ECONOMY DIGITALIZATION IN A PANDEMIC CONDITIONS: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES: International Scientific Conference

Authors

Authors

Г. Ю. Олійник, Т. О. Кадацька, Т. П. Близнюк, В. П. Бойко, В. Л. Гура, В. А. Новицький, N. Ye. Skorobogatova, V. Yu. Shevchenko, О. В. Баула, P. Dziekański, M. M. Mursalov, Andrzej Pawlik, Y. V. Pavlov, Л. М. Потьомкін, О. В. Дишкантюк, В. Д. Жосан, В. В. Пугінська, В. В. Чиняк, М. М. Карабінюк, К. В. Ковтонюк, Е. Ю. Молчанова, O. O. Lazebnyk, M. М. Nos, D. S. Revenko, И. К. Пишенин, М. O. Bahorka, I. H. Kadyrus, Iu. A. Bondar, N. I. Lehinkova, Н. А. Воленщук, Л. О. Гончар, О. В. Аухімік, D. V. Huzenko, О. М. Згурська, Т. В. Сьомкіна, О. В. Кривда, Ю. В. Сидоренко, О. В. Нишенко, V. O. Obniavko, T. S. Onysenko, O. P. Mykytiuk, A. M. Magomedova, Л. П. Шендерівська, О. І. Кліпкова, О. В. Хитра, S. O. Zaika, S. V. Kuskova, О. V. Zaika, К. В. Кривобок, О. О. Літовкіна, T. A. Fonarova, V. О. Petrenko, Л. С. Шевченко, M. Wrońska, E. M. Maliar, O. O. Saliuk-Kravchenko, V. A. Omelyanenko, O. M. Omelyanenko, Б. В. Ємець, Л. В. Ємець, І. В. Тищук, Л. М. Поліщук, Ю. М. Халеп, М. В. Шаповалюк, Н. Р. Шпік, І. М. Кравець, В. В. Присяжнюк, Г. М. Македон, О. Ю. Назарова, Т. В. Чатченко, В. Е. Шедяков, І. І. Кобзева, А. В. Озеран, A. А. Makurin, О. М. Гумін, В. С. Канцір, І. А. Канцір, В. О. Корнівська, О. І. Лозинська, H. T. Palczewicz, В. І. Міщенко, Є. О. Тіщенко, Г. О. Пудичева, І. І. Чайковська, S. S. Lebedev, І. І. Стрілок

Synopsis

Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strate-gies, technologies: International scientific conference (January 22-23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 276 pages.

Chapters

Author Biographies
Г. Ю. Олійник

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Україна

Т. О. Кадацька

Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова, Україна

Т. П. Близнюк

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца, Украина

В. П. Бойко

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

В. Л. Гура

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

В. А. Новицький

Університет державної фіскальної служби України, Україна

N. Ye. Skorobogatova

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine

V. Yu. Shevchenko

National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine

О. В. Баула

Луцький національний технічний університет, Україна

P. Dziekański

Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

M. M. Mursalov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC), Azerbaijan

Andrzej Pawlik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Poland

Y. V. Pavlov

The National Academy of the National Guard of Ukraine, Ukraine

Л. М. Потьомкін

Міжнародний гуманітарний університет, Україна

О. В. Дишкантюк

Міжнародний гуманітарний університет, Україна

В. Д. Жосан

Міжнародний гуманітарний університет, Україна

В. В. Пугінська

Ужгородський національний університет, Україна

В. В. Чиняк

Ужгородський національний університет, Україна

М. М. Карабінюк

Ужгородський національний університет, Україна

К. В. Ковтонюк

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

Е. Ю. Молчанова

Київський національний торговельно-економічний університет, Україна

O. O. Lazebnyk

European University, Ukraine

M. М. Nos

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

D. S. Revenko

National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Ukraine

И. К. Пишенин

Департамент интеграции образовательных программ, Украина

М. O. Bahorka

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

I. H. Kadyrus

Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

Iu. A. Bondar

Flight Academy of the National Aviation University Kropyvnytsky, Ukraine

N. I. Lehinkova

Flight Academy of the National Aviation University Kropyvnytsky, Ukraine

Н. А. Воленщук

Національної академії аграрних наук України, Україна

Л. О. Гончар

Київський національний університет культури та мистецтвм, Україна

О. В. Аухімік

Київський національний університет культури та мистецтвм, Україна

D. V. Huzenko

Donbass State Engineering Academy Kramatorsk, Ukraine

О. М. Згурська

Державний університет телекомунікацій, Україна

Т. В. Сьомкіна

Державний університет телекомунікацій, Україна

О. В. Кривда

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ю. В. Сидоренко

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

О. В. Нишенко

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

V. O. Obniavko

Odesa National University of Economic, Ukraine

T. S. Onysenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

O. P. Mykytiuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

A. M. Magomedova

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

Л. П. Шендерівська

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

О. І. Кліпкова

Університет банківської справи, Україна

О. В. Хитра

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

S. O. Zaika

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

S. V. Kuskova

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

О. V. Zaika

Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

К. В. Кривобок

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

О. О. Літовкіна

Київський національний лінгвістичний університет, Україна

T. A. Fonarova

National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

V. О. Petrenko

National Metallurgical Academy of Ukraine, Ukraine

Л. С. Шевченко

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

M. Wrońska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

E. M. Maliar

State University «Uzhhorod National University», Ukraine

O. O. Saliuk-Kravchenko

Educational and Scientific Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great Interregional Academy of Personnel Management, Ukraine

V. A. Omelyanenko

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

O. M. Omelyanenko

Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, Ukraine

Б. В. Ємець

Житомирський агротехнічний коледж, Україна

Л. В. Ємець

Житомирський агротехнічний коледж, Україна

І. В. Тищук

Луцький національний технічний університет, Україна

Л. М. Поліщук

Луцький національний технічний університет, Україна

Ю. М. Халеп

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, Україна

М. В. Шаповалюк

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», Україна

Н. Р. Шпік

Львівський національний аграрний університет, Україна

І. М. Кравець

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

В. В. Присяжнюк

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, Україна

Г. М. Македон

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», Україна

О. Ю. Назарова

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Т. В. Чатченко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

В. Е. Шедяков

независимый исследователь, Украина

І. І. Кобзева

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

А. В. Озеран

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

A. А. Makurin

Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Ukraine; Dnipro University of Technology, Ukraine

О. М. Гумін

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

В. С. Канцір

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

І. А. Канцір

Національний університет «Львівська політехніка», Україна

В. О. Корнівська

ДУ «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Україна

О. І. Лозинська

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

H. T. Palczewicz

Centralnoukraiński Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina

В. І. Міщенко

Університет банківської справи, Україна

Є. О. Тіщенко

Університет банківської справи, Україна

Г. О. Пудичева

Одеський національний економічний університет, Україна

І. І. Чайковська

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Хмельницький національний університет, Україна

S. S. Lebedev

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

І. І. Стрілок

Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

Cover for ECONOMY DIGITALIZATION IN A PANDEMIC CONDITIONS: PROCESSES, STRATEGIES, TECHNOLOGIES: International Scientific Conference
Published
January 31, 2021