THE CONCEPT OF MODERN PHARMACY AND MEDICINE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Authors

Authors

O. O. Belov , O. M. Boczar, V. T. Boczar, T. P. Vasylyk, M. T. Vasylyk, И. В. Военный, А. К. Рушай, Ю. С. Лисайчук, В. С. Ковальчук, А. В. Гомола, Ю. В. Антонова-Рафі, І. Ю. Худецький, С. П. Мирний, А. І. Мирна, Д. П. Мирний, Г. Г. Нікуліна, В. Ф. Петербургський, Л. Я. Мигаль, О. А. Каліщук, І. Є. Сербіна, І. С. Пилипчук, В. В. Флуд, З. Я. Петришин, A. V. Povsheniuk, M. M. Shinkaruk-Dykovytska, N. S. Aleksyeyenko, N. G. Gadzhulа, O. Yu. Pilipiuk, A. V. Samoilenko, V. Yu. Oryshchenko, T. N. Strelchenia, R. V. Symonenko, V. О. Kofanov, Є. М. Маєтний, O. P. Moskaliuk, І. V. Shkvarkovskyj, Г. О. Сирова, І. В. Новікова, Т. О. Міщенко, О. О. Завада, В. О. Макаров, А. П. Сисецкий, I. V. Tyshchenko, T. V. Chursinova, Г. І. Томашкевич, А. М. Ошарова, L. B. Bagaylyuk, O. Ya. Zhurakivska, V. M. Vasyliuk, O. Ya. Zhurakivska, V. V. Vakhovskyi, V. Yu. Filimonov, S. O. Filimonova, O. V. Androshchuk, O. V. Shypytsyna, О. Я. Жураківська, О. В. Атаманчук, Р. П. Олійник, В. О. Костюк, О. М. Слободян, Л. П. Лаврів, Д. Б. Столяр, С. І. Березина-Дундюк, М. Г. Кравчук, О. М. Гурняк, О. В. Романенко, В. Р. Алексієнко, M. А. Lyutenko, O. Yu. Vovk, A. B. Korobchanska, D. V. Sachenko, R. F. Abuzeineh, В. А. Міськів, О. Я. Жураківська, В. М. Жураківський, М. О. Кулинич-Міськів, О. Г. Себро, О. Я. Жураківська, Г. Б. Кулинич, Л. В. Федорак, Ю. І. Попович, В. М. Федорак, В. В. Федорак, M. B. Shchur, Л. С. Аносова, А. М. Агафонов, A. О. Kobernik, A. А. Tsisak, М. Б. Калитовська, М. Л. Застрижна, О. В. Семійон-Луцишин, Л. Р. Нікогосян, В. Ю. Анісімов, М. В. Корольов, О. А. Вербицький, О. В. Бевза, Г. Д. Сліпченко, О. А. Рубан, Ya. M. Steshenko, I. I. Aksonova, O. O. Maliuhina, L. A. Fukleva, O. V. Mazulin, С. Л. Юзьків, В. Р. Карпюк, В. Г. Червецова, Р. Т. Конечна, С. Ю. Копитко, О. А. Бас, O. V. Lavinska, O. M. Klimova, О. В. Панчук, О. В. Старостенко, О. В. Романенко, В. Р. Алексієнко, І. О. Погоріла, О. В. Романенко, N. T. Sahan, O. V. Antymys, R. P. Oliynyk, Yа. I. Melnyk, Н. М. Серединська, В. І. Корнієнко, К. С. Марченко-Толста, O. S. Voronkova, Yu. S. Voronkova, В. М. Махнюк, Н. П. Павленко, С. М. Могильный, Е. В. Хандога, А. О. Остапенко, В. В. Царьов, В. В. Чорна, С. С. Хлєстова, Н. І. Гуменюк, В. В. Поляруш, Т. М. Сидорчук, Н. Г. Грушанська, В. М. Костенко

International scientific and practical conference «The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries» : conference proceedings, July 9–10, 2021. Wloclawek : «Baltija Publishing», 2021. 170 pages.

