Baltic Journal of Economic Studies

The Baltic Journal of Economic Studies is an interdisciplinary scientific journal in the field of economics, business management, national economy, structural and social policies, innovation perspectives and institutional capability.

Journal Homepage Image

Vol 2, No 5 (2016): Baltic Journal of Economic Studies

Table of Contents

Volodymyr Andryshyn, Oleksandr Butusov
PDF
4-9
Kateryna Bekh
PDF
10-15
Raisa Bilovol, Alina Chaikina
PDF
16-21
Tetiana Bogolib
PDF
22-29
Lesya Buyak, Kristina Lipyanina
PDF
30-34
Oleg Vatslavskyi
PDF
35-40
Valerii Marenichenko
PDF
41-47
Vladimir Nusinov
48-54
Yurij Prudnikov
PDF
55-61
Natalya Pryadka
62-67
Yuriy Radelytskyy, Yuliya Popivnyak, Zoryana Tenyukh
68-76
Alla Uzhva
PDF
77-82
Olga Shulga
PDF
83-92
Svitlana Shulha, Iaroslav Petrakov
PDF
93-97