych Romanov, Donetsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Research Officer of the Research Laboratory on Problems
of Prevention of Criminal Offenses of Faculty № 3

Vira Oleksandrivna Tokareva, National University «Odessa Law Academy», Ukraine

Ph.D. in Law, Associate Professor,
Lecturer at Civil Law Department

Volodymyr Illich Uberman, Scientific and Research Institution «Ukrainian Scientific and Research Institute for Environmental Problems», Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Ukraine

Ph.D., Leading Scientific Researcher at the Laboratory for Problems of Water Quality Improvements and Management

Liudmyla Antonivna Vaskovets, Kharkiv National University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine

Ph.D., Professor,
Professor at the Department of Occupational and Environmental Safety

Kostiantyn Oleksandrovich Chaplynskyi, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Science of Law, Professor,
Head of the Department of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry

Veronika Oleksandrivna Chukaeva, Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Theory of State and Law, Constitutional Law and Public Administration

Dmytro Volodymyrovych Shvets, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor in Law, Associate Professor,
Honoured Educator of Ukraine,
Rector

Oleh Olehovych Shkuta, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Doctor of Science in Law, Professor,
Head af the Department of Professional and Special Disciplines
of Kherson Faculty

Khrystofor Petrovich Yarmaki, Odessa State University of the Interior, Ukraine

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Administrative Law and Process of the Faculty of Specialist Training for Preventive Activity Units

Volodymyr Krystoforovich Yarmaki, Odessa State University of Internal Affairs, Ukraine

Candidate of Legal Sciences, Assistant Professor , Assistant Professor of the Department of Constitutional and International Law of the Educational and Scientific Institute of Law and Cybersecurity

Iryna Oleksandrivna Geletska, Halytsky applied college named after Vyacheslav Chornovil, Ukraine

Сandidate of Legal Sciences, Deputy Director for Educational, Scientific Work and International Cooperation

Mariia Petrivna Babiuk, Halytsky applied college named after Vyacheslav Chornovil, Ukraine

Сandidate of Legal Sciences, Director

Iryna Anatoliivna Zaplitna, Halytsky applied college named after Vyacheslav Chornovil, Ukraine

Сandidate of Legal Sciences, Teacher of Law

Cover for THE EUROPEAN DIMENSION OF MODERN LEGAL SCIENCE
Published
November 24, 2022
Categories