Chapters

 • SOME FEATURES OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS IN PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDERS
  O. O. Belov
 • CECHY STANU FUNKCJONALNEGO WĄTROBY U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM W POŁĄCZENIU Z OTYŁOŚCIĄ I NAFLD
  V. T. Boczar, O. M. Boczar
 • PROSPECTS FOR USE OF ELECTRICAL STIMULATION IN POSTOPERATIVE PHYSICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH UMBILICAL HERNIA
  T. P. Vasylyk, M. T. Vasylyk
 • СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ТУННЕЛЬНЫМ СИНДРОМОМ КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
  И. В. Военный, А. К. Рушай, Ю. С. Лисайчук, В. С. Ковальчук
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РУХУ У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ ЗІ СПАСТИЧНІСТЮ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
  А. В. Гомола, Ю. В. Антонова-Рафі, І. Ю. Худецький
 • ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ДЕНСИТОМЕТРІЇ НА ТАКТИКУ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ФТИЗІАТРИЧНИХ ХВОРИХ
  Є. М. Маєтний
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРИВАЛОЇ ТЕРАПІЇ КАНДЕСАРТАНОМ У ХВОРИХ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, УСКЛАДНЕНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
  С. П. Мирний, А. І. Мирна, Д. П. Мирний
 • THE ROLE OF ERCP IN THE TREATMENT OF BILIARY FISTULA
  O. P. Moskaliuk, І. V. Shkvarkovskyj
 • ЕНЗИМИ СЕЧІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМ МІХУРОВО-СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ
  Г. Г. Нікуліна, В. Ф. Петербургський, Л. Я. Мигаль, О. А. Каліщук, І. Є. Сербіна
 • ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗУ
  І. С. Пилипчук, В. В. Флуд, З. Я. Петришин
 • CLINICAL EXAMINATION DATA OF PATIENTS WITH DESQUAMATIVE GLOSSITIS COMBINED WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  A. V. Povsheniuk, M. M. Shinkaruk-Dykovytska, N. S. Aleksyeyenko, N. G. Gadzhulа, O. Yu. Pilipiuk
 • ORAL MANIFESTATION OF PATIENT WITH COVID-19: CASE REPORT OF NECROTIZING ULCERATIVE GINGIVITIS
  A. V. Samoilenko, V. Yu. Oryshchenko, T. N. Strelchenia
 • THE STATISTIC INVESTIGATION ON APPROACHES IN SELECTION DIFFERENT DIAGNOSTIC METHODS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH GENERALIZED PERIODONTITIS USED BY DENTISTS. RESULTS OF ANONYMOUS QUESTIONNAIRES
  R. V. Symonenko, V. О. Kofanov
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВЕРИФІКАЦІЇ КІЛЬКІСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЧИХ ЛАБОРАТОРІЯХ
  Г. О. Сирова, І. В. Новікова, Т. О. Міщенко, О. О. Завада, В. О. Макаров
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КОРРЕГИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ
  А. П. Сисецкий
 • TYPE 2 DIABETES MELLITUS AFTER COVID-19: POSSIBLE DIRECTIONS FOR CORRECTION OF HYPOGLYCEMIC THERAPY
  I. V. Tyshchenko, T. V. Chursinova
 • КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ ПОСТКОВІДНОГО КОЛІТУ
  Г. І. Томашкевич, А. М. Ошарова
 • MORPHOLOGICAL CHANGES OF HEMOMICROCIRCULATORY FLOW OF THE OVARIES IN THE EARLY STAGES OF DIABETES MELLITUS UNDER STRESS
  L. B. Bagaylyuk, O. Ya. Zhurakivska
 • MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE MYOCARDIUM IN COMORBID PATHOLOGY
  V. M. Vasyliuk, O. Ya. Zhurakivska
 • AIR ABRASIVE METHOD OF PREPARATION OF HARD TISSUES OF TEETH IN THE TREATMENT OF CARIES
  V. V. Vakhovskyi, V. Yu. Filimonov, S. O. Filimonova, O. V. Androshchuk, O. V. Shypytsyna
 • МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА СОСОЧКІВ ЯЗИКА ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
  О. Я. Жураківська, О. В. Атаманчук, Р. П. Олійник
 • КРАНІОМЕТРІЯ ЧЕРЕПА ТА ЛИЦЯ ПЛОДІВ І НОВОНАРОДЖЕНИХ
  В. О. Костюк, О. М. Слободян, Л. П. Лаврів, Д. Б. Столяр, С. І. Березина-Дундюк
 • РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ КНИГИ З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  М. Г. Кравчук, О. М. Гурняк, О. В. Романенко, В. Р. Алексієнко
