MODERN SCIENTIFIC VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL COOPERATION: International Scientific Conference

Authors

Authors

Kyrylo Komnatskyi, Kateryna Sydorenko, Valeriia Kornivska, Liudmyla Lobotska, Mykhailo Luchku, Olena Luchku, Stefaniia Parubets, Oleh Pustovoit, Oleg Yaremenko, Vitaly Burkun, Hrachia Amirkhanian, Mykola Hylko, Tetiana Stroiko, Dmytro Levchynskyi, Iryna Kashyrnikova, Svitlana Mishchenko, Volodymyr Mishchenko, Iaroslav Petrunenko, Mykhailo Syrotko, Vadym Troinikov, Oleksandr Piriashvili, Viktoriya Tytok, Lydmyla Shemayeva, Mariia Vovkotecha, Natalia Khotyeeva, Oksana Honcharenko, Danylo Bahorka, Olena Kostiunik, Mykola Kravchenko, Olha Lozova, Natalia Kuriacha, Karyna Pererva, Viktoriia Shyshliuk, Olena Zabolotna, Vladyslav Yastrebnyi, Мariia Bahorka, Nataliy Yurchenko, Oleksandr Hridin, Kostiantyn Nikitin, Natalia Kondratenko, Victoria Pokhlebina, Olga Коretska, Andrii Maksymenko, Taras Mukha, Denys Pererva, Aleksandra Soroka, Olena Khytra, Mariana Kobelia-Zvir, Yurii Zvir, Tetyana Galushkina, Olga Afanasieva, Volodymir Taftai, Anastasiia Hryhorenko, Vasylyna Tymoshenko, Roman Vlasenko, Liubov Yatsenko, Tinatin Doliashvili, Natia Gogolauri, Oleksandr Melnyk, Nataliya Olyadnichuk, Olga Pidlubna, Hanna Skyba, Ivan Lyzhechko, Vasyl Erastov, Sviatoslav Pokorchak, Dmytro Riznyk, Voloymyr Huzhva, Lesya Yastrubetska, Iryna Hural, Iryna Shevchenko, Valentyna Petrusenko, Georgii Zinoviev

International Scientific Conference Modern Scientific Views on the Development of the World Economy and International Cooperation : Conference Proceedings (October 6–7, 2023. Leipzig, Germany). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 184 pages.

Chapters

Author Biographies
Kyrylo Komnatskyi

National Aviation University, Ukraine

Kateryna Sydorenko

National Aviation University, Ukraine

Valeriia Kornivska

State Organization “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Liudmyla Lobotska

LLC Ukrelevatorprom ADM, Ukraine

Mykhailo Luchku

LLC Ukrelevatorprom ADM, Ukraine

Olena Luchku

LLC Ukrelevatorprom ADM Odesa National University of Technology, Ukraine

Stefaniia Parubets

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Oleh Pustovoit

State Institution “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Oleg Yaremenko

State Institution “Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Vitaly Burkun

"Tekhnotsentr-Аuto", Ukraine

Hrachia Amirkhanian

Classical Private University, Ukraine

Mykola Hylko

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Ukraine

Tetiana Stroiko

V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Ukraine

Dmytro Levchynskyi

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Iryna Kashyrnikova

Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ukraine

Svitlana Mishchenko

State University of Trade and Economics, Ukraine

Volodymyr Mishchenko

Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine, Ukraine

Iaroslav Petrunenko

State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Mykhailo Syrotko

State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Vadym Troinikov

State Organization «V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine», Ukraine

Oleksandr Piriashvili

State organization “Institute of Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Ukraine

Viktoriya Tytok

Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine

Lydmyla Shemayeva

National Institute for Strategic Studies, Ukraine

Mariia Vovkotecha

Odesa National Marine University, Ukraine

Natalia Khotyeeva

Odesa National Marine University, Ukraine

Oksana Honcharenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Danylo Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Olena Kostiunik

National Aviation University, Ukraine

Mykola Kravchenko

Department of Accounting Taxation and Management of Financial and Economic Security Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Olha Lozova

Department Public Administration and Law Сommunal Institution of Higher Education «Dnipro Academy of Continuing Education» of the Dnipropetrovsk regional council», Ukraine

Natalia Kuriacha

Dnipro National University named after Oles Honchar, Ukraine

Karyna Pererva

Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Viktoriia Shyshliuk

Odesa National University of Technology, Ukraine

Olena Zabolotna

Odesa National University of Technology, Ukraine

Vladyslav Yastrebnyi

Odesa National Maritime University, Ukraine

Мariia Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Nataliy Yurchenko

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Oleksandr Hridin

State Biotechnological University, Ukraine

Kostiantyn Nikitin

Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Natalia Kondratenko

V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Victoria Pokhlebina

Odesa National Maritime University, Ukraine

Olga Коretska

Odesa National Maritime University, Ukraine

Andrii Maksymenko

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

Taras Mukha

Kharkiv National Automobile and Highway University, Ukraine

Denys Pererva

Dnipro State Agrarian and Economics University, Ukraine

Aleksandra Soroka

National Economic University, Ukraine

Olena Khytra

The Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Ukraine

Mariana Kobelia-Zvir

Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Yurii Zvir

Lviv University of Trade and Economics, Ukraine

Tetyana Galushkina

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Olga Afanasieva

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Volodymir Taftai

State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management, Ukraine

Anastasiia Hryhorenko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Vasylyna Tymoshenko

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Roman Vlasenko

National Institute for Strategic Studie, Ukraine

Liubov Yatsenko

National Institute for Strategic Studie, Ukraine

Tinatin Doliashvili

Davit Aghmashenebeli University of Georgia; New Higher Education Institute – NEWUNI, Georgia

Natia Gogolauri

New Higher Education Institute – NEWUNI, Georgia

Oleksandr Melnyk

Western Ukrainian National University, Ukraine

Nataliya Olyadnichuk

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Olga Pidlubna

Uman National University of Horticulture, Ukraine

Hanna Skyba

Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, University «Interregional Academy of Personnel Management», Ukraine

Ivan Lyzhechko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Vasyl Erastov

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Sviatoslav Pokorchak

Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Dmytro Riznyk

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Voloymyr Huzhva

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine

Lesya Yastrubetska

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Iryna Hural

West Ukrainian National University, Ukraine

Iryna Shevchenko

National Aviation University, Ukraine

Valentyna Petrusenko

National Aviation University, Ukraine

Georgii Zinoviev

Logosenergo, ltd, Ukraine

Cover for MODERN SCIENTIFIC VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL COOPERATION: International Scientific Conference
Published
October 31, 2023