HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION

Authors

Authors

Н. Ф. Вароді, О. В. Дудник, Н. М. Кухарєва, V. К. Motuz, М. П. Понирко, А. В. Беззубенко, О. Л. Ковальков, Ю. О. Письмак, Г. М. Хлібовська, В. Г. Ціватий, С. О. Вовк, М. В. Яковлєв, Ю. В. Завгородня, Є. С. Івлєва, Д. С. Лікарчук, А. П. Бугайчук, T. V. Fisenko, O. P. Sosniuk, I. V. Ostapenko, І. В. Березінець, Р. А. Горбань, В. І. Малімон, R. V. Mnozhynska, Л. А. Пастушенко, А. Ю. Тащенко, А. К. Яковенко, Ю. І. Яковенко, Л. В. Діденко, А. В. Дяченко, О. В. Патлайчук, О. П. Ступак, Н. Ю. Жолобенко, О. В. Патлайчук, О. П. Ступак, Т. В. Томашевська, O. M. Antokhiv-Skolozdra, Л. А. Васильєва, Т. І. Кадлубович, Д. С. Черняк, Є. Б. Бівалькевич, К. А. Королюк, А. К. Яковенко, Т. В. Кушерець, О. І. Петасюк, З. В. Швед

International scientific conference «History, political science, philosophy and sociology: European development direction» : conference proceedings, July 16–17, 2021. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. 145 pages.

Chapters

Author Biographies
Н. Ф. Вароді, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та суспільних дисциплін

О. В. Дудник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

Н. М. Кухарєва, «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Україна

завідувач науково-дослідного відділу

V. К. Motuz, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of Archeology and Special Branches of Historical Science

М. П. Понирко, Навчально-науковий інститут філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Україна

аспірант

А. В. Беззубенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

О. Л. Ковальков, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Ю. О. Письмак, Одеська державна академія будівництва та архітектури

старший викладач кафедри архітектурних конструкцій

Г. М. Хлібовська, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та філософії

В. Г. Ціватий, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин

кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри історії світового українства Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
член правління

С. О. Вовк, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та правознавства

М. В. Яковлєв, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат політичних наук, доцент, керівник НОЦ «Школа політичної аналітики», завідувач кафедри міжнародних відносин

Ю. В. Завгородня, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних теорій

Є. С. Івлєва, Національний університет «Львівська політехніка»

студентка ІІ курсу факультету міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій

Д. С. Лікарчук, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин

А. П. Бугайчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірант кафедри політології, управління та державної безпеки

T. V. Fisenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Candidate of Sciences in Social Communications, Associate Professor at the Department of Publishing and Editing

O. P. Sosniuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Social Psychology

I. V. Ostapenko, Institute for Social and Political Psychology of NAES of Ukraine

Candidate of Psychological Sciences, Senior Researcher at the Laboratory for Psychology of Youth Political Behavior

І. В. Березінець, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії

Р. А. Горбань, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв

доктор філософських наук, професор кафедри історії мистецтва та соціально-гуманітарних наук

В. І. Малімон, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

R. V. Mnozhynska, Kyiv National University of Technology and Design

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Philosophy, Political Science and Ukrainian Studies

Л. А. Пастушенко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства

А. Ю. Тащенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка соціологічних наук, асистентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин

А. К. Яковенко

кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології та політології

Ю. І. Яковенко, Національний авіаційний університет

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології

Л. В. Діденко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету

А. В. Дяченко, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри промислового дизайну і комп’ютерних технологій

О. В. Патлайчук

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

О. П. Ступак

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Н. Ю. Жолобенко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

аспірант кафедри техногенної та цивільної безпеки

О. В. Патлайчук

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

О. П. Ступак

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Т. В. Томашевська, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

аспірант кафедри теорії та проектування суден Кораблебудівний науковий навчальний інститут

O. M. Antokhiv-Skolozdra, Ivan Franko National University of Lviv

Candidate of Political Science, Associate Professor at the Department of International Relations and Diplomacy

Л. А. Васильєва, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук

Т. І. Кадлубович

кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії, політології та українознавства

Д. С. Черняк

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії, політології та українознавства

Є. Б. Бівалькевич, Київський національний університет технологій та дизайну

студентка ІІІ курсу факультету економіки та бізнесу

К. А. Королюк

студентка IV курсу факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

А. К. Яковенко, Національний авіаційний університет

кандидатка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри соціології та політології

Т. В. Кушерець, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат філософських наук, доцент кафедри політології, права та філософії

О. І. Петасюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент кафедри новітньої історії України

З. В. Швед, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор філософських наук, професор кафедри релігієзнавства філософського факультету

Cover for HISTORY, POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY: EUROPEAN DEVELOPMENT DIRECTION
Published
September 3, 2021