 • FEATURES OF RECOVERY AND DISSECTION OF UPPER EXTREMITY
  M. А. Lyutenko, O. Yu. Vovk, A. B. Korobchanska, D. V. Sachenko, R. F. Abuzeineh
 • МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРКОВОЇ ВІСІ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ В УМОВАХ СТРЕСУ
  В. А. Міськів, О. Я. Жураківська, В. М. Жураківський, М. О. Кулинич-Міськів
 • МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ГІПОФІЗАРНО-ЯЄЧКОВОЇ ВІСІ ПРИ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ
  О. Г. Себро, О. Я. Жураківська, Г. Б. Кулинич
 • СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТІНКИ ШЛУНКА ЩУРА
  Л. В. Федорак, Ю. І. Попович, В. М. Федорак, В. В. Федорак
 • HISTO-ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF LATERAL GENICULATE BODIES IN COMORBID PATHOLOGY
  M. B. Shchur
 • ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ МЕТОДОМ ГХ-МС
  Л. С. Аносова, А. М. Агафонов
 • OPTIMIZATION OF EXTRACTION CONDITIONS FOR SEPARATION OF FLAVONOIDS FROM THE FRUITS OF MACLURA POMIFERA
  A. О. Kobernik, A. А. Tsisak
 • РОЗТОРОПША ПЛАМИСТА ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ
  М. Б. Калитовська, М. Л. Застрижна, О. В. Семійон-Луцишин
 • РОЛЬ НЕОРГАНІЧНИХ ФТОРИДІВ У ЛІКУВАННІ І ПРОФІЛАКТИЦІ КАРІЄСУ
  Л. Р. Нікогосян, В. Ю. Анісімов, М. В. Корольов, О. А. Вербицький, О. В. Бевза
 • РОЗРОБКА ЕМУЛЬГЕЛЮ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
  Г. Д. Сліпченко, О. А. Рубан
 • POLYSACCHARIDES RESEARCH OF THYMUS PULEGIOIDES L.
  Ya. M. Steshenko, I. I. Aksonova, O. O. Maliuhina, L. A. Fukleva, O. V. Mazulin
 • ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ RANUNCULUS ACRIS У ФАРМАЦІЇ
  С. Л. Юзьків, В. Р. Карпюк, В. Г. Червецова, Р. Т. Конечна
 • ВПЛИВ ЛІМФОСТАЗУ/ЛІМФЕДЕМИ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
  С. Ю. Копитко, О. А. Бас
 • THE LEVEL OF C3 AND C4 COMPLEMENT COMPONENTS IN RATS AFTER THE ADMINISTRATION OF MYASTHENOGENIC SERA WITH DIFFERENT CYTOTOXICITY
  O. V. Lavinska, O. M. Klimova
 • ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ У ФОРМУВАННІ БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  О. В. Панчук, О. В. Старостенко, О. В. Романенко, В. Р. Алексієнко
 • ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
  І. О. Погоріла, О. В. Романенко
 • MORPHOLOGICAL STUDY OF MASTICATORY MUSCLE FIBERS IN HYPOTHYROIDISM
  N. T. Sahan, O. V. Antymys, R. P. Oliynyk, Yа. I. Melnyk
 • ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЗА ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕФЛУНОМІДУ НА ТЛІ КОМОРБІДНОГО СТАНУ – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕВМАТОЇДНОГОАТРИТУ, АСОЦІЙОВАНОГО З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
  Н. М. Серединська, В. І. Корнієнко, К. С. Марченко-Толста
 • MYOPIA AND CAUSES OF ITS OCCURRENCE
  O. S. Voronkova, Yu. S. Voronkova
 • ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ МІСЬКИХ ТА СІЛЬСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ПРИРОДНИМ ОСВІТЛЕННЯМ ТА ІНСОЛЯЦІЄЮ
  В. М. Махнюк, Н. П. Павленко, С. М. Могильный
 • НЕФЕРМЕНТУЮЧІ ГРАМНЕГАТИВНІ БАКТЕРІЇ В ЕТІОЛОГІЇ ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ: КЛІНІЧНІ, МІКРОБІОЛОГІЧНІ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
  Е. В. Хандога, А. О. Остапенко, В. В. Царьов
 • СТАВЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПСИХІАТРИЧНОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
  В. В. Чорна, С. С. Хлєстова, Н. І. Гуменюк, В. В. Поляруш, Т. М. Сидорчук
 • КЛІНІЧНІ ПОКАЗНИКИ СВИНОМАТОК І ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН ЇХ ОРГАНІЗМУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СКРИНІНГУ
  Н. Г. Грушанська, В. М. Костенко
Author Biographies
O. O. Belov , National Pirogov Memorial Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Medical Psychology and Psychiatry with Course of Postgraduate Education

