TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF VETERINARY MEDICINE AND BREEDING TECHNOLOGIES

Authors

Authors

Petro Konstantynovych Boyko, Bohdan Mykhailovych Kurtyak, Oksana Petrivna Boyko, Oleh Ivanovych Vishchur, Kostyantyn Borysovych Smolianinov, Natalia Zynoviivna Ohorodnyk, Andriy Romanovych Mysak, Vita Volodymyrivna Pritsak, Bogdan Bogdanovych Ivashkiv, Lyubov Grygorivna Slivinska, Mykola Grygorovych Lychuk, Andrii Romanovych Shcherbatyi, Andrii Mykhailovych Tybinka, Oleh Myroslavovych Fedets, Andrii Romanovych Shcherbatyi, Lyubov Grygorivna Slivinska, Nadiia Yuriivna Krempa, Oksana Vitaliivna Kozenko, Mykola Vasyliovych Chornyi, Nadiia Viktorivna Magrelo, Oksana Vitaliivna Kozenko, Halyna Volodymyrivna Sus, Tetiana Vasylivna Martyshuk, Bogdan Volodymyrovych Gutyj, Khrystyna Yaroslavivna Leskiv, Anatolii Mykolaiovych Ugnivenko, Dmytro Kostiantynovych Nosevych, Tetiana Andriivna Antoniuk, Liubov Viktorivna Ferents, Mikhaylo Dmytrovych Petriv, Nataliya Mykolaivna Fedak, Pavlo Serhiiovych Kutishchev, Yevgen Ivanovych Korzhov, Olena Viktorivna Honcharova, Sergiy Olegovych Lavrenko, Pavlo Serhiiovych Kutishchev, Nataliia Mykolayivna Lavrenko, Olha Oleksandrivna Sushko, Ruslana Yaroslavivna Iskra, Svitlana Volodymyrivna Khyzhnyak, Volodymyr Mikhaylovych Voitsitskiy, Valentina Ivanivna Korniyenko, Iryna Ivanivna Kovalchuk

Topical issues of the development of veterinary medicine and breeding technologies: Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 580 p.

Chapters

Author Biographies
Petro Konstantynovych Boyko, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist,
Professor at the Department of Histology and Medical Biology

Bohdan Mykhailovych Kurtyak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Epizootology

Oksana Petrivna Boyko, Lesya Ukrainka Volyn National University, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences, Senior Research Scientist,
Senior Lecturer at the Department of histology and medical biology

Oleh Ivanovych Vishchur, Institute of Animal Biology of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor
Head of the Laboratory of Immunology

Kostyantyn Borysovych Smolianinov, Institute of Animal Biology of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Research Officer at the Laboratory of Immunology

Natalia Zynoviivna Ohorodnyk, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Livestock

Andriy Romanovych Mysak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Surgery

Vita Volodymyrivna Pritsak, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Surgery

Bogdan Bogdanovych Ivashkiv, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Assistant at the Department of Surgery

Lyubov Grygorivna Slivinska, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the department of animal internal diseases
and clinical diagnostics

Mykola Grygorovych Lychuk, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Animal Internal Diseases and Clinical Diagnostics

Andrii Romanovych Shcherbatyi, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Animal Internal Diseases and Clinical Diagnostics

Andrii Mykhailovych Tybinka, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences,
Professor at the Department of Normal and Pathological Morphology and Forensic Veterinary Medicine

Oleh Myroslavovych Fedets, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Agriculrutal Sciences, Associate Professor,
Vice-Rector for Research

Andrii Romanovych Shcherbatyi, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Animal Internal Diseases and Clinical Diagnostics

Lyubov Grygorivna Slivinska, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Animal Internal Diseases
and Clinical Diagnostics

Nadiia Yuriivna Krempa, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Сandidate of Veterinary Sciences
Senior Lecturer at the Department of Department of Hygiene, Sanitation and General Veterinary Prevention

Oksana Vitaliivna Kozenko, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Agriculture Sciences,
Professor at the Department of Department of Hygiene, Sanitation and General Veterinary Prevention

Mykola Vasyliovych Chornyi, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences,
Professor at the Department of Department of Hygiene, Sanitation and General Veterinary Prevention

Nadiia Viktorivna Magrelo, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Hygiene, Sanitation
and General Veterinary Prevention

Oksana Vitaliivna Kozenko, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences,
Professor at the Department of Hygiene, Sanitation
and General Veterinary Prevention

Halyna Volodymyrivna Sus, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Hygiene, Sanitation
and General Veterinary Prevention

Tetiana Vasylivna Martyshuk, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Assistant at the Department of Department of Hygiene, Sanitation and General Veterinary Prevention

Bogdan Volodymyrovych Gutyj, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences, Professor,
Head of the Department of Hygiene, Sanitation
and General Veterinary Prevention

Khrystyna Yaroslavivna Leskiv, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Candidate of Veterinary Sciences,
Associate Professor at the Department of Department
of Pharmacology and Toxicilogy

Anatolii Mykolaiovych Ugnivenko, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Agricultural Sciences, Professor,
Head of Milk and Meat Production Technologies Department

Dmytro Kostiantynovych Nosevych, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Milk
and Meat Production Technologies Department

Tetiana Andriivna Antoniuk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Milk
and Meat Production Technologies Department

Liubov Viktorivna Ferents, Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Senior Research Fellow

Mikhaylo Dmytrovych Petriv, Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Leading Researcher

Nataliya Mykolaivna Fedak, Institute of Agriculture of the Carpathian Region of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Ukraine

Сandidate of Biological Sciences, Senior Researcher,
Deputy Director for Scientific Work in Animal Husbandry

Pavlo Serhiiovych Kutishchev, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Acting Head of the Department of Water Biological Resources
and Aquaculture

Yevgen Ivanovych Korzhov, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Geographic Sciences,
Senior Lecturer at the Department of Water Biological Resources
and Aquaculture

Olena Viktorivna Honcharova, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor at the Department
of Water Biological Resources and Aquaculture

Sergiy Olegovych Lavrenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Сandidate of Agriculture Sciences, Associate Professor,
Department of Agriculture

Pavlo Serhiiovych Kutishchev, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Acting Head of the Department of Water Biological Resources
and Aquaculture

Nataliia Mykolayivna Lavrenko, Kherson State Agrarian and Economic University, Ukraine

Сandidate of Agriculture Sciences, Associate Professor,
Department of Land Management, Geodesy and Cadaster

Olha Oleksandrivna Sushko, Communal Institution of Higher Education of Lviv Regional Council "Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy", Ukraine

Candidate of Biological Sciences,
Lecturer at the Department of Fundamental Discipline

Ruslana Yaroslavivna Iskra, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Human and Animal Physiology

Svitlana Volodymyrivna Khyzhnyak, Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Leading Researcher

Volodymyr Mikhaylovych Voitsitskiy, Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor,
Leading Researcher

Valentina Ivanivna Korniyenko, Ukrainian Laboratory of Quality and Safety of Agricultural Products of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Professor
Director

Iryna Ivanivna Kovalchuk, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

Doctor of Veterinary Sciences,
Head of the Departamenr of Normal and
Pathological Physiology named after S.V. Stoianovskiy

Cover for TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF VETERINARY MEDICINE AND BREEDING TECHNOLOGIES
Published
December 23, 2022