POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY, HISTORY AND SOCIOLOGY: DEVELOPMENT AREAS AND TRENDS IN UKRAINE AND EU

Authors

Authors

P. D. Guyvan, Т. В. Краснобока, Б. В. Манчул, В. Л. Павлов, М. Ю. Савельєва, Т. Д. Суходуб, Г. В. Сало, І. Б. Слоневська, С. Ю. Пірошенко, О. В. Калашнік, О. В. Бутиліна, Г. І. Кудринська, Т. Д. Лапан, В. М. Безверха, T. Brahina, O. Bilyk, Y. Brahin, V. V. Herasymenko, Д. В. Коротенко, Н. А. Котельницький, О. А. Котляр, К. В. Москальчук, V. K. Motuz, Т. А. Ніколаюк, Н. А. Печеніна, І. В. Сидун, О. З. Силка, Л. І. Синявська, О. О. Мазур, А. О. Коваленко, В. І. Старжець, М. Ю. Тарасюк, В. Л. Тимошенко, Н. М. Токар, І. І. Хоркава, А. І. Чуткий, В. А. Шапорда, О. З. Анісімович-Шевчук, С. М. Матвієнків, O. M. Antokhiv-Skolozdra, Я. В. Білозерова, О. В. Бровко, О. М. Вагіна, А. Г. Комар, О. В. Козерод, K. I. Kozlov, M. V. Pilhun, О. А. Корнієвський, Г. І. Луцишин, А. В. Оніщенко, A. V. Sakun, T. I. Kadlubovich, D. S. Chernyak, І. Ф. Тімкін, Н. Є. Новікова, O. V. Tikhonova, В. Е. Шедяков

International scientific and practical conference «Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU» Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek: Izdevniec-iba «Baltija Publishing», 2020. 152 pages.

Chapters

Author Biographies
P. D. Guyvan, Poltava Institute of Business, Ukraine

Candidate of Law, Honored Lawyer of Ukraine, Professor 

Т. В. Краснобока, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, директор бібліотеки

Б. В. Манчул, Буковинський держаний медичний університет, Україна

кандидат філософських наук викладач кафедри психології та філософії

В. Л. Павлов, Національний університет харчових технологій, Україна

кандидат філософських наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін 

М. Ю. Савельєва, Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Україна

доктор філософських наук, професор 

Т. Д. Суходуб, Центр гуманітарної освіти Національна академія наук України, Україна

кандидат філософських наук, доцент

Г. В. Сало, Науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна

кандидат філософських наук, методист

І. Б. Слоневська, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедри культурології та зарубіжної літератури 

С. Ю. Пірошенко, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури 

О. В. Калашнік, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри культурології та зарубіжної літератури 

О. В. Бутиліна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи соціологічного факультету

Г. І. Кудринська, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології історичного факультету 

Т. Д. Лапан, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології історичного факультету 

В. М. Безверха, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії 

T. Brahina, Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Culturology 

O. Bilyk, Kharkiv State Academy of Culture, Ukraine

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of Culturology 

Y. Brahin, Petro Vasylenko National Technical Univercity of Agriculture, Ukraine

Candidate of Cultural Studies, Senior lecture at the Department of Culture 

V. V. Herasymenko, Odesa I. I. Mechnikov National University, Ukraine

Post-graduate student at the Department of Ukrainian History 

Д. В. Коротенко, Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Н. А. Котельницький, Центр українських досліджень Інституту Європи РАН, Україна

кандидат історичних наук, член-кореспондент 

О. А. Котляр, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

студентка магістратури І курсу історичного факультету 

К. В. Москальчук, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

аспірантка кафедри всесвітньої історії 

V. K. Motuz, Bohdan Khmelnytsky Cherkasy National University, Ukraine

Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer at the Department of Archeology and Special Branches of Historical Science 

Т. А. Ніколаюк, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Україна

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедрою культури і соціально-гуманітарних дисциплін 

Н. А. Печеніна, Криворізький державний педагогічний університет, Україна

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України та правознавства 

І. В. Сидун, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

кандидат історичних наук, завідувач кафедри періодичної преси та медіаредагування 

О. З. Силка, Національний університет харчових технологій, Україна

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри гуманітарних дисциплін 

Л. І. Синявська, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України

О. О. Мазур, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

А. О. Коваленко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна

архіваріус загального відділу

В. І. Старжець, Обарівський ліцей Рівненської районної ради Рівненської області, Україна

кандидат історичних наук, вчитель історії 

М. Ю. Тарасюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

аспірантка кафедри історії 

В. Л. Тимошенко, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

аспірант кафедри всесвітньої історії

Н. М. Токар, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

І. І. Хоркава, Національний університет «Острозька академія», Україна

аспіранка кафедри культурології та філософії 

А. І. Чуткий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри давньої та нової історії України

В. А. Шапорда, Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж», Україна

методист відділення морського та річкового транспорту 

О. З. Анісімович-Шевчук, Львівський інститут економіки і туризму, Україна

кандидат політичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, проректор з науково-педагогічної роботи і туризму

С. М. Матвієнків, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних інститутів та процесів 

O. M. Antokhiv-Skolozdra, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Candidate of Political Science, Associate Professor at the Department of International Relations and Diplomatic Service 

Я. В. Білозерова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

аспірант кафедри політології 

О. В. Бровко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

кандидат політичних наук, викладач кафедри філософії та політології та політології

О. М. Вагіна, Запорізький національний університет, Україна

кандидат історичних наук, доцент кафедри політології

А. Г. Комар, Запорізький національний університет, Україна

студент ІІІ курсу юридичного факультету

О. В. Козерод, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук України, Україна

доктор історичних наук, старший науковий співробітник 

K. I. Kozlov, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Ukraine

Candidate of Sciences on Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Political Science and Philosophy 

M. V. Pilhun, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Ukraine

Post-Graduate Student at the Department of Regional Development and Local Self-Government

О. А. Корнієвський, Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник 

Г. І. Луцишин, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин 

А. В. Оніщенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

аспірантка кафедри політології філософського факультету

A. V. Sakun, Kyiv National University of Technology and Design Kyiv, Ukraine

Doctor of Philosophy, Associate Professor at the Department of Philosophy, Political Science and Ukrainian Studies 

T. I. Kadlubovich, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Candidate of Political Science, Associate Professor at the Department of Philosophy, Political Science and Ukrainian Studies 

D. S. Chernyak, Kyiv National University of Technology and Design, Ukraine

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor at the Department of Philosophy, Political Science and Ukrainian Studies 

І. Ф. Тімкін, Національний авіаційний університет, Україна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Н. Є. Новікова, Національний авіаційний університет, Україна

старший викладач кафедри соціальних технологій факультету лінгвістики та соціальних комунікацій 

O. V. Tikhonova, M. P. Dragomanov National Pedagogical University, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Political Sciences 

В. Е. Шедяков

доктор социологических наук, независимый исследователь

Cover for POLITICAL SCIENCE, PHILOSOPHY, HISTORY AND SOCIOLOGY: DEVELOPMENT AREAS AND TRENDS IN UKRAINE AND EU
Published
November 16, 2020