O. M. Boczar, Danylo Halytskyi Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny

Kandydat nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Terapii №1, Diagnostyki Medycznej oraz Hematologii i Transfuzjologii Wydziału Kształcenia Podyplomowego

V. T. Boczar, Danylo Halytskyi Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny

Kandydat nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Chirurgii i Transplantologii Wydziału Kształcenia Podyplomowego

T. P. Vasylyk, Municipal Non-Commercial Enterprise «City Clinical Hospital No.1 of Ivano-Frankivsk City Council»

Director 

M. T. Vasylyk, Municipal Non-Commercial Enterprise «City Clinical Hospital No.1 of Ivano-Frankivsk City Council»

Doctor-intern

И. В. Военный, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

аспирант

А. К. Рушай, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

доктор медицинских наук, профессор

Ю. С. Лисайчук, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

доктор медицинских наук, профессор

В. С. Ковальчук, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

кандидат медицинских наук, доцент

А. В. Гомола, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

асистент кафедри біобезпеки і здоров’я людини, аспірант

Ю. В. Антонова-Рафі, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини

І. Ю. Худецький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біобезпеки і здоров’я людини

С. П. Мирний, Запорізький державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медицини катастроф, військової медицини та нейрохірургії

А. І. Мирна, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Д. П. Мирний, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`'я України»

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології

Г. Г. Нікуліна, ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії біохімії

В. Ф. Петербургський, ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої урології

Л. Я. Мигаль, ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії біохімії

О. А. Каліщук, ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу дитячої урології

І. Є. Сербіна, ДУ «Інститут урології Національної академії медичних наук України»

науковий співробітник лабораторії біохімії

І. С. Пилипчук, Львівський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства та гінекології

В. В. Флуд, Львівський національний медичний університет

кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології

З. Я. Петришин, Львівський національний медичний університет

асистент кафедри акушерства та гінекології

A. V. Povsheniuk, National Pirogov Memorial Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Therapeutic Dentistry Department

M. M. Shinkaruk-Dykovytska, National Pirogov Memorial Medical University

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Therapeutic Dentistry Department

N. S. Aleksyeyenko, National Pirogov Memorial Medical University

Senior Lecturer at the Therapeutic Dentistry Department

N. G. Gadzhulа, National Pirogov Memorial Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Therapeutic Dentistry Department

O. Yu. Pilipiuk, National Pirogov Memorial Medical University

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Therapeutic Dentistry Department

A. V. Samoilenko, Dnipro State Medical University

Doctor of Science in Medicine, Professor, Head of the Department of therapeutic dentistry

V. Yu. Oryshchenko, Dnipro State Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of therapeutic dentistry

T. N. Strelchenia, Dnipro State Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of therapeutic dentistry

R. V. Symonenko, Bogomolets National Medical University

Candidate of Medical Science, Assistant at the Department of Prosthodontic Dentistry

V. О. Kofanov, Bogomolets National Medical University

Student

Є. М. Маєтний, Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського Національної академії медичних наук України»

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення торакальної хірургії

O. P. Moskaliuk, Bukovinian State Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Surgery № 2

І. V. Shkvarkovskyj, Bukovinian State Medical University

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Surgery № 2

Г. О. Сирова

доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри медичної та біоорганічної хімії

І. В. Новікова, Харківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, асистент кафедри біологічної хімії

Т. О. Міщенко, КНП ХОР «обласна клінічна лікарня»

біолог експерт багатопрофільної клініко-діагностичної лабораторії

О. О. Завада, Харківський національний медичний університет

кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри медичної та біоорганічної хімії

