PSYCHOLOGICAL PATTERNS OF SOCIAL PROCESSES AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY

Authors

Authors

Anhelina Viktorivna Halynska, Galyna Oleksandrivna Gorban, Viktoriia Viktorivna Hrandt, Lesya Igorivna Zalanovska, Olena Grygorivna Malyna, Vitalii Ivanovych Malimon, Natalya Oleksandrivna Mosol, Tetyana Oleksandrivna Mostova, Olena Hennadiivna Pavliuk, Natalia Oleksandrivna Huba, Iuliia Anatoliivna Paskevska, Liubov Serhiivna Protsyk, Tetiana Viktorivna Skrypachenko, Marianna Hryhorivna Tkalych, Yuliia Vasylivna Shevchenko, Nataliia Fedorivna Shevchenko, Ivan Serhiiovych Obyskalov, Yuliya Volodymyrivna Zheleznyakova

Psychological patterns of social processes and personality development in modern society : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 328 p.

Chapters

Author Biographies
Anhelina Viktorivna Halynska, Sumy National Agricultural University, Ukraine

Ph.D., Associate Professor,
Associate Professor at “Management Department named after L. I. Mykhailova”

Galyna Oleksandrivna Gorban, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Psychology

Viktoriia Viktorivna Hrandt, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Psychology

Lesya Igorivna Zalanovska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology,
Senior Lecturer at the Department of Practical Psychology

Olena Grygorivna Malyna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences,
Associate Professor at the Department of Psychology

Vitalii Ivanovych Malimon, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Public Administration

Natalya Oleksandrivna Mosol, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Psychology

Tetyana Oleksandrivna Mostova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department of Psychology

Olena Hennadiivna Pavliuk, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD Student at the Department of Psychology

Natalia Oleksandrivna Huba, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Assosiate Professor,
Head of the Department of Psychology

Iuliia Anatoliivna Paskevska, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Psychology

Liubov Serhiivna Protsyk, State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ukraine

Candidate of Psychological Sciences (PhD),
Senior Researcher of Laboratory

Tetiana Viktorivna Skrypachenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD in Psychology,
Associate Professor at the Department of Psychology

Marianna Hryhorivna Tkalych, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Psychology

Yuliia Vasylivna Shevchenko, Institute of Special Pedagogy and Psychology named after Mykola Yarmachenko of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

Master of Special Psychology,
Graduate Student at the Department of Psychology and Pedagogy Accompanying Children with Special Needs

Nataliia Fedorivna Shevchenko, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Dr. Sc. in Psychology, Professor,
Professor at the Department of Psychology

Ivan Serhiiovych Obyskalov, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Postgraduate Student at the Department Psychology

Yuliya Volodymyrivna Zheleznyakova, Zaporizhzhia National University, Ukraine

PhD, Associate Professor oatf the Department of Psychology

Cover for PSYCHOLOGICAL PATTERNS OF SOCIAL PROCESSES AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY
Published
August 23, 2023