В. О. Макаров, Харківський національний медичний університет

кандидат хімічних наук, доцент кафедри медичної та біоорганічної хімії

А. П. Сисецкий, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Внутренней медицины № 3

I. V. Tyshchenko, Dnipro State Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Endocrinology

T. V. Chursinova, Dnipro State Medical University

Candidate of Medical Sciences, Assistant at the Department of Endocrinology

Г. І. Томашкевич, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

А. М. Ошарова, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

студентка

L. B. Bagaylyuk, Ivano-Frankivsk National Medical University

Graduate student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University

Doctor of Medical Science, Professor, Professor at the Department of Human Anatomy

V. M. Vasyliuk, Ivano-Frankivsk National Medical University

Graduate student at the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery

O. Ya. Zhurakivska, Ivano-Frankivsk National Medical University

Doctor of Medical Science, Professor, Professor at the Department of Human Anatomy

V. V. Vakhovskyi, National Pirogov Memorial Medical University

Assistant at the Therapeutic Dentistry Department

V. Yu. Filimonov, National Pirogov Memorial Medical University

Department of Surgery with the Course of Dentistry, Faculty of Postgraduate Education

S. O. Filimonova, National Pirogov Memorial Medical University

Department of Therapeutic Dentistry

O. V. Androshchuk, National Pirogov Memorial Medical University

PhD, Associate Professor, Department of Pathological Physiology

O. V. Shypytsyna, National Pirogov Memorial Medical University

PhD, Assistant professor, Department of Human Anatomy

О. Я. Жураківська, Івано-Франківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини

О. В. Атаманчук, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології

Р. П. Олійник, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, асистент кафедри стоматології післядипломної освіти

В. О. Костюк, Буковинський державний медичний університет

аспірант кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії

О. М. Слободян, Буковинський державний медичний університет

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії

Л. П. Лаврів, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, старший викладач кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії

Д. Б. Столяр, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, асистент кафедри гістології, цитології та ембріології

С. І. Березина-Дундюк, Буковинський державний медичний університет

аспірант кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії

М. Г. Кравчук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат медичних наук, доцент кафедри біології

О. М. Гурняк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології

О. В. Романенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

В. Р. Алексієнко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біології

M. А. Lyutenko, Kharkiv National Medical University

Assistant Professor at the Department of Human Anatomy

O. Yu. Vovk, Kharkiv National Medical University

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Human Anatomy

A. B. Korobchanska, Kharkiv National Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the department of human anatomy

D. V. Sachenko, Kharkiv National Medical University

Student

R. F. Abuzeineh, Kharkiv National Medical University

Student

В. А. Міськів, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анатомії людини

О. Я. Жураківська, Івано-Франківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини

В. М. Жураківський, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового

М. О. Кулинич-Міськів, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб

О. Г. Себро, Івано-Франківський національний медичний університет

аспірант кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

О. Я. Жураківська, Івано-Франківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, професор кафедри анатомії людини

Г. Б. Кулинич, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології

Л. В. Федорак, Івано-Франківський національний медичний університет

асистент кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

Ю. І. Попович, Івано-Франківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

В. М. Федорак, Івано-Франківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії

В. В. Федорак, Івано-Франківський національний медичний університет

студент

M. B. Shchur, Municipal Non-Profit Enterprise «City Polyclinic No.2»

Candidate of Medical Sciences, Doctor-ophthalmolog

Л. С. Аносова, Донецкий национальный медицинский университет

кандидат фармацевтической наук, доцент кафедры фармацевтической и медицинской химии

А. М. Агафонов, Донецкий национальный медицинский университет

ассистент кафедры фармацевтической и медицинской химии

A. О. Kobernik, Odesa I. I. Mechnikov National University

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of Pharmacology and technology of drugs

A. А. Tsisak, Odesa I. I. Mechnikov National University

Entrant

М. Б. Калитовська, Львівський національний університет ветеринарної медицини

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармації та біології

М. Л. Застрижна, Львівський національний університет ветеринарної медицини

асистент кафедри фармації та біології

О. В. Семійон-Луцишин, Львівський національний медичний університет

асистент кафедри фармакології

Л. Р. Нікогосян, Одеський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармації

В. Ю. Анісімов, Одеський національний медичний університет

кандидат біологічних наук, доцент, декан факультету фармації

М. В. Корольов, Одеський національний медичний університет

асистент кафедри фармації

О. А. Вербицький, Одеський національний медичний університет

курсант

О. В. Бевза, Одеський національний медичний університет

курсант

Г. Д. Сліпченко, Національний фармацевтичний університет

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри заводської технології ліків

О. А. Рубан, Національний фармацевтичний університет

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри заводської технології ліків

Ya. M. Steshenko, Zaporizhzhia State Medical University

PhD – student, Teaching Assistant at the Department of Pharmacy Management and Economics and Pharmaceutical Technology

I. I. Aksonova, Zaporizhzhia State Medical University

PhD, Teaching Assistant at the Department of Pharmacognosy, Pharmacology and Botany

O. O. Maliuhina, Zaporizhzhia State Medical University

PhD, Senior lecturer at the Department of Pharmacy Management and Economics and Pharmaceutical Technology

L. A. Fukleva, Zaporizhzhia State Medical University

PhD, Senior lecturer at the Department of Pharmacy Management and Economics and Pharmaceutical Technology

O. V. Mazulin, Zaporizhzhia State Medical University

Dr.hab., Professor at the Department of Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy, Pharmacognosy and Pharmaceutical Chemistry

С. Л. Юзьків, Національний університет «Львівська політехніка»

студент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

В. Р. Карпюк, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

В. Г. Червецова, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат біологічних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Р. Т. Конечна, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

С. Ю. Копитко, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії

О. А. Бас, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії

O. V. Lavinska, V. N. Karazin Kharkiv National University

Ph.D. in Biology, Senior Researcher of diagnostic laboratory with immunoenzym and immunofluorescence analysis State Institution Zaycev V. T. Institute of general and urgent surgery оf National academy of Medical sciences of Ukraine; Associate professor at the Department of Molecular Biology and Biotechnology

O. M. Klimova, V. N. Karazin Kharkiv National University

D.Sc. in Biology, Professor, Head of diagnostic laboratory with immunoenzym and immunofluorescence analysis
State Institution Zaycev V. T. Institute of general and urgent surgery оf National academy of Medical sciences of Ukraine; Professor at the Department of Molecular Biology and Biotechnology

О. В. Панчук, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

О. В. Старостенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології

О. В. Романенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

В. Р. Алексієнко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, асистент кафедри біології

І. О. Погоріла, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології

О. В. Романенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології

N. T. Sahan, Ivano-Frankivsk National Medical University

Candidate of Medical Sciences, Acting Associate Professor at the Department of Pathophysiology

O. V. Antymys, Ivano-Frankivsk National Medical University

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor at the Department of Human Anatomy

R. P. Oliynyk, Ivano-Frankivsk National Medical University

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Dentistry Postgraduate Education

Yа. I. Melnyk, Ivano-Frankivsk National Medical University

4th year medical student

Н. М. Серединська, ДУ «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»

доктор медичних наук, завідувач відділу фармакології

В. І. Корнієнко, Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України

доктор біологічних наук, професор, директор

К. С. Марченко-Толста, ПВНЗ «Київський медичний університет»

асистент кафедри фармакології, клінічної фармакології, патологічної фізіології

O. S. Voronkova, Oles Honchar Dnipro National University

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of General Medicine with a Course of Physical Therapy

Yu. S. Voronkova, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor at the Department of General Medicine with a Course of Physical Therapy

В. М. Махнюк, Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

доктор медичних наук, старший науковий співробітник, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Загальна гігієна», завідувач лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Н. П. Павленко, Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

С. М. Могильный, Державна установа «Інститут громадського здоров’я імені О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії гігієни планування та забудови населених місць

Е. В. Хандога, ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України»

лікар-бактеріолог вищої категорії

А. О. Остапенко, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров`я України»

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики

В. В. Царьов, Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня

завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії

В. В. Чорна, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

кандидат медичних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини

С. С. Хлєстова, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медичної біології

Н. І. Гуменюк, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини

В. В. Поляруш, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини

Т. М. Сидорчук, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини

Н. Г. Грушанська, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії і клінічної діагностики

В. М. Костенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики

Cover for THE CONCEPT OF MODERN PHARMACY AND MEDICINE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
Published
September 1